HÜKÜMETİN YENİ POLİTİKASI VE MATEMATİK SONUÇ

Sn. Şinasi Kara bey'in "HÜKÜMETİN YENİ POLİTİKASI VE MATEMATİK SONUÇ" başlıklı makalelerini siz değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

HÜKÜMETİN YENİ POLİTİKASI VE MATEMATİK SONUÇ

Sn. Şinasi Kara bey'in "HÜKÜMETİN YENİ POLİTİKASI VE MATEMATİK SONUÇ" başlıklı makalelerini siz değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

HÜKÜMETİN YENİ POLİTİKASI VE MATEMATİK SONUÇ
07 Ocak 2022 - 17:17Bir parça matematik insanı yormaz.  Matematik yazıyorum diye, umarım, okurlarım sıkılmaz..  Eğer bir konuyu matematik ile ifade ediyorsanız, bilimsel sonuç elde edersiniz. Ekonomi matematik ile ifade edilen bilimdir. 

Matematik doğruları söyler.

1. Ekonomilerde  üretim=tüketim dengesi vardır. Hiç kimse ürettiğinden daha fazlasını tüketemez. Tüketebilmesi için borçlanması lazımdır. Kişi, aile, toplum olması sonucu değiştirmiyor.  Üretim Y, Tüketim C ise Y=C olur.

2. Toplum, bir bütün olarak ürettiğinden daha az tüketir. Tasarruf eder Tasarruf S ile gösterilir. S =Y-C olur.

3. Ekonomide  tasarruflar yatırıma gider ve geride tüketilmeyen bir şey kalmaz.  Tasarruftan daha çok yatırım yapılamaz. Devleti kullanarak, para basarak tasarruftan daha çok yatırım yapılırsa, denge bozulur. Enflasyon ortaya çıkar. Denge formülü Tasarruf= Yatırım dır. Yatırım I ile gösterilir ve S=I olur.

4. Ekonomilerde İhracat, ithalata sınır koyar.  İthalatın ihracatı aşması halinde,  farkın dışarıdan borç alınarak karşılanması şarttır. Borç ile uzun süre ekonomiler yaşamaz. Dengeye geri dönülür.  İhracat X, İthalat M ise X=M dengesi oluşur.

5. Yukarıdaki ifadeleri bir formülde birleştirmek mümkün. S=I  ifadesi, S-I= 0 diye yazılabilir. X=M ifadesi X-M=0 olarak yazılabilir. Bunlar da birbirlerine eşit olmak zorundalar. S-I=X-M ifadesine ulaşılır.

6.  Dışa açık ekonomideki  S-I=X-M  formülü,  matematik  olarak  sonuçları açıklıyor ve bu kurala uyulmadığı zaman, ekonomi formülü gerçekleştirmek için kriz yaratıyor. Dört sonuç olabilir.

-Tasarruflardan daha çok yatırım yapılır ise, eşitliğin sol tarafı negatif olur. Bu negatiflik  ihracattaki artış ile pozitif değere ulaşılmadığı taktirde,  kriz oluşur.
-Tasrruflardan daha az yatırım yapıldığı zaman eşitliğin solu pozitif olur. Bu pozitiflik, sağ taraftaki - değer taşıyan döviz çıkışı ile karşılanmaz ise  kriz oluşur.
-İhracat, ithalatı aşıyor ise, ortaya çıkan artı değeri,  eşitliğin sol tarafındaki yatırım ile nötralize edilmez ise kriz oluşur.
-İthalat ihracatı aşıyor ise ortaya çıkan negatif değer, eşitliğin solundaki tasarrufun pozitif değeri ile  nötralize edilmez ise kriz oluşur.

Krizlerin sonu ya deflasyondur. Ya da enflasyondur.  Negatif değer enflasyon, pozitif değer deflasyon ile sonuçlanıyor.

Hükümetin politikası  tasarruflardan daha çok yatırım yapılmasını amaçlıyor.  S-I =0 dengesini bozuyor.   Bozulan kısım, eşitliğin sağ tarafındaki X-M= 0 ifadesi ile telafi edilemiyor. Zira M negatif yönde büyük. Denge  negatif yönde bozuluyor. Enflasyon ortaya çıkıyor. İşler daha da zorlanır ise hiper enflasyon kaçınılma sonuçtur.

Birileri bu matematik sonucu, Hükümete bildirsin. Ufukta hiper enflasyon gözüküyor. Zira,  matematik doğruları söylüyor.

Şinasi Kara

YORUMLAR

  • 0 Yorum