phishing

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ ve ADAY OLMA VEYA OLABİLME TARTIŞMALARI....

Sn. Turan Ateş Bey'in "CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ ve ADAY OLMA VEYA OLABİLME TARTIŞMALARI...." başlıklı makalelerini siz değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ ve ADAY OLMA VEYA OLABİLME TARTIŞMALARI....

Sn. Turan Ateş Bey'in "CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ ve ADAY OLMA VEYA OLABİLME TARTIŞMALARI...." başlıklı makalelerini siz değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ ve ADAY OLMA VEYA OLABİLME TARTIŞMALARI....
28 Ocak 2023 - 09:12

ÜLKE   GÜNDEMİ.....

                                        EKONOMİ   OLMASI  GEREKİRKEN;

 CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ ve ADAY OLMA VEYA  OLABİLME  

TARTIŞMALARI....

    Henüz Sayın Cumhurbaşkanınca; ERKEN SEÇİM KARARI ALINARAK; "TBMM.ni  FES EDEREK;SEÇİMLERİNİNİN YENİLENMESİNE ..." dair bir KARAR VERİLMEDİ. Bu KARARIN aynı şekilde RESMİ Gazeteden de yayınlanması gerekir.
    Her ne kadar; Sayın Cumhurbaşkanı ve Çevresi; 14. MAYIS 2023 Günü TBMM. Seçimlerinin ; ERKENE alınarak yapılacağını Medyaya açıklamış ise de; henüz CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI Alınmadı ve de Resmi Gazeteden de yayınlanmadı.
     Bekleyelim ve görelim...
     xxxxx
    Bizim Anayasamızın getirdiği Düzenlemeye göre de; TBMM Seçimleri 5 yılda bir Dönem sonunda yapılır. TBMM. 3/5 KABÜL OYU fazlası olan 361 Milletvekilinin EVET oyu ile Kendisini FES eder ve ERKEN Seçime gider...
     Yine Anayasamıza göre; Bir Kişi en fazla İKİ DEFA CUMHURBAŞKANI Seçilebilir. 3. Kez Seçilemez. Ancak; TBMM; ERKEN SEÇİM KARARI ALIRSA; Mevcut Cumhurbaşkanında 2. Dönemi ise; Dönem süresi dolmadığı için; 3. Dönem olarak ADAY olabilir.
     Bu durumda; Normal süresi sonunda TBMM seçimleri yapılırsa; Mevcut Cumhurbaşkanı 3. Dönem için ADAY olamaz...
      Şayet; Bu Anayasanın Başkanlık Sistemine Geçildiği dönemde; ANAYASAYA; " Bu Anayasanın Yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, Cumhurbaşkanları iki kez seçilirler..." GEÇİCİ Madde ile düzenleme getirilebilirdi.
    Anayasa da böyle bir GEÇİCİ Madde düzenlemesi de yoktur.
          xxxxxx
        Biz gelelim Mevcut Cumhurbaşkanımız Sayın R.TAYİP ERDOĞAN'ın durumuna....
      Yani ; Önümüzdeki 3. Dönem için ADAY olup-olamayacağına..  İlişkin tartışmalar...
     Konuyu öncelikle; Anayasadaki mevcut Düzenlemeler.... Cumhurbaşkanlığı Yasasındaki düzenlemeler....Seçim Hukukunun İlkeleri doğrultusunda değerlendirmek gerekir.
    -ANAYASA HUKUKU  ve Anayasadaki Pozitif Düzenleme:
      Anayasanın 101/2. maddesi gayet sarihtir. "Cumhurbaşkanın görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla  iki defa  Cumhurbaşkanı  seçilebilir. "
      Anayasanın 116/3 . Maddesi " Cumhurbaşkanın  ikinci dönemde  Meclis tarafından  seçimlerin yenilenmesine  karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday  olabilir. " 
     -25.01.2012 günü Yürürlüğe giren  6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunun  3. Maddesinin birinci fıkrası; "Cumhurbaşkanı seçimleri beş yılda bir yapılır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir."
     Gerek Anayasanın  ve gerekse Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunun  getirdiği düzenlemeler gayet sarihtir.
      Şayet Anayasa değiştirilirken; GEÇİCİ BİR MADDE ;" Anayasa değişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerli olmak üzere; CUMHURBAŞKANLARI İKİ DÖNEM ADAY OLABİLİRLER..." düzenlemesi getirilseydi; bir sıkıntı yoktu...
       Bence; Bu konunun TARTIŞILMASI gereken bir boyutu yoktur. Düzenlemeler, gayet açıktır.
       xxxxxxx
    Bizler, Bu aşamada;  Siyasi Partilerin, Kamuoyunun ve herkesin kendine göre yaptığı açıklamaları geri bırakacak olan; -YSK.nın-YÜKSEK SEÇİM KURULU'nun  VERECEĞİ KARARI Bekleyelim...
    YSK;  6 sı YARGITAY ve 5 tanesi de DANIŞTAY ÜYELERİ arasından; kendi Genel Kurullarınca seçilerek gönderilen ÜYE HAKİMLERDEN Oluşur.
     Kendi Üyeleri arasından bir BAŞKAN ve bir BAŞKANVEKİLİNDEN seçim ile oluşur.
     Şu anda YSK Başkanı süresi dolduğu için değişti ve yeni seçim  ile belirlendi.
     YSK.nın Yargıtay'dan gelen 3 Üyesi ile Danıştay'dan gelen  2 Üyesi yeni başladılar göreve...
     SEÇİM Kararı verildikten sonra; YSK. bir Çalışma Cetveli-SEÇİM TAKVİMİ- hazırlar.
    Bu Takvimde de ADAYLIK BAŞVURU, İTİRAZLAR  ve İTİRAZLARI İnceleme sürecinde; Gereken İncelemeyi yapar ve ADAY Listeleri kesinleştirilir.
     Sayın Cumhurbaşkanı ERDOĞAN'ın veya Partisinin yapacağı   ADAYLIK BAŞVURUSUNA  öncelikle 3. Dönem İTİRAZI olacaktır.
    Ayrıca Yüksek Öğrenim Diploması itirazları olacaktır.
   Diğer ADAYLARA da belirli itirazlar olabilecektir.
    Bu İTİRAZLARI; 11 KİŞİLİK Yüksek Hakimden oluşan YSK.mız OY ÇOKLUĞU ile Kesin bir  Karara bağlayacaktır.
    Sonuç Nasıl olur?
   Hukuk Devleti İlkelerine göre değerlendirip Karara bağlanırsa; Sayın Cumhurbaşkanı ERDOĞAN Aday olamaz...
     Günün Siyaseti ve gelişmelerinin etkilerine göre değerlendirsek ; Sayın Cumhurbaşkanı ERDOĞAN 3. Dönme içinde ADAY Olacaktır.
     YSK. nasıl Karara varırsa varsın Tartışmalar ve çok yönlü Eleştiriler devam edecektir.
     Benim; YSK.nın Hakimlerinden beklentim; HUKUK SINIRLARI İÇİNDE Kalmaları...Hukukun ilkeleri ve düzenlemeleri doğrultusunda TAKDİR YETKİLERİNİ  kullanarak  KARAR Vermeleridir.
     xxxxx
     Geçmiş dönemlerde YSK'ının; ve verdiği Kararlar  bu kadar ve çok yönlü olarak tartışılmadı...
     -YSK.nın ilk YANLIŞ Verdiği Tartışıldığı  Kararı.... 2002 Yılı TBMM. Seçimlerinde; SİİRT İlindeki Seçimin  İPTALİ Sonrası; AKP Listesinden bir Adayın İstifası ve Sayın ERDOĞAN'ın Aday olmasının Kabülü....
     Kesinleşen Aday Listesindeki İstifa Kabül edilerek; Yerine ADAY Gösterilmesi yanlıştır....İstifa  İsteği; Seçim Sonuçları alınca  işleme konur...
    - YSK.nın İkinci YANLIŞ Verdiği Kararı ise;  SEÇİM  Sandıklarının Açılıp-Sayıma başlanmasına BİR SAAT Kala;  AKP.nin İsteği uyarınca; MÜHÜRSÜZ OY PUSULARI ve OY ZARFLARININ; yasanın açık Düzenlemesine rağmen  GEÇERLİ SAYILMASI Kararı...
     -YSK.nın  Üçüncü YANLIŞ  Verdiği Kararı  ise; Mart 2019 Yerel YÖNETİM SEÇİMİNDE; İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BAŞKANLIK SEÇİMİNİ İPTAL ETMESİ...Ve İlçe Belediye Başkanlarının  ve Belediye Meclis Üyeleri Seçimini  İPTAL ETMEMESİ Kararı...
     YSK; " Efendim Bize yapılan İTİRAZ; Büyükşehir Belediye Başkanlığı için idi. Biz İtiraz talebi ile bağlı kaldık. " 
     Ancak; bu değerlendirme KAMU HUKUKUNUN Kuralları içinde yapılarak; RESEN İPTAL Kararı, Belediye Meclisi ve İlçe Belediye Başkanları içinde verilmesi gerekirdi.
     Umarız; 4. olacak olan;  Bir Hatalı Kararı vermezler...
         xxxxx
      Bu Konuda herkes bir şeyler konuşuyor...
      Anayasa Prf.ları...Uzman Hukukçular ve bazı Emekli Yüksek Yargı Organlarının Başkan ve Üyeleri az sayıda olsalar da açıklamalar yapıp, gereken uyarıları Kamuoyuna yapıyorlar...
     Ancak; Deneyimli Emekli olmuş SEÇİM HAKİMLERİ Konuşunuz...Düşüncelerinizi ve olması gerekenleri açıklayınız...
    Özellikle de ; önceki Seçim Dönemlerinin YSK. BAŞKANLARI... ÜYELERİ.... 
     Lütfen....Lütfen... Bilgilerinizin, Deneyimlerinizin ışığı altında; HUKUK SINIRLARI  İçinde kalarak Konuşunuz....Sizlerin deneyimli bilgileri; Kamuoyuna -Siyasilere- Adaylara- Görevlilere  YOL Gösterici olacaktır...
      Ben, HUKUK SINIRLARI İçinde  Kalarak  Konuşuyorum.... YOL Gösteriyorum...Siz neden susuyorsunuz? 
      BİLGİLERİNİZİN ve DENEYİMLERİNİZİN ; 1/40 ORANINDA DA OLSA, ZEKATINI VERİNİZ...
        XXXXXXX
     Bana  çok yöneltilen bir soru ve sorun var....
    " SEÇİM  SONUÇLARI İLE ÜLKEMİZDE; YÖNETİM DEĞİŞECEK Mİ?.... "      
       Daha da Açık Soruyorlar....  "Muhalefet Seçim kazanırsa; İKTİDAR ; MUHALEFET PARTİSİ YÖNETİMİNE VERİLECEK Mİ"?
      Hoppala !....Neden SEÇİM Yapıyoruz ve Halkımız SANDIK başına gidiyor ve Heyecanla oyunu kullanıyor... Sonra da sabaha kadar da Tv. Ekranlarında SONUÇLARI İzliyor?
        Yurttaşlarım sakin ve emin olsunlar ki; SANDIK DA ÇIKAN  SİYASİ PARTİ YÖNETİMİNE, ÜLKE YÖNETİMİ DEVREDİLECKTİR....
        Türkiye 'de  DEMOKRASİ; ufak-tefek  Sıkıntılara rağmen   73  YILDIR Uygulanmaktadır.
       Türkiye bir AFRİKA...Bir ASYA Ülkesi de değildir.
       Merhum Av. ve eski ADALET PARTİSİ  Genel Başkan Yardımcısı  TALAT ASAL Beyi anımsadım... 1967 Yılı Sonbaharında Kısmi Senato ve  Yerel Yönetim Seçimleri için Kırşehir'e gelmişti.
     Mitin alanında ve  Miting Kürsüsünde Söylediği sözler hala kulaklarımda....
     " Muhterem KIRŞEHİRLİLER!....Millet Bize( AP) , İKTİDARI VERDİ...İktidarız...Yarında MUHALEFETİ VEREBİLİR-VERİR....İKTİDAR KADAR ; MUHALEFETTE ŞEREFLİDİR.....Şerefimizle MUHALEFETTE Kalır; İktidarı Eleştirerek  YOL Gösteririz..." 
      Dediler.....
     Ben ; o tarihlerde İlköğretmen Okulunda Devlet-Parasız  Yatılı Öğrenciyim...
    Bu Beyanları ile Merhum TALAT  ASAL Bey; Bana   DEMOKRASİYİ Tanımladı.....
      Ben; Merhum TALAT ASAL Beyin; Miting  Alanındaki  anlatımı ile DEMOKRASİYİ anladım ve de Özümsedim....
      Merhum SÜLEYMAN DEMİREL'in  tabiri ile de ;
       " HER DEMOKRASİ SİNESİNDE BİR MİKTAR DA  ANARŞİ TAŞIR...."
       Ama; Toplum; SEÇİMLER Sonrası; Seçim Öncesi ve Seçim Sürecindeki  tüm  Taşkınlıkları- Kırgınlıkları da unutur...
       Saygı ile....

YORUMLAR

  • 0 Yorum