ZORBA OLMA KANKA OL!!!


        

Günümüz eğitim dünyasında dünyanın her neresinde olursa olsun birçok kademe türünde ve okullarda yaşanan yaygın problemlerden birisidir akran zorbalığı. Zorbalığa maruz kalmış ya da riskli grupta bulunan çocukların siz ebeveynlerine öneriler sunmadan önce hep birlikte akran zorbalığının ne demek olduğuna bir bakalım.

Akran zorbalığı; bir öğrencinin bir ya da birden fazla öğrenci tarafından tekrar eden biçimde olumsuz davranışlara (fiziksel, psikolojik ve ya sözel) maruz kalmasıdır. İçe kepanık, ürkek, kaygılı, hassas yetiştirilmiş, genellikle fazla arkadaşı olmayan; hayır diyebilme, kendini ifade edebilme, uygun kişilerden yardım isteyebilme gibi sosyal becerilerden yoksun çocuklar akran zorbalığına maruz kalmaktadır. Zorbalığa maruz kalan çocuklarda içe kapanma, alt ıslatma, korku-kaygı, akademik başarıda düşüş, yeme ve uyku bozuklukları gibi belirtiler görülür ve ebeveynler için aslında bu durumlar sinyal ve yardım isteği niteliğinde ipuçları olarak görülmelidir.

Zorba ve ya zorbalığa maruz kalmış öğrenci aileleri; çocuklarının ne hissettiklerini anlamaları, duygularını ifade edebilmesine imkan tanıması ve durumu tartışarak çocuk üzerinde suçluluk duygusu oluşturmak yerine onlarla empati kurabilmeli, anlaşıldıklarını hissettirmelidir. Ailelerin belirli aralıklarla okulda çocuklarını üzen, kızdıran arkadaşlarının olup olmadığını kontrol etmeleri; zorbalık meydana gelmişse nerede, ne zaman, nasıl ve kim/kimler tarafından yapıldığını öğrenmesi ve konuyu takip etmesi gerekmektedir. Çocuğu zorbalığa maruz kalmış ebeveynler öncelikle korku ve kaygılarını çocuğa yansıtmadan sakin bir şekilde dikkatle dinlemelidir. Çocuğunuza nasıl ya da kimlerden yardım alabileceğinizi düşünmeli, okul ile iş birliği yapılmalıdır. İmkan varsa okul dışı uzmanlardan da destek alarak sorunun çözümü için işbirliğine açık olunması gerekmektedir.

                                                                                 

                                                                                    Psikolojik Danışman İsmail ŞENGÜL