31.MESUDİYE İLÇE KURURLTAYI 3.DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DİVAN TUTANAĞI

31.Mesudiye ilçe kurultayı 3.değerlendirme toplantısı 22 mayıs 2022 Pazar günü saat 13:00’de Mesudiye Gelişme Vakfı menekşe 1 sokak 5/13 Kızılay Ankara adresinde Ankara Mesudiyeliler Dernek başkanı Fahri ULUSOY’ un açılış konuşması ile başladı.

31.MESUDİYE İLÇE KURURLTAYI 3.DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DİVAN TUTANAĞI

31.Mesudiye ilçe kurultayı 3.değerlendirme toplantısı 22 mayıs 2022 Pazar günü saat 13:00’de Mesudiye Gelişme Vakfı menekşe 1 sokak 5/13 Kızılay Ankara adresinde Ankara Mesudiyeliler Dernek başkanı Fahri ULUSOY’ un açılış konuşması ile başladı.

31.MESUDİYE İLÇE KURURLTAYI 3.DEĞERLENDİRME TOPLANTISI DİVAN TUTANAĞI
21 Haziran 2022 - 20:26

Değerlendirme toplantısını yönetmek üzere verilen önergede  divan başkanlığına Muzaffer ÜNVER, Başkan yardımcılığına Ahmet Şevket TÜRK, Üyeliğe ise Necmi ÜNVER oy birliği ile seçildiler. Divan başkanı muzaffer Ünver  divan heyetine gösterilen teveccühten ötürü  teşekkür etmiş, saygı duruşu ve  istiklal marşı okunmuştur. 

Toplantı gündemini belirlenmek üzere 31.İlçe kurultayı 2. Değerlendirme toplantısında alınan  kararları  okuttu. Daha sonra katılımcıların önerileri  alınarak gündem belirlendi ve yapılan toplantı neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.  

KARAR NO: 1- ÇEVRE KİRLİLİĞİ : Mesudiye’mizin  sahip olduğu  Temiz havasını ve Güzel doğasını korumak adına Daha mutlu, yaşanılabilir bir Mesudiye’ye  sahip olmak için, Akar sularının  ve ekolojik yapısının korunması için Bilinçsizce yaylalarımızda yapılan maden aramalarına , Yayla sınır sorunlarının çözülmesi için ilgili makamlara girişimde bulunulmasına, aykırı yapılaşmanın önüne geçilmesine , gereğinden fazla bilinçsizce yapılan HES’ lere , Doğaya atılan katı ve sıvı atıklara ve yine bilinçsizce kesilen ormanlara karşı  gelmek,  Kurumlarımızın STK’ ların , Halkın daha duyarlı ve örgütlü olması için  konunun  sürekli olarak, Kurultay ve Değerlendirme toplantılarının gündeminde tutulmasına, 

KARAR NO: 2- DÜNYA DEMOKRASİ FORUMU : 

Ankara’da yapılan 3.Değerlendirme toplantısında alınan karar gereğince   DDF Yürütme Kurulunun  İstanbul’a giderek  Mesudiye’ye bu güne kadar  büyük katkıları olan iş adamı Hemşerilerimiz,  Sn. Yılmaz KORKMAZ ve Sn. Engin ÖZMEN’i ziyaret ederek 2023 Dünya Demokrasi Forumu hakkında bilgilendirme yapmalarına,           
                                
DDF Yürütme Kurulunun Prf.Dr.Aziz EKŞİ Başkanlığında  DDF’ nin paydaşları olan  Ordu Valisi, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Ordu Üniversitesi Rektörüne ziyarette bulunarak 2023 yılında yapılması planlanan Dünya Demokrasi Forumu hakkında bilgi sunulmasına, yapılabilecekler hakkında fikir teatisinde bulunularak,  görüş ve önerilerinin alınmasına, 2023 DDF’nin   hangi formatta yapılacağı, katılımcıların hangi kıtalardan, hangi ülkelerden hangi oranlarda neye göre çağrılacağı, kaç gün süreceği , konukların nerde nasıl ( Mesudiye-Ordu ) ağırlanacağı , toplantının hangi mekanda yapılacağı, Kapalı spor salonunun yetişmemesi halinde alternatiflerin neler olabileceğine,  Dünya Demokrasi Forumu için yeni bir logonun tespit edilmesine, Yeni bir WEB sayfasının  yapılmasına, İyi derecede İngilizce bilen  ve Uluslararası yazışma tecrübesine sahip  Sekretarya işlerini yürütebilecek bir elemanın teminine, İlgili Kurumlar ve katılımcılar konusunda  DDF Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aziz Ekşi  başkanlığında yürütme kuruluna tam yetki verilmiştir. Bu konularda yapılan çalışmalar neticesinde DDF Yürütme Kurulu Başkanı Sn. Prof. Dr. Aziz  EKŞİ  tarafından 32.Kurultaya bilgi sunulmasına, 

KARAR NO: 3- KIRSAL KALKINMA ,HAYVANCILIK VE NÜFUS YOĞUNLUĞU :  

İlçemiz sınırları içerisinde yapılacak  olan Hayvancılık İhtisas organize sanayi bölgesinin İlçemiz kalkınmasına ve istihdamına katkı sağlayacağı, hayvancılık yapanların her türlü ihtiyaçlarında müracaat edebilecekleri bir muhatap birimin olacağı, ancak yerel halkın bu konuda yeterince bilgilendirilmediği, kurultayda başta Belediye Başkanı olmak üzere yetkililerin  Kırsal Kalkınma ve yapılacak bu entegre tesis konusunda  detaylı olarak halka bilgi sunulmasına, 
Eğitimden, Sağlığa, Ulaşımdan Kırsal kalkınmaya her türlü hizmetin gelmesinde en büyük unsur insan yoğunluğu olmaktadır. Belediyemizin İller Bankasından aldığı aylık gelir dahil olmak üzere her hizmet yörenin nüfus yoğunluğu ile ilintilidir. Yılın büyük kısmını İlçemizde geçiren ve Belediye, hastane , ulaşım gibi hizmetlerden faydalanan bir çok hemşerimizin   nüfuslarını buraya yazdırmaları ilçemiz kalkınmasına katkı sunacağı, Yeni genç kuşağın ilçemize ilgi duymasını sağlamak için gerekli 
çalışmaların yapılmasına,                                                                                                                           
KARAR NO  : 4- EĞİTİM :  

Orta öğretimde fiziki koşullar ve öğretmen eksikliği ciddi bir sorun iken yüksek okulda giderek azalan öğrenci sayısının artması için yeni bölümlerin açılması ve belediyemizin yurt için verdiği desteğin devam etmesi gerektiğine, yeni  turizm, Ormancılık, ziraat ve veterinerlik bölümlerinin açılabilmesi için YÖK ve  Ordu Üniversitesi Rektörlük düzeyinde girişimlerde bulunulmasına,  

KARAR NO : 5- ELEKTRİK KESİNTİLERİ : 

İlçemizde uzun yıllardan beri devam eden ani ve uzun süreli elektrik kesintileri Televizyon Buzdolabı gibi elektrikli ev aletlerinin sık sık bozulmasına ve buda vatandaşların mağduriyetine sebep olmakta dır. Her sene gündeme gelen bu konuya köklü bir çözüm bulmak ,eskiyen şebekenin yenilenmesi için gerekli girişimlerde bulunulmasına, 

KARAR NO :6- ULAŞIM : 

Yıllardan beri ilçemizin en büyük sorunlarından birisi olan azalan ancak tamamen çözülemeyen ulaşım sorunu başlı başına bir mesele olmakta, sık sık kazalara sebep olan Yeşilce Mesudiye yolunun bir an evvel yapılması ve virajların mutlak suretle genişletilmesi gerektiği vatandaşların sürekli talebi haline gelmiştir. Buranın bir an evvel yapılması, Akdeniz Kara Deniz yolundaki az miktarda kalan eksikliklerin tamamlanması ve Tünellerdeki aydınlatmanın ivedilikle yapılması için ilgililere girişimde bulunulmasına, 

KARAR NO :7- KONTROLSÜZ ORMAN KESİMLERİ :

İlçemizde yapılan orman kesimlerinde özellikle yabancıların çalıştırıldığı, önceliğin ilçemiz insanı olması gerektiği, işletme Müdürlüğünün belirlediği kesimin dışına çıkıldığı, adeta seyreltme değil de bir kıyım yapıldığı şeklinde vatandaşların yoğun şikayetleri bulunmakta olup bu konuda yetkililerin daha duyarlı davranmaları için bilgilendirilmelerine, ilçemiz ormanlarından yüksek gelir elde eden Orman işletme müdürlüğünün ilçemiz yollarına verdiği zararları karşılamalı ve ilçemize gözle görülür bir yatırım yapmalı şeklindeki taleplerin kurultayın bilgisine ve ilgililere iletilmesine,  

KARAR NO : 8- 

Mesudiyeli Eğitimci Kadir AKSU hocanın Mesudiye yer adları rehberi (toponomi)  köy adlarının anlamları ve tarihçesi ile Ali Avni YÜZBAŞIOĞLU’ nun  tarihte ilçemiz şehitlerinin tespit edildiği bir çalışmanın kitap halinde basılması için Mesudiye Belediyesinin bu iki konuya yardımcı olmasına,  Karar vermiştir. 
 
Muzaffer ÜNVER                                Ahmet Şevket TÜRK                   Necmi ÜNVER 
Divan Başkanı                                      Divan Başkan Yrd.                       Katip üye

YORUMLAR

  • 0 Yorum