Sosyal medyanın yoğun kullanımı tüketici toplumun, gösteriş topluma evrilmesini hızlandırdı


Hava atmada yarışan bir toplumu hayır yapmakta yarışa teşvikdeki  zorlanmamız  bizim de mütevazı yaşamdan uzaklaşmamızdan.

Yaşadığımız Yüzyıl  “gösteri dünyasının” zirvesi ve herkesi sahneye davet eden bir hayat anlayışı hepimizi bir anafor gibi sahneye çekmekte

Sosyoluk Veblen in “gösterişçi toplum kuramı”. Sınıf farkını ortaya koymak ve üst sınıfa ait olduğuna dair gösterilerde bulunma faliyetini açıklamaya çalışır.

- Ederinden  daha fazla miktara sahip olunan ürünlerle yapılan pahalı tüketim gücene sahip olduğu gösterisi,

- Emek gücene dayalı çalışmayı alt sınıfa ait faliyet gören ve çalışmayı lanetleyen uzun topuk beyaz kıyafet gibi unsurlarla donatılmış üst sınıf gösterisi.

-çalışmadan hayatını devam ettirebilme mesajı içerler boş vakit gösterisi.

Veble'nin çok da yeni  olmayan bu tespitleri dijital çağda yeni bir boyut kazandı.

sosyal medyanın yoğun kullanımı tüketici toplumun ,gösteriş topluma evrilmesini hızlandırdı.

lüks mekan ve lüks zaman tüketimi rol model örnekler üzerinden kapitalist toplumun nirvanası haline getirildi.

ve şimdi bu anafor hepimizi içine çekiyor.