SIRADA ABD VAR

Sn. Şinasi Kara bey'in SIRADA ABD VAR başlıklı köşe yazısını siz değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

SIRADA ABD VAR

Sn. Şinasi Kara bey'in SIRADA ABD VAR başlıklı köşe yazısını siz değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

SIRADA ABD VAR
16 Ekim 2021 - 12:01



İmparatorluklar, önce finansal açıdan çöküyor. Tarihi kayıtlara göz atalım;

1.Romanın çökme nedeni parasızlık idi. Parasızlığın nedeni ise, Kiliseydi. Kilise halka cennet vaat ediyor,  halkı ikna ediyor ve elindeki ekonomik değerleri alıyordu. Devlete vergi koyacak matrah kalmıyordu. Vergi toplayamayan Roma önce Batıda yıkıldı. 

451 yılında ünlü Türk Hakanı  Atilla, Romayı kuşattı. Roma devleti acz içerisindeydi. Haracı,  Kilise ödedi ve şehri yağmalamaktan kurtardı.   

Parası biten Batı Romanın yıkılması uzun sürmedi. 476 yılında, yıkıldı. Romayı yıkan Avrupanın barbar kavimleri, Romada altın arıyordu. Kilise onları, Afrika kıyılarına göndermeyi başardı.  Bu başarı, Kiliseye  siyasi egemenlik kazandırmaya yetmişti. Artık  Batı Roma  yok. Roma Katolik Kilisesi vardı.

2. Doğu Roma, diğer adıyla Bizansın yıkılması da finansal kayıp ile başlamıştır. 1204 yılında, Venedik Cumhuriyeti  4. Haçlı seferini Bizans üzerine döndermeyi başarmıştı. Bizansa gelen Latinler şehri 55 yıl süreyle yağmaladılar. Bizansta  değeri  olan her şeyi, Venedike taşıdılar. 1260 yılında İznik Kralı Paleologos, Bizansı Latinlerden geri aldığı zaman, geride sadece taş toprak kalmıştı. Finansal gücünü kaybeden Bizans hızla çökmeye başladı. 

3. Osmanlının çöküş süreci, Kırım Savaşı ile hızlandı. 1854 Kırım Savaşı sırasında İngilizler Osmanlıya yardım etmişler ve savaş kazanılmıştı. İngilizlerin amacı, bir taşla iki kuş vurmaktı. Rusların sıcak deniz diye tabir edilen Karadenize inmelerini önlemek ve Osmanlıyı finansal bakımdan kendilerine bağımlı kılmak.

Kırım savaşı giderlerini karşılamak amacıyla, Osmanlı İngiliz Banker Rothschild den borç aldı. Rothschild'in amacı,  Osmanlının finansal egemenliğini ele geçirmek idi. 

Osmanlı ekonomi bilmiyor, merkez bankasından habersiz, sadece altını para zanneden bir anlayışla idare ediliyordu.Rothschild Osmanlı Bankası adı altında, kendine ait bankayı kurmakta gecikmedi. Osmanlıdan merkez bankası görevlerini de devralmayı becerdi. Osmanlı bankası, Osmanlı Lirasını basıyor ve Osmanlıya borç veriyordu. Kendi parasına faiz ödeyen Osmanlı, 1881 yılında finansal egemenliğini kaybetti. Yıkılma süreci hızlandı.

4.  İngiltere Napolyonun yenilgisiyle sonuçlanan 1815 Waterloo Savaşından sonra, dünya imparatorluğuna dönüştü. Bu dönüşümün gerisinde sanayi devrimi vardı. Sanayi ürünleri ile tarımsal ürün ticareti yapıldığı zaman, ticaret hadleri sanayi ülkeleri lehine işliyor. Bu kuralı sonuna kadar uygulayan İngiltere, başarıya koşuyordu.  Başarı, sterlinin dünya parası olmasıyla sonuçlandı.  

City of London Bankerleri ise, sterlin yerine kendi bastıkları doları geçirme peşindeydiler. İngiliz Hazinesinin altınlarını savaş tüketebilirdi.  Bankerler İngiliz halkını birinci dünya savaşına girmeye ikna etti. Bu iknanın gerisinde basın vardı.  

Birinci dünya savaşı,  İngiliz hazinesindeki altınları tüketti. Ancak, güneş batmaz imparatorluk altın para üretiyordu.

ikinci bir savaş daha gerekliydi. Borca karşılık Rothschild, Alman merkez bankasını satın aldı. Bankerler, Alman savaş makinesini onardılar. İkinci dünya savaşını başlattılar. İngiltere, ikinci dünya savaşını bankerlerden aldığı borç ile yaptı. Finansal egemenliğini kaybeden İngilterenin dünya imparatorluğu  1944 yılında Bretton Woods Para Anlaşmasıyla sonlandı.

5. Bankerler, 1944 yılında, daha savaş bitmeden amaçlarına ulaştılar. O dönemde, dünyada mevcut  egemen 48 ülkeyi ABD nin Bretton Woods şehrinde topladılar. Doları dünya parası ilan ettiler. Dolara dayalı para imparatorluğu kurdular. Dünya, doları Amerikan parası sanıyor. Ancak, doları bankerlerin sahibi bulunduğu FED basıyor. Amerikan devletinin FED adlı bankada hissesi dahi yok.

Bankerler, imparatorlukları çökertmenin yolunu çok iyi biliyor. Şimdi sıra Amerikan İmparatorluğunda. Klasik metod borçlandırmak. Bankerler dolar basıyor, bastıkları doları Amerikan Devletine faiz karşılığı borç veriyor. Tıpkı, Osmanlıdaki gibi. 

Geçtiğimiz ay, Amerikan Senatosu, Federal Devletin borç limitini artırmak zorunda kaldı. Artırmasaydı, Amerikan Devleti iflas ile karşı karşıya kalacaktı. Şu anda, dünyanın en borçlu devleti Amerika. Borç ulusal hasılanın yüzde 150 sini geçiyor.

Amerikan halkı çalışıyor, üretiyor, vergi ödüyor. Amerikada vergi kaçırmak en büyük suç. Federal Hükümet, topladığı vergiler ile  her yıl bankerlere 500 milyar dolar faiz ödüyor. Ödenecek faiz her yıl artıyor. 

Amerika mutlak sona hızla yaklaşıyor.

Şinasi Kara

YORUMLAR

  • 0 Yorum