MALAKANLAR KİMDİR

1876 – 77 Osmanlı Rus savaşları sonucu Kars bölgesini işgal eden Rus çarlığı buralara Volga Almanları, Rus ve Malakanları göçmen olarak yerleştirmiştir. Bu göçmen guruplardan en renkli olanlar malakanlardır.

MALAKANLAR KİMDİR

1876 – 77 Osmanlı Rus savaşları sonucu Kars bölgesini işgal eden Rus çarlığı buralara Volga Almanları, Rus ve Malakanları göçmen olarak yerleştirmiştir. Bu göçmen guruplardan en renkli olanlar malakanlardır.

MALAKANLAR KİMDİR
23 Ekim 2020 - 20:31Rusça Moloko süt içen anlamındadır. Çar Büyük Petronun batılılaşma reformlarıyla ters düşerek saç sakallarını kesmemeleri, haftada iki gün içilmesi gereken süt perhizine uymayarak sütü her gün içmeleri Baltık kıyılarında yaşayan bu Lüteriyen inancına sahip Estonyalı toprak kölelerinin Çarlık Rusyasıyla itilafına yol açmıştır. 

1860 tarihlerinde Doğuda Osmanlı Rus savaşlarında kazanılan yerlerden kendilerine bedava toprak verileceği vaat edilince önce Kırıma sonra Kafkasya üzerinden vatanlarından 2500 km uzakta olan Kars bölgesine 1886 Mayısında yaya olarak perişan bir durumda gelip Novo-Estonskoje (Karacaören) köyünü kurmuşlardır. 

Bölge de sütçülüğün, peynirciliğin, tarımın değirmenciliğin gelişmesini sağlamışlardır. Bu sarı saçlı, çalışkan, mavi gözlü insanlar 1921 yılında bölgede Rus hakimiyetinin sona ermesinden sonrada Kars da kaldılar. İnançları gereği savaşa silaha karşıydılar buna rağmen askerliğe zorlanınca kitleler halinde Sovyetler birliğine, Amerikaya , Kanadaya göç etmeye başladılar. 

En son 1970 li yıllarda yine göç yollarında Almanya ya göç ederek vatan belledikleri topraklardan yeni bir vatana doğru dramatik şekilde ebediyen ayrılmışlardır. Onlardan bize yıkık değirmenler, Arlov atlarının, malakan ineklerinin isimleri, dürüstlükleri ve çalışkanlıklarının anıları kaldı.

YORUMLAR

  • 0 Yorum