MÜSLÜMANLAR NEDEN BİRLİK OLAMIYOR? 
Müslüman ülkeler birlik ve beraberlik kuramıyor. Birbirleri ile kavgalı. Birlik kurulamayışının nedeni MEZHEPLER den kaynaklanıyor. Sünni, Şii ve Harici Mezheplerinin bir araya gelmeleri imkansız. 1400 yıldan beri, aralarındaki kavga devam ediyor.

İslam ülkeleri arasında Halifelik dahi iki başlı idi. Mısır'da Fatimi Hanedanı (909-1171), Şii Halifesini temsil ediyordu. Bağdattaki Halife ise Sünnileri temsil ediyordu. Aralarındaki savaş durmuyordu. Fatimiler, Suriyeyi aldılar. Bağdat kapısına dayandılar. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey sayesinde, Sünni Halifesi yaşama şansı buldu.
   
Birlik olmayı önleyen diğer bir neden ise, Arapların mevali anlayışından kaynaklanıyor.  Araplar, İslamiyetin kendilerine inmiş bir din olduğunu iddia ediyor. Arap olmayan Müslümanları MEVALİ diye tanımlıyor. Mevalinin malı, canı, karısı, kızı ve parası Araba helal sayılıyor. 

Mevali anlayışını fark eden diğer Müslümanlar, arap milletine kuşku ile bakıyor. Mevali anlayışı, halen devam ediyor. Suriyelileri 7 yıldan beri besliyoruz. Bize hiç saygıları yok.  Uluslararsı ilişkilerde, arap ülkeleri Türkleri desteklemiyor. En acısı, Filistin Lideri Abbas'ın, Ermenistandaki sözde soy kırım anıtına çelenk koymasıdır. 

Vafatı üzerine, bayrağımızı yarıya indirdiğimiz Suudi Arabistan Kralının varisleri, Libya'da askerimize kurşun sıkıyor. PKK'ya  bağışta bulunuyor. Sebebi, Arapların Türkleri Mevali saymasından kaynaklanıyor.   Nitekim, geçtiğimiz yıl Suudi Müftüsü ''Türkler Mevalidir'' diye fetva verdi.

Birliği önleyen diğer önemli neden ise, ırk anlayışının din anlayışından öne geçmesidir. Mısırlılar ''Antik Mısırlıların devamıyız'' diyor. Kuzey Afrikadaki milletler ''Beriberi'' olduklarını fark ettiler. Kürtler, ırk kimliği üzerine Kuzey Irak'da özerk bölge kurdular.  Irk kavramı, insanların kulağına daha hoş geliyor.

Arapların kendilerine özgü gelenekler var. Bu gelenekler, Türk kültürü ile bağdaşmıyor. Bunların başında İhanet  geleneği var.  Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali  ihanete kurban gitti. Hz. Peygamberin torunu Hasan zehirlendi. Hüseyin ve ailesi katledildi.  Katletmek ve ihanet geleneği hiç durmadı. Birinci dünya savaşı sırasında araplar, Osmanlı Halifesine isyan ettiler. Askerleri arkadan vurdular.  Bu ihaneti Türkler unutmuyor. Araplara kuşku ile bakıyor.

İslam Ülkelerinin bir araya gelmesi imkansız görünüyor.

Şinasi Kara