MUHTARLIK MAKAMI


Seçimle gelinen makamlar arasında en değerli bulduğum Makam, Muhtarlık Makamıdır. Kelime anlamı ile Muhtar, seçilmiş kişi demektir. Bu görevin en güzel yanı siyasi parti mensubu olmamaktır. Muhtarlar, yasaların kendilerine tanımış olduğu yetkileri bağımsız bir şekilde uygulama hakkına sahiptirler. Muhtar kelimesini en anlamlı bulduğum yazıyı Nahçivan’da Haydar Aliyev heykelinin kaidesinde okumuştum. O yazı, ‘’Nahçivan, Azerbaycan Cumhuriyetinin bünyesinde yer alan Muhtar bir devlettir.’’ Diyordu.
 
          Büyük sorunları çözmenin en pratik yolu, sorunu parçalarına ayırarak, her parçanın sorununu ayrı ayrı çözdükten sonra, parçaları birleştirmektir. Devlet idari yapısının en küçük parçası Mahalle ve köy muhtarlıklarıdır. Ülke sorunlarını çözmenin en iyi yolu mahalle ve köy seviyesinde yapılan çözümlerdir. Bu nedenle Mahalle ve Köy Muhtarlıkları oldukça önemlidir. Ülkenin idari yapısını bir bina olarak düşünürsek, Muhtarlar bu binanın yapı taşlarıdır. Muhtarlar 5 yıllığına seçilir ve kararlarını 4 azasıyla birlikte alırlar. Görevini yapmayan muhtarlar, bağlı bulundukları ilçenin idare heyeti tarafından görevlerinden alınırlar.
 
          442 sayılı Köy Kanununun 36. Maddesine göre Muhtarın devlet işleri ile ilgili görevleri;
 
    1 - Hükümet tarafından bildirilecek kanunları, nizamları köy içinde ilan   
etmek ve halka anlatmak ve kanunlar, nizamlar, talimatlar, emirler ile kendisine
verilecek işleri görmek;                                                       
    2 - Köyün sınırı içinde dirlik ve düzenliği korumak (asayişi korumak);     
    3 - Salgın ve bulaşık hastalıkları günü gününe Hükümete haber vermek;      
    4 - Hekim olmayanların ve üfürükçülerin hastalara ilaç yapmasını menetmek  
ve Hükümete haber vermek;                                                      
    5 - Köylünün çiçek ve bulaşık hastalıklar aşısı ile aşılanıp hastalıktan   
kurtulmasına çalışmak;                                                         
    6 - Köye gelip gidenlerin niçin gelip gitmekte olduklarını anlamak ve bunlar
içinde şüpheli adamlar veyahut ecnebiler görülürse hemen yakın karakola haber  
vermek;                                                                        
    7 - Her ay içinde köyde doğan, ölen, nikahlanan ve boşananların defterini  
yapıp ertesi ayın onuncu gününden evvel nüfus memuruna vermek ve köyün nüfus defterini birlikte götürerek vukuatı yürüttürmek;                              
    8 - Vergi toplamak için gelen tahsildarlara yol göstermek, yardım etmek ve 
tahsildarların yolsuzluğunu görürse Hükümete haber vermek.                     
    9 - Asker toplamak ve bakaya ve kaçakları Hükümete haber vermek;           
   10 - Köy civarında eşkıya görürse Hükümete haber vermek ve elinden gelirse  
tutturmak;                                                                      
   11 - Köylünün ırzına ve canına ve malına el uzatan ve Hükümet kanunlarını   
dinlemeyen kimseleri köy korucuları ve gönüllü korucularla yakalattırarak      
Hükümete göndermek;                                                             
 
          Anadolu köy kültüründe Muhtar, Öğretmen ve İmam çok önemlidir. Her birisi birer kanaat önderi durumundadır. Muhtarlık için önceden alınması gereken bir eğitim bulunmamaktadır. Ancak kişi muhtar seçildikten sonra bağlı bulunduğu kaymakamlık tarafından hizmet içi eğitime tabi tutulmaktadır. Eğitimlerde; Yerel Yönetimler, Köy ve Mahalle İdaresi Yönetmelikleri, İletişim, Bilgisayar Teknolojileri, Muhtar Bilgi Sistemi, Mevzuatlar, Muhtar Yetki ve Sorumlulukları gibi dersler verilmektedir.
 
          Seçimlerde Muhtar adaylarından yetenek ve becerilerini beğendiğim adaylara her zaman destek olmaktan mutluluk duyarım. Destek olmakla kalmayıp, her zaman elimden geldiğince sorunların aşılmasında yardımcı olmaya çalışırım. Köylerde sorunlar genellikle ortaktır. Yol, su ve elektrik ortak sorunlardır. Bu sorunların siyaseti, partisi olmamalıdır. Çözülmezse sıkıntılar, çözülürse menfaatler paylaşılır. Türkiye’de 34.595 Köy, 15.198 Mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Köy ve Mahalle muhtarlarının sorumlulukları arasında farklar bulunmaktadır.
 
          Yıllarca ‘’benim köylüm, benim işçim’’, ‘’kalkınma köyden başlar’’ gibi sloganlar atılmasına rağmen, yerel yönetim reformu kapsamında 442 sayılı Köy Kanunu yeniden düzenlenmemiştir. Bazı maddelerinde değişiklik yapılmış olmasına rağmen, halen 1924 yılında çıkarılmış bir Kanun ile sorunlar çözülmeye çalışılmaktadır. Yerel yönetim reformu kapsamında 442 sayılı Köy Kanunu yeniden düzenlenerek Köy Bütçesi köyde yapılmalıdır. Yatırım ve harcamaların muhasebesi tutularak, iş ve işlemlerin disiplin altına alınması gerekli görülmektedir.