SAYIN CUMHURBAŞKANIN DİPLOMASI ile İLGİLİ olarak, BANA ULAŞAN İKİ YARGI KARARI...

Sn. Turan Ateş Bey'in "SAYIN CUMHURBAŞKANIN DİPLOMASI ile İLGİLİ olarak; BANA ULAŞAN İKİ YARGI KARARI... "başlıklı makalelerini siz değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

SAYIN CUMHURBAŞKANIN DİPLOMASI ile İLGİLİ olarak, BANA ULAŞAN İKİ YARGI KARARI...

Sn. Turan Ateş Bey'in "SAYIN CUMHURBAŞKANIN DİPLOMASI ile İLGİLİ olarak; BANA ULAŞAN İKİ YARGI KARARI... "başlıklı makalelerini siz değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

SAYIN CUMHURBAŞKANIN DİPLOMASI ile İLGİLİ olarak, BANA ULAŞAN İKİ YARGI KARARI...
31 Temmuz 2022 - 11:54

KAMUOYUNA.......

                                  SAYIN  CUMHURBAŞKANIN  

                                   DİPLOMASI ile İLGİLİ olarak;  

                                      BANA  ULAŞAN  İKİ    YARGI  KARARI...                          
 
          29 Temmuz 2022 Günü   Başarılı Tv. Sunucularımızdan Sayın GÜLGÜN  FEYMAM Hanımefendi ile  bir ERKEN SEÇİM 
Konusunda  bir Program yaptık.
       Program öncesi de bana Sayın CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN'ın DİPLOMASI ile iliği birbirinin   devamı  olan İKİ İDARİ YARGI KARARI Ulaştı...
     BU KARARLARI; HUKUKÇU ve EMEKLİ HAKİM ve fiilen de Av. olduğum için Yorumlamak ve  HUKUK SINIRLARI İÇİNDE KALARAK SİZLERLE Paylaşmak gereğini duydum...
      xxxxx
      Sayın ERDOĞAN, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ....Ve 15 Temmuz 2016 Tarihi sonrası; Sosyal Medyada-FECABOOCTA  bir  Diploma suretleri yayınlandı.
     Halende bu Diploma Sureti ve ÇIKTISI;  FECABOCC da var...
    Bu Belgelerin SAHTE OLDUĞU Söylentileri...
   Anımsadığım kadarı ile DİPLOMA ve ÇIKTI Suret.... Marmara Üniversitesi İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİNCE düzenlenmiş görülüyor.
    1981 Yılında; Sayın ERDOĞAN Mezun olduğundan düzenlenmiş...
    Yalnız; Üniversitenin bu Bölümü 1982 yılında açılmış...
      Ben O tarihlerde; Sayın Cumhurbaşkanı veya Yakın Çevresinden Kamuoyuna ; Bu Belgelerle ilgili bir  AÇIKLAMA yapılmasını Bekledim...
     En azından;"Kimse benim onayım ve iznim olmadan Bana ait olan  Belgenin RESMİNİ yayınlayarak Kamuoyu ile de paylaşamaz."
     Ben bu konudan da; bir SORUŞTURMA bekledim...
       Yani burada ortaya atılan İDDİA ve İDDİANIN AMACI; Sayın ERDOĞAN'ın ÜNİVERSİTE MEZUNU olmadığı ve Cumhurbaşkanı Seçilmesinin de HUKUKEN Doğru olmadığı imajının verilmesi...
       O dönemlerde; ben konuyu FECABOCC da  yazı yazarak paylaşmam ve  Haber yapılması üzerine  de; BU DİPLOMA ve ÇIKTI ile Sayın CUMHURBAŞKANIN İLĞİSİNİN OLMADIĞI...
      Bende ,o tarihte oluşan Düşünce;  FETO CEMAATİ Örgütünün ortaya attığı bir belge ve Amacının da Sayın ERDOĞAN'ı bu yönden yıpratmak düşüncesi olduğu...
      Yalnız; Milletvekili, Belediye Başkanı, Belediye Meclis Üyeliğine ADAY olanlar; Diploma başta olmak üzere söz konusu Belgeleri SEÇİM KURULLARINA Sunarlar...
      Sadece, Köy ve  Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyeti seçimlerinde  SEÇİM KURULLARINA ADAYLIK Başvurusu yapılmaz...Söz konusu belgelerde sunulmaz.
      xxxxx
      Cumhurbaşkanı Sayın ERDOĞAN'ın  Diploması ile ilgili söylentiler  yayılınca; bazı Siyasiler ve Siyasi Partiler de bu tartışmalara dahil oldular...
     Daha sonraları; HALKIN KURTULUŞU Partisi Av.larından Av. Doğan ZAFER ÇINĞI Ankara 14. İDARE MAHKEMESİNE bir DAVA açar.
     Yalnız Dava öncesi; Marmara Üniversitesine başvuru yaparak; Sayın Cumhurbaşkanın; Yükseköğrenim diplomasının, üniversite  sicil dosyasının, transkript belgesinin, öğrenim süresinin kendileriyle ve tüm kamuoyu ile  PAYLAŞIMINI Siyasi Partisi Vekili olarak talep eder.
       Üniversite Yönetimi bu İsteği yerinde görmez ve de REDDEDER.
       Konuyu; Siyasi Parti Avukatı; BİLGİ EDİNME ve DEĞERLENDİRME KURULUNA taşır.
      Adı geçen Bilgi Edinme ve Değerlendirme Kurulu da  bu TALEBİ REDDEDER...
     Bu Kez, adı geçen Siyasi Partinin Avukatı ANKARA 14. İDARE MAHKEMESİNE; Bilgi Edinme Kurulunun RET Kararının İPTALİNİ Talep eder.
       Ankara 14. İdare Mahkemesi;  16. 11.2021 günlü Kararında;
      "...........her İdari işlemle dolaylı da olsa bir menfaat ilgisi  kurulmak suretiyle dava açılmasını  kabul etmek, dava konusu edilecek işlem ile dava açarak kişi;  belli ölçüler içinde  menfaat ilişkisi  bulunması şartının ihlali sonucunu doğurur.
       ..................................................
     davacının idari işlemle  makul, maddi ve manevi bir ilişkisinin, hukuken  korunması gereken bir menfaat bağının bulunması açma ehliyeti için gerekli sayılmaktadır.
      ........., dava konusu işlemle  davacı siyasi parti arasında güncel, kişisel ve meşru bir ilişkinin  olmadığının anlaşıldığı, dava konusu olayda olduğu gibi menfaat  ihlalinin bu kadar  yorumlanmasına  hukuken olanak bulunmadığı, dolayısıyla davacının söz konusu  işlemin iptalini istenmesi, güncel  ve meşru bir menfaatinin  bulunduğunun kabulünü mümkün olmadığı anlaşıldığı  Davanın ehliyet yönünden reddi gerektiği....."
      Evet Ankara 14. İdare Mahkemesinin RET Kararı ve gerekçesi bundan ibarettir.
      
      Bu Mahkeme Kararı; davacı Taraf Avukatınca  ANKARA 12. BÖLGE İDARİ DAVA DAİRESİ ne taşınır.
      Sayın Mahkeme  30.06.2022  günlü...................sayılı Kararı ile de;
      "...............................................................................
      Olayda,4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununda  bilgi edinme  amacıyla herkesin ilgili kurum ve kuruluşlara  başvuruda bulunabileceği  bir başka deyişle  bilgi ve belge isteminde  bulunacak  kişi, kurum ve kuruluşlar arasında herhangi bir ayrım yapılmadığı, nitekim bu kapsamda  davacı siyasi partinin  bilgi isteminin reddine yapılan  itiraz başvurusunun  Bilgi Edinme ve  Değerlendirme  Kurulunca  başvuru konusunun  4982 sayılı Yasada yer alan  istisnalar kapsamında  olup olmadığının  değerlendirilmesi suretiyle  reddedildiği görülmekte olup bu bağlamda da  dava konusu işlemin  davacı adına  tesis edildiği de göz önüne  alındığında , davacının iş bu  davayı açmada menfaatinin bulunduğu sonucuna varılmıştır.
      Mahkeme tarafından, davanın  Anayasanın  20. maddesinde yer alan özel hayatın gizliliğini 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN Korunması Kanunu  göz önünde  alınarak işin esası hakkında bir karar  verilmesi gerektiği açıktır.
      ........Ankara 14. İdare Mahkemesinin  16.11.2021 günlü  kararının KALDIRILMASINA...."
       Yani Mahkeme; "Davayı ESASTAN İncele ve KARARA Bağla...." diyor...
        Evet iki Mahkeme Kararı...
      xxxxxxxxxxxx
     Ben Yıllarımı bu Mesleğe vermiş E. bir Hakimim....Kesinleşen  ve olayı çözümleyen Somut bir Mahkeme Kararı henüz ortada yok.
     Bu iki Mahkeme Kararı hakkında Yorum yapmam yanlış olur...
   "Bekle....Gör...." derler....Bizde bekleyip göreceğiz...
      Anayasa, Cumhurbaşkanı Aday olabilme  ve seçilebilme koşullarını belirlemiştir. 4 yıllık Üniversite-Yüksek Okul mezunu olma koşulunu getirmiştir.  Sorun; Cumhurbaşkanı Sayın ERDOĞAN'ın 4 yıllık Yüksek Öğrenim Mezunu olup-olmadığı  noktasında kaynaklanmaktadır.
        Yalnız; Bu konunun Gündem olması ve Tartışılması  uzun bir sürece dayanmaktadır.
        Köy ve Mahalle Muhtarı ve İhtiyar Heyeti içinde en az İlkokul mezunu olmak gerekir.
        Milletvekili olabilmek için; 18 yaşını bitirmiş olmak ve TC. Yurttaşı olmak yanında en az İLKOKUL MEZUNU Olmak yeterlidir.
      Bakan olmak için; TBMM Başkanı veya Başkan Vekilleri olmak için; 18 yaşını bitirmek ve İLKOKUL  Mezunu olmak yeterlidir.
        Cumhurbaşkanı Adayı olup; seçilebilmek için; Milletvekili SEÇİLME Koşulları Yanında 40 Yaşını bitirmiş olmak ve YÜKSEK ÖĞRENİM  görmüş  olmak  gerekir....1978.lerden sonrada YÜKSEK ÖĞRENİM SÜRESİ  En az 4 yıldır....Fakülteler ve Fakültelere bağlı Yüksek Okulların süresi de 4 yıldır.
         xxxxxxx
         Seçim Takvimi içinde belirlenen sürede ADAYLAR ve Siyasi Partiler Adaylarını SEÇİM Kurullarını başvurularını yaparlarken; Başvuru  Talebine de  söz konusu belgelerini eklerler... DİPLOMALARININ   Noter ONAYLI Suretleri eklenir.
        SEÇİM SÜRECİ İçinde ; ADAYLAR; Yasaların belirlediği zorunlu BELGELERİ; SEÇİM KURULLARINA sunarlar... Bu Belgeler; SEÇİM KURULLARINCA da İncelenir.
        Bu Belgeler; Öğrenim Belgesi, Doğum-Sabıka kaydı, Nüfus Kayıt Belgesi,, Askerlik belgesi, İkametgah Belgesi...
       Yerel Yönetimlerin Yönetimlerine Aday olabilmek için İLKOKUL Mezunu olmak yeterlidir. TBMM .Üyeliğine Aday olmak içinde İlkokul Mezunu olmak yeterlidir.
        ADAYLARA; SEÇİM KURULLARI Nezdinde İTİRAZLAR Olabilir... Öğrenim Belgesi, Askerlik hizmeti, sabıka kaydı incelenir. 
     CUMHURBAŞKALIĞINA ADAY Başvurusu için; Milletvekili Seçilme Koşulları yanında ; EK olarak 40 Yaşını bitirmiş olmak ve  Yüksek öğrenim Mezunu olmak..
       xxxxxx
      Genellikle de; Sabıka Kayıtlarında SEÇİM Yapıldıktan sonra sıkıntılar yaşanmaktadır. Seçilmeye Engel Sabıka kaydı; sonradan çıkıyor. Ancak; Sabıka Kaydı Aday Başvuru öncesi Kesinleşmiş  ama, Seçim Kurulundan gizlenmiş ise; MAZBATASINI VEREN İLCE-İL-YSK. verdiği Mazbatayı İptal eder ve yeniden seçimlere gidilir.
     Bazen , Sabıka ve benzeri durumlardan sonradan suç işlenerek oluşmakta veya verilen Mahkumiyet sonradan kesinleşmektedir. Yani Seçim Süreci ve Mazbata safhasında bir sorun yok...Sonradan sorun oluşursa; Kasaba Belediye Başkanı ve  Meclis Üyelerinin ,Köy ve Mahalle Yönetiminin Mazbatasını İLÇE İDARE KURULU İPTAL EDER.
      İlçe Belediyesi ve Meclis Üyelerini İL İDARE KURULU iptal eder...
      İL Belediye Başkan ve Meclis üyelerinin  seçilmiş Üyeliğini İÇİŞLERİ Bakanlığı iptal eder. 
       B.Şehir Belediye Başkanının Mazbatasını Danıştay iptal eder....
  
       Gelelim; Sayın Cumhurbaşkanın Mazbatasının İptali Sorununa...
        
       Cumhurbaşkanı Seçilen KİŞİ; SEÇİLME  YETERLİLİĞİNİ; Görevi süresi içinde kaybedebilir...En başta Sağlık sorunu olabilir...
     Bunun dışında; Cumhurbaşkanı Seçilen Kişinin; SEÇİLME - ADAY olma  Yeterliliği olmayabilir...
     -TBMM Üyesi Seçilme Yeterliği olan; Yasanın sınır getirdiği Bir CEZA MAHKEMESİ Kararı olabilir. Önceden gizlenmiştir. Sonradan Ortaya çıkarsa; CUMHURBAŞKANININ MAZBATASINI YSK; İPTAL Eder.
        -Yasanın aradığı 40 yaşını Bitirmemiş  olabilir. Yine YSK; MAZBATASINI  İPTAL Eder....
       -Yüksek Öğrenim Belgesi yoktur...Sonradan anlaşılırsa; Yine YSK Tarafından MAZBATASI İPTAL Olunur... 
        Bu DURUMLAR; SEÇİM TARİHİ ÖNCESİ Olan EKSİKLİKLERDİR..    
          Bu safhada MAZBATAYI Veren-Seçimi Yapan YSK. Yetkili ve Görevlidir.
           Kişi ,CUMHURBAŞKANI Seçildikten bir süre sonra ; SEÇİLME NİTELİĞİNİ Kaybedebilir...
           -Önceleri veya Görevi safhasında İŞLEDİĞİ Bir SUÇ Nedeni ile KESİNLEŞEN Bir MAHKUMİYET  Kararı sonradan ortaya çıkabilir.
     -Görev sırasında Kamu Görevlisi olma Özelliğini, işlediği bir SUÇ FİİLİ nedeni ile   verilen Mahkeme  Kararı ile kalkmış olabilir.
       Bu son iki OLAY sonrası da CUMHURBAŞKANININ Görevini SONLANDIRMAK; TBMM.nin GÖREVİDİR....
         xxxxx
       Biz İDARE Mahkemesi Kararını bir  tarafa bırakalım...Ve önümüzdeki dönem içindeki CUMHURBAŞKANLIĞI Seçim Sürecine bakalım...
     TBMM.ce bir ERKEN SEÇİM Kararı alınırsa;  CUMHURBAŞKANI  Sayın ERDOĞAN ;Yeniden ADAY OLABİLİR...                                    
Seçim Süresinde yapılır veya  CUMHURBAŞKANI Sayın ERDOĞAN; TBMM.ni FES EDİP Seçimlere gidilirse; ADAY Olamaz....
      Bazı Hukukçularımız; "Bu Anayasa  yeni yürürlüğe girdi...Sayın ERDOĞAN'ın 2. Dönemi bir sonraki SEÇİM Sürecidir ... " Görüşünde-dirler....
      Yalnız bu Anayasa  Halkoyuna sunulup, Kabulü sonrası Yürürlüğe girdiğinde  Sayın ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI idi...Bu durumda İKİ DÖNEM Cumhurbaşkanlığı yapmış oluyor...
      Ancak; Anayasaya Değişimi Sürecinde; Bu konuda Özel GEÇİCİ  BİR Madde ile DÜZENLEME Yapılması gerekirdi. Böyle düzenleme ile bu sorun baştan çözülürdü.
       Sayın ERDOĞAN; Cumhurbaşkanı ADAYI Bu nedenle olamaz...
       Diploma Olayı ile ilgili bazı Siyasiler; " PEYGAMBERİMİZİN ve HALİFELERİN de DİPLOMASI MI Vardı?...Gibi düşünce içindeler...
         Yalnız  Sayın ERDOĞAN'ın Diploma suretini onaylayan Noter Katibi, anımsadığım kadarı ile de; " Diploma aslını görmeden Onay verdiğinden dolayı " Disiplin Cezası aldı...Bu konu Basında Haber oldu...
        Umarım; Sayın ERDOĞAN'ın 4 yıllık Yüksek öğrenim Diploması vardır ve YSK. ARŞİVİNDE  NOTER ONAYLI  SUNULMUŞ  Sureti vardır.
        Bunun Aksini düşünmek dahi, çok sıkıntılıdır...
        Çünkü, Sayın R. TAYIP ERDOĞAN; TC. Cumhurbaşkanı sıfatı ile;  Yurt  içinde Çok önemli   kararlar  verdi....Uluslararası   Sözleşmelere imza attı... Diploma Kaosu olursa; ne olacak? Umarız; Sayın ERDOĞAN'ın  4 yıllık Yüksek Okul Diploması vardır ve bu sorun Ülke Gündeminden de  kalkar...Ülke böyle bir KAOS Beklentisinden de kurtulur...
        Hakimlik Sınavında SINAV Soruları verilen KOPYACI Oldukları ileri sürülen ve ERGENEKON Davalarına bakan , Hakimlerin KARARLARI Geçersiz sayıldı...Yeniden Yargılamalar yapıldı...
          xxxxxxxxxxxxxxx
       Bu KONULARI; Kim ve Devletin hangi Kurumu ve nasıl bir düşünce ve görüş ile  değerlendirecektir?
      Yani; Cumhurbaşkanı Sayın ERDOĞAN'ın Öğrenim durumu ve DİPLOMA Olayı...Kamuoyunda bu tartışmaların son bulması için; Mahkeme Kararına da gerek yok...Sayın Cumhurbaşkanı ERDOĞAN'ın Danışmanlarından bir açıklama da yeterlidir.
      Yeni Dönemde aynı sıkıntılar yaşanabilir...Bu sorunun da Çözümü gerekecektir. Umarım; Sayın ERDOĞAN'ın  4 Yıllık Yüksek Öğrenim DİPLOMASI Mevcuttur...
     Görev yine Devletin Birimlerinden olan bir Kuruma düşmektedir.
      Bu GÖREV Elbette....YSK...Yani YÜKSEK SEÇİM KURULU....11 Yüksek Mahkeme Üyesi Hakimleri olan  Benim Meslektaşlarım....
        Saygı ile....

YORUMLAR

  • 0 Yorum