Fatsa Doğa ve Çevre Derneği duyurusu

Basına ve Kamuoyuna

Fatsa Doğa ve Çevre Derneği duyurusu

Basına ve Kamuoyuna

Fatsa Doğa ve Çevre Derneği duyurusu
10 Mayıs 2022 - 09:54

MY FATSA HABER

Ordu İli Fatsa ilçesindeki siyanürlü altın madeni işletmesinin kapasite artırımı için 27 Nisan 2022 tarihinde İnceleme Değerlendirme Komisyonu (IDK) toplantısı yapılmış ve toplantı sonucunda ÇED süreci durdurulmuştur. Fatsa Doğa ve Çevre Derneği olarak IDK toplantısı sonrasında aşağıdaki hususları kamuoyu ile paylaşmayı bir görev biliyoruz:
Siyanür Liçi Altın Madenciliği kaynaklı “AĞIR METAL KİRLİLİĞİ” (EK.1) akademik çalışmalarda, (EK.2) bağımsız çalışmalarda, (EK.3) şirketin kendi ÇED raporlarındaki beyanlarında tekrar tekrar kamuoyunun dikkatine sunulmuştur.
AĞIR METAL KİRLİLİĞİ etkisi altındaki bölgedeki su kaynaklarında arsenik, kurşun, kadmiyum seviyelerinin toksik limitlerin 6 katına çıktığı tespit edilmiş olmasına rağmen, söz konusu su kaynakları çevredeki köylerde yaşayan vatandaşlar tarafından İÇME SUYU olarak kullanılmaktadır.
Kamuoyuna açık olan bu raporların varlığına ve ÇED dosyasının ilgili kurumlara gönderilmiş olmasına rağmen Ordu Valiliği, Ordu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Ordu Tarım Orman İl Müdürlüğü, Ordu Sağlık İl Müdürlüğü, Ordu Devlet Su İşleri 75’inci Şube Müdürlüğü tarafından;
Bu bağımsız çalışmalar hiçbir suretle dikkate alınmamış; ayrıca şirketin Kasım 2020’de yayınladığı raporda açıkça beyan etmesine rağmen hiçbir çalışma yapılmamıştır. Bu bağlamda ilgili kurumların ağır metal kirliliğini önlemeye dönük hiçbir idari ve adli işlem yapmamaları ve kamuoyuna açık anlaşılır bir bilgi vermemeleri, üzerinde önemle durduğumuz ve sonuna kadar takipçisi olacağımız bir husustur.
Çok tehlikeli bir kanserojen ve bölge de halk sağlığı için tehdit unsuru olan AĞIR METAL KİRLİLİĞİ; yer altı ve yüzey suları ile bölgedeki verimli toprakları kirletmiş olmasına rağmen, 27 Nisan 2022’de gerçekleştirilen İDK toplantısına sunulan İLGİLİ KURUMLARIN GÖRÜŞLERİ çok ciddi bir soru işareti olarak ortada durmakta ve kamuoyu bu konuda ilgili kurumlardan bir açıklama beklemektedir.
Bölgedeki köylerde yaşayan insanların açıkça KENSEROJEN AĞIR METAL KİRLİLİĞİNE maruz bırakılması; temel insan haklarına aykırı olduğu kadar ağır bir suçtur. Hukuktan, sorumluluktan, akıldan, izandan, bilimden ve etik ilkelerden uzak bu anlaşılmaz tutumlara karşı mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğimizi ve sürecin takipçisi olacağımızı ilan ediyoruz.
ÇED dosyasında şirketin açıkça “KAMULAŞTIRMA” yetkisi kullanacağını beyan etmesine rağmen ilgili kamu kurumlarının, şirketin hangi yetkiye istinaden bunu yazmış olduğunu sorgulamaması; başta Ordu Valiliği olmak üzere kamu kurumlarının şirketin kendini “DEVLET KURUMU” yerine koymasını olağan karşılar bir tutum içerisinde olması ve buna itiraz etmemeleri izaha muhtaçtır. Bu durumun devletin bölgedeki en yüksek mülki amirliği olan Ordu Valiliğinden bir açıklama ile aydınlatılması gerekmektedir.
“TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ” adına hareket eden ilgili kurumların temsilcilerinin, söz konusu köylerde yaşayan insanlarımızın Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ANAYASAL KORUMASI altında olan “VATANDAŞ” olduklarını ve yasalar önünde eşit haklara sahip olduklarını unutmamalıdır!
Son zamanlarda şirket yetkililerinin, “Madencilik faaliyeti İktidar partisine oy kaybettirdiği için ara veriyoruz. Seçimler geçtikten sonra ne olursa olsun (kanun ve yönetmelikler) devam ediyoruz” şeklinde yakın köylerde konuşmalar yaptıkları kamuoyunun malumudur. Bu cümleleri kuran kişilere; Fatsa’daki siyanürlü madene karşı hiçbir parti ve siyasal görüş ayrımı yapılmadan tüm vatandaşlarımız ile birlikte mücadele edildiğini hatırlatıyoruz. Bu türden söylemler ve konuşmalar özellikle iktidar partisi üyesi seçilmişleri ve yöneticileri de zan altında bırakmaktadır. Bu tür duyum ve söylentilere ön vermemek adına öncelikle iktidar partisi milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe yöneticilerinin duruma karşı görüşlerini açıkça paylaşmasını ve var olan bilgi kirliliğini gidermelerini beklediğimizi kamuoyuna beyan ediyoruz.
Var olan mücadelemize adına maden denilen açık hava kimya fabrikası kapatılıp, siyanür liçi altın madenciliğinin tüm olumsuz etkileri sona erene kadar devam edeceğimizi kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.
Fatsa Doğa ve Çevre Derneği
EK.1
Fatsa da Altın Madenin yarattığı kirlilik üzerine yapılan;
“Ecological risk assessment of elemental accumulation under the impact of gold mine” adlı akademik çalışma “International Journal of Environmental Science and Technology” adlı bilimsel bir dergi de yayınlanmıştır. (https://doi.org/10.1007/s13762-021-03632-4)
Makalede Özetle;
“Maden’in çalıştığı 6 senelik süre zarfının sonunda, madenin çevre üzerinde ciddi olumsuz etkileri görülmeye başlanmıştır.
Civa (Hg), kurşun (Pb), kadmiyum (Cd) ve arsenik (As) gibi yüksek toksik (zehirli) etkiye sahip elementlerin çevrede yoğun olarak birikmeye başladığı saptanmıştır.
Bu birikim örnek toplanan bazı lokasyonlarda civa için olması gereken değerlerin 14 kat, kurşun için 8 kat, kadmiyum için 20 kat ve arsenik için yine 20 kat üzerindedir.
Bu toksik (zehirli) elementlerin birikimi, insan da dahil olmak üzere çevre de yaşayan tüm canlılar için bir tehdit unsurudur.”
EK.1. Fatsa Doğa Çevre Derneği Kirlilik raporu…
EK.2 KASIM 2020 ÇED RAPORU
a.Ağır Metal Kirliliği;
b.Kriterleri aşan mevcut ağır metal kirleticiler
Su Elekçi suyu kaptaj kuyuları, içme suyu kaynakları ve çeşme haritaları;

Bir 6 kişi, oturan insanlar, ayakta duran insanlar ve iç mekan görseli olabilir

YORUMLAR

  • 0 Yorum