OLUMSUZ DÜŞÜNCELERİNİZE MEYDAN OKUMANIZA YARDIMCI OLABİLECEK SORULAR
1. Durumu yeterince değerlendirmeden acele sonuçlara mı
varıyorum?

2. Böyle düşünmek beni nasıl etkiliyor?

3. Bu düşüncenin avantaj ve dezavantajları nelerdir?

4. Küçük bir olumsuzluğu genel bir doğruymuş gibi mi algılıyorum?

5. Tek bir olumsuz olaydan hareketle durumun kötü olduğuna ilişkin
çıkarımlar mı yapmaya başlıyorum?

6. Ya hep ya hiç şeklinde mi düşünüyorum?

7. Olumlu olan tarafları göz ardı mı ediyorum?

8. Cevabı olmayan sorular mı soruyorum?

9. Sadece benim bakış açımın mı doğru olduğunu varsayıyorum?

10. Durumu ve olayları kabul etmek ve başa çıkmaya çalışmak
yerine sadece söyleniyor muyum?

11. Elimde yeterli veri olmadan karşımdakinin ne düşündüğünü
tahmin etmeye mi çalışıyorum?

12. Olayların olumsuz gideceğine ilişkin önyargılarım mı var?

13. Gerçeği duygularımdan yola çıkarak mı bulmaya çalışıyorum?

14. Kendi kendime koyduğum mükemmeliyetçi kuralları gerçek ve
değişmez olgular olarak mı varsayıyorum?

15. Durumumu değiştirmek için elimden bir şey gelmeyeceğine mi inanıyorum?

16. Benim hatam olmayan bir durumdan dolayı kendimi mi
suçluyorum?

17. Herşeyi çok kişisel olarak mı değerlendiriyorum?

18. Mükemmel olmaya mı çalışıyorum?

19. Deneyip görmek yerine falcılık mı yapıyorum?

20. Durumu net olarak görüp değerlendirmeye çalışmak yerine
sadece isimlendirmeye mi çalışıyorum?