AVUKATLIK MESLEĞİ ve SORUMLULUĞU....

Sn. Turan Ateş Bey'in "AVUKATLIK MESLEĞİ ve SORUMLULUĞU...." başlıklı makalelerini siz değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

AVUKATLIK MESLEĞİ ve SORUMLULUĞU....

Sn. Turan Ateş Bey'in "AVUKATLIK MESLEĞİ ve SORUMLULUĞU...." başlıklı makalelerini siz değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

AVUKATLIK MESLEĞİ ve SORUMLULUĞU....
03 Ocak 2022 - 08:22

Turan Ateş 

       Avukatlık  Mesleği; ilk kez ÇİN'de başlamıştır. Mahkemede ; Müvekkilini İsnat edilen SUÇLAMA ile ilgili  yargılamada; 
      Müvekkili Şüpheliyi  İSNAT edilen  SUÇLAMADAN; DOLAYI, uzun uzun uzun.....Savunan AVUKAT'a ÇİN HAKİMİNİN Sorusu da şu olmuştur:
      "SÜÇ  OLUŞTURAN BU FİİLİ, MÜVEKKİLİNİZLE BERABER Mİ TASARLAYARAK GERÇEKLEŞTİRDİNİZ( işlediniz)....."
       Bu öyküdeki görüşe doğru mu gidiyoruz?.....
          xxxxx
      5549 sayılı  "Suç Gelirlerinin Aklanmasının  Önlenmesi Hakkındaki  Yasanın " 2. Maddesinde değişiklik önerilmektedir.
     Yasadaki " YÜKÜMLÜLÜK...." tanımı kapsamına AVUKATLIK Mesleğini yapan Hukukçularda dahil edilecektir.
    Böyle bir düzenleme Av.lık mesleğinin özüne de aykırıdır.
    Avukatlık Yasasının 36. maddesi; Avukatlara Müvekkili ile ilgili SIR SAKLAMA Sorumluluğunu getirmiştir.
     Böyle bir düzenleme gerçekleşirse; Avukatlık Mesleği, KOLLUK GÖREVLİSİ konumuna girer.
     Anayasanın 36. maddesi düzenleme getirmiştir. Madde metni :
    "Herkes, meşru  vasıta ve yollardan  faydalanmak suretiyle  yargı mercileri önünde  davacı veya davalı olarak iddia ve  savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.
      Hiçbir  mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz. "

      AVUKAT olabilmek için HUKUK FAKÜLTESİ Mezunu olmak gerekir. Kamu Hizmeti yasağının olmaması yanında; Ayrıca BİR YIL gibi; Adliye deki Mahkemelerden ve 5 yılını bitirmiş Avukat yanında staj yapması gerekir....Ayrıca 4 YIL HAKİMLİK-SAVCILIK YAPAN HUKUKÇUNUN  STAJ yapması gerekmez.
      Bir ara; SBF. mezunları içinde; AVUKATLIK Mesleği  gündeme getirildi...Onlar için Mali Müşavirlik görevi vardır.
     Anayasamızda;  DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI  ile ilgili Düzenleme olmasına rağmen; BAROLARLA-Avukatların Meslek Örgütü-ilgili bir düzenleme yoktur.
      İşte SAVUNMA MESLEĞİ ÖRGÜTÜ olan BARO Anayasal bir Kurum değildir. BAROLARIN ve dolayısıyla AVUKATLIK Mesleği Anayasal GÜVENCE altında değil....                                                    
        İl Baro Başkanları İl Protokolunda; VALİ - GARNİZON KOM. - BELEDİYE BŞK. - C. BAŞSAVCISI - İL BARO BŞK. -ADLİ YARGI ADALET KOM. BŞK. -İDARİ  YARGI ADALET KOM. BŞK.......
        XXXX
      Bugün Yargılama safhasında;  Dosyaya Müvekkili lehine ve Karşı Taraf aleyhine DELİL ve BELGE Sunan veya SAVUNMA Yapan AVUKAT Hakkında Kamu Davası açılmaktadır.
     Avukat; Müvekkilinin talimatları ve kendisine dava dosyasına Mahkeme huzuru ile DELİL sunmak ve gereken SAVUNMAYI  yapmakla görevlidir.
      Müvekkili Avukatına Çek, Bono ve bazı yazılı belgeler verir. Av. İcra Takibini veya Alacak Davasını bu belgelere dayanarak açar ve takip eder.
       Ceza Mahkemesinde ise Müvekkilinin lehine olan verdiği belgeleri Dosyaya sunar veya Mahkeme huzurunda açıklar....
       Bu BELGELER; Sahte olabilir...Usulsüz düzenlenmiş olabilir. Bu Belgeleri dosyaya sunulması ve bu belgeler doğrultusunda  SAVUNMA Yapılması için veren MÜVEKKİLİ Sorumludur....Bu Belgelerin sahteliği veya geçersizliği nedeni ile  AVUKATI Kimse sorumlu tutamaz...
     Ceza Mahkemesi Hakimlerinin bu tür İDDİANAMELERİ; Tereddütsüz REDDETMELERİ Gerekir.
     xxxxxx
     Son günlerde yeni bir sorun daha yaşanmak üzere....
     Avukat takip ettiği Dava dosyasında veya Kendisine verilen belgelerin ve açıklamalarını SUÇ Oluşturduğu an; İlgili Makamlara ; SAVUNMASINI Üstlendiği Müvekkili Hakkında SUÇ İhbarı yapacak....
     Mahkemelerde 3. dereceye kadar yakın akrabalarına TANIKLIKTAN Çekinme  HAKKI Verilmiştir. Çünkü aleyhe yakın akrabalar için güvence getirmiştir USUL Yasalarımız...
     TBMM Anayasa Komisyonundan böyle bir  YASALAŞACAK olan düzenleme geçmiş ve TBMM. sunulmak üzere...
      Avukat görevi gereği; Müvekkili aleyhine beyanda bulunamaz. Açıklamalar yapamaz...SIR SAKLAMAK Zorundadır.
     Ben 40 yıllık HAKİMLİK Mesleği sonrası da; TARAFSIZ bir şekilde ONURLA Yürüttüğüm ve bu mesleğin devamı olarak da SERBEST Fiili AVUKAT olarak devam etmekteyim....
     15 TEMMUZ 2016 sonrası oluşturulan Darbe Girişimi sonrası da FETO ÖRGÜTÜ Davalarında yargılanan Emniyet  Mensubu ve Öğretmen, Avukat Meslektaş Davalarını az da olsa AVUKAT-SAVUNMAN  olarak üstlendim. Bunun yanında çok  Av. meslektaşlar  bu davalarda yargılanan  İnsanları Savunmaktan  kaçındı.
       Tutuklu bulundukları Cezaevlerine görüşmek ve SAVUNMA için bilgi edinmek amacı ile gidip görüştüm. Ne yazık ki bazı Cezaevlerinde  Gözetmen huzuru ile görüştüm.
     Tutuklu Müvekkilime bana doğruyu ve gerçeği çıplaklığı ile anlatmalarını istedim ve sağladım da....
     Edindiğim bilgilerden olumlu olanları-Müvekkil lehine olanları- Mahkeme de SAVUNMA olarak açıkladım...
     Olumsuz ve Müvekkil için sorun oluşturacak  beyan ve açıklamaları SAVUNMA Olarak ileri süremedim Mahkemelerdeki Savunmalarda....Benim GÖREVİM Av. olarak Sanık Müvekkili SAVUNMAK ve Cezalandırılmasını önlemek...
     Öğrencilik dönemlerinde  Kırsaldan Şehirlere Eğitim için inmişler....Kaldıkları yurtlar, Evler ve yedikleri yemeklerin  finansörü FETO CEMAATİ imiş... DEVLET  nerede? Öğrencisine barınma ve kredi -burs sağlasaydı, bu olaylar oluşmazdı.
       xxxxxx
      Bazı Meslek Mensupları meslekleri ile ilgili işlemlerde SIR saklamak zorundadırlar...Mali Müşavir Mükellefinin Verği beyan ve kayıtlarını...İfşa edemez...
     DOKTOR; hastasının her türlü sırrını ve hastalık özelliklerini ifşa edemez. Bazı Dr.lar, Hastalarını Konutlarında Tedavi amaçlı izlerler...Hastanın kaldığı evde bir  SUÇ Örgütü barınabilir...Kaçakçılık için üretim ve gözetim yapılabilir. Hatta FUHUŞ ve Ayin de yapılabilir. Hasta için eve giden Dr. Bunları görmez...Duymaz ve İFŞA DA edemez...
      Meslek yaşamımda çok Aile Hekimlerine ; Boşanma ve benzeri davalarda TANIK Olarak geldiklerinde, TANIKLIK YAPMAKTAN  ÇEKİNME Haklarını hatırlatırdım....Çok Hekimde Tanıklıktan çekinirdi.
       Bir süre önce İşveren Müvekkil ile ARABULUCU bir Av. Meslektaşın daveti üzerine toplantıya katıldık. Ben de İşveren Av. olarak; Uzlaşıyı yerinde görerek, Tarafların Arabulucu aracılığı ile sorunu çözdük.
      Arabulucu, hem müvekkilimi, davacı işçiyi ve Av. olarak  beni  söz konusu uzlaşma ile bir yerden açıklamama yapmamamız için uyardı.
     Ama; verilen Mahkeme kararları alenidir. Her türlü açıklama yapılabilir.
      Bu YASAL Düzenleme gerçekleşirse; HUKUKUN temel ilkeleri yok olur. 
      TBMM.deki; Gerek İktidar Partisi ve gerekse Muhalefet Partilerindeki HUKUKÇU ve Özellikle de AVUKATLIK Yapmış  Milletvekillerimiz...İlgilileri birikimlerinizle, oluşacak sıkıntıları açıklayarak, bu Tasarının Yasalaşmasını engelleyiniz....
     Hiç bir Hukuk Devleti ilkelerinin var olduğu ülkelerde böyle bir yasal Düzenleme SAVUNMA MESLEĞİ olan AVUKATLAR için yoktur ve olamazda...
     SAVUNMA Görevini üstlenen AVUKATLAR; ciddi bir  TEHDİT Unsuru ile karşı karşıya olacaklardır. Olan Yurttaşlara olacaktır. HAK ARAMA Hakları Kısıtlanacaktır.
     Saygı ile....

YORUMLAR

  • 0 Yorum