YANAN - YAKILAN- ORMANLARIMIZ...


* Turan Ateş 

       - BU  YANGINLARIN ALTINDA ÇAPANOĞLU ÇIKABİLİR Mİ ?-
   
                 .........................BEKLEYELİM.....

     En sonunda bunu da başardık, yakın geçmişte. Neyi başardık diyeceksiniz?
     "ÖNCESİ ORMAN OLAN  ve SONRADAN DA ,BİLİM ve FEN BAKIMINDAN ORMAN ÖZELLİĞİ KAYBETTİRİLMİŞ ve bir daha ORMANA DÖNÜŞÜMÜ MÜMKÜN OLMAYAN  ARAZİLERİN -2/B - İŞGALCİLERE SATIŞINI DA  BAŞARDIK. "
     BU ARAZİLERDEKİ ORMANI KESİP YOK EDEN, Tarla ve yerleşim alanı olarak el atan İŞGALCİLERE Satışını düzenleyen  YASAYI da  çıkardık.  Kısacası ORMAN ALANLARININ DARALTILMASINI  becerdik.                                                                                             
         Artık bundan böyle ,öncesi Devlet Ormanı olan yerler;
         Ormanı yok edenlere,
       Ormanı yok ettirenlere,
 Ormanı yok edenlere ve ettirenlere  destek olanlara HAYIRLI olsun...
        xxxx
     Ağaç, insanın sağlıklı  yaşamını, bedensel ve ruhsal olarak her yönde etkilemiştir. Şarkıların GÜFTESİNE ANA TEMA olmuştur.
     Sanat Güneşimiz Merhum ZEKİ MÜREN," Akasyalar açarken ", Yusuf NALKESEN Üstadımız; "Gölgesinde mevsimler boyu oturduğumuz, Hayaller kurduğumuz o ağacın altını şimdi anıyor musun?  LİVANELİ'nin "Kanlı kayın ormanından yürüyorum geceleyin..."
     Bazı Sanatçıların VASİYETNAMESİ...."Öldükten sonra  bir köy mezarlığında  çınar ağacının altına gömülmesi istekleri..."
     Sert esen ve insanı sıkan rüzgarların, ağaçların dallarına takılarak ve yapraklarını okşayarak, yumuşaması... Ve insanın ruhuna bir ilham vermesi.... İnsan ruhuna ve yaşamına  etkili olan bir vadi...Görünümü ile insanı etkileyen ağaçlar... Çocukların dallarında salıncak kurduğu...Büyüklerin kendilerini astığı ağaçlar....Genç ve acemi aşıkların birbirlerine  sevgiye dayalı  bir gelecek sözü verdikleri  o ağaçların altı...
       "YAŞAMAK BİR AĞAÇ GİBİ TEK VE HÜR....
        VE BİR ORMAN GİBİ GÜR , KARDEŞCESİNE..."

        ORMANLARDA DOĞAL BİR YAŞAM VARDIR. BU YAŞAM, MASALLARA KONU  olmuştur. Hayvanlar  aleminin  masallarında geçtiği üzere bir yaşam kenti ve kültürü olmuştur. Ormanlardaki bu yaşam, SANATA konu  ve  Sanatçıya ise, İLHAM kaynağı olmuştur.
      Saniyede 70.000 metreküp su akıtan AMAZON  Nehrine  kaynak veren , AMAZON ORMANLARIDIR.
      Nasıl ki;MISIR NİL NEHRİNİN bir HEDİYESİ ise; AMAZON Nehri de; AMAZON ORMANLARININ  Doğaya bir hediyesidir."
     Şunu unutmayalım  ki; Bir Ülkenin geleceği ,doğal  zenginliklerden önce, DOĞAL  GÜZELLİKLERE Verdiği  Değerlerle Doğru Orantılıdır.
    6831 Sayılı ORMAN YASASININ  1.,2.,3. ve  11. Maddeleri  sık sık DEĞİŞİME uğratılmıştır.
     1. Madde; Ormanın tanımını ve  bu tanımın  istisnalarını, yani Orman sayılan ve  sayılmayan  yerleri belirlemiştir.
      Diğer Maddeler Orman Kadastro  çalışmalarını ve ORMAN Sınırları Dışına Çıkarmaları  işlemlerini düzenlemektedir. SİYASAL YÖNETİMLER, bu maddeleri sık sık değiştirmişlerdir.
      Özellikle de;  2/B  denen ve ORMAN SINIRI DIŞINA ÇIKARMA Müessesesinin , özüne ve Ormanlara verdiği  kayıp ilgi odağı olmuştur.
       Ormanların BİLİM ve FEN bakımından ORMAN ÖZELLİĞİNİ  KAYBETTİRME  Müessesinin ; KAYBETME DEĞİL; KAYBETTİRME  olduğunu, BİLİMSEL bir şekilde açıklamalara zaman zaman da yer verdim.
       1961 Anayasamızda böyle bir MÜESSESE yoktur. 22.04.1970 yılında Anayasanın  131/ 5. maddesi değiştirilmek sureti ile  1255 sayılı yasa ile Anayasada   bu düzenleme getirilmiştir.
        Çıkarma işlemlerinin başlangıcını da 1961 Anayasasının HALK OYUNA sunulduğu  6 Temmuz 1961 tarihi  kabül görmüştür.
        1982 Anayasasının  169/4. maddesi de bu müesseseyi korumuş ve 1982 Anayasasının yürürlük tarihi olan 31.12.1981 tarihi öncesi Orman Özelliğini KAYBEDEN Yerlerin ORMAN SINIRLARI Dışına çıkarılmasını düzenlemiştir. Yani ORMANLARI DARALTMA ALANLARINI GENİŞLETMİŞTİR.
        Bu işlemleri; Yani ORMAN ÖZELLİĞİNİ BİLİM ve FEN bakımından KAYBEDİP-KAYBETMEDİĞİNİ ve BİLİMSEL OLARAK  yeniden ORMANA DÖNÜŞÜMÜNÜN MÜMKÜN OLUP-OLMADIĞINA ; Orman Tahdit Komisyonları karar vermektedir. Bu Komisyon; orman mühendisinin başkanlığında; orman, harita, ziraat Mühendisi ve mahalli idarenin belirlediği iki üyeden oluşmaktadır.
        xxxxx
     Ülkemizde hala bir haftadır devam eden Bölgesel olarak da Akdeniz ve Eğe Sahillerini hedef almış büyük orman yangınları devam etmektedir.
     Bu güne kadar; Ormanlarda oluşan en büyük YANGIN....Periyodik olarak devam etmektedir.
     YAKANLAR Kim? Medya ve bazı Siyasiler yakanları tespit etmişler....PKK...ve benzeri Örgütler....DELİL Nedir? Bilinmiyor.....
    Sahillerde arsa arayanlar....Tesis yapmak isteyenler....Bunların araştırması yapılıyor mu?
     İnsan ölümleri yanında yok olan ağaçlar ve Ormandan yaşam sürdüren HAYVANLAR, yok oldular...
     Sosyal Medyadan GÖRÜNTÜLER Yayınlanmaktadır.
    ORMAN BAKANLIĞI; Yangını engellemekten aciz...
    Devletin Birimleri- Kurumlarının  Yöneticilerri sessizce bizim gibi izliyorlar...
    Orman Bakanlığının Yangın söndürme Uçaklarının çalışmadığı... THK. Yönetimine de ulaşılamadığı... Mesajları sosyal medyadan  paylaşımlar...
     Yangınlar aynı anda ve Ülkenin doğal görünümü ve turizm için cazip olan bölgelerinde oluşmuştur.
       Burada ANAYASAMIZIN;  169 .Maddesinde özel bir düzenleme var...
     " Devlet ormanların korunması  ve sahaların genişletilmesi için 
 gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde  yeni orman yetiştirilir, bu  yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık  yapılamaz. Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. 
    Devlet ormanlarının Mülkiyeti devrolunamaz. Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı dışında  irtifak hakkına konu olamaz.
     .........................................................................................................................."
   
     Kısacası; Ormanlarla ilgili her türlü tasarruf YASA ile olur. Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan;
      6 Ocak 2021 Tarihli ve 3413  KARAR Sayılı ; 25 Maddelik  CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ Yayınlandı..... 2/B Düzenlemesine yeni bir boyut getirdi.
      Bu KARARNAMEYİ; önümüzdeki zaman içinde sayfamda ANAYASA  Hukukumuz ve ORMAN Hukukumuzu içeren  YASALAR Kapsamında  yorumlayacağım...
      xxxxxx
   Benim Kişisel olarak en büyük endişem şudur....
   Anayasanın 169. Maddesinin  ikinci fıkrasının da geçen;       
      "Devlet ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir "
    düzenlemesi içindeki; "İŞLETİLİR "Sözcüğü " İŞLETTİRİLİR.." olarak  değiştirilirse...... Vay haline ORMANLARIMIZIN.....Özelleştirme  Ormanlar içinde cazip hale gelir....
        xxxxxxx
    Evet....Yanan Ormanları Kim veya Kimler yaktı veya YAKTIRDI?.... Niçin yaktı ve yaktırdı?
     Bu YANGIN sırada bir  yangın değil....Boyutları çok geniş ve Halk tabiri ile altında ÇAPANOĞLU çıkabilir mi ?
      Bu sorulara cevabı; başta Orman Bakanı olmak üzere; Orman Bakanlığı Kurumundaki Bürokrasi ....Ve Siyasetçiler vermelidir. TBMM. Olağanüstü Toplanmalıdır. Bu FACİAYA EL KOYMALIDIR....
   TBMM BAŞKANI; resen TBMM.ni Olağanüstü Toplantıya çağırıp; Özel Gündem yapılabilir...Orman Yangınlarının nedenlerini, Önlemlerin yetersizliğini ve YAKTIRANLARI...YAKANLARI değerlendirebilir....
     Bekliyoruz...