مواقع مراهنات porno bahis siteleri escort

TBMM ve CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ OLARAK; HUKUKUMUZ AÇISINDAN BİR AÇIKLAMA YAPMAK GEREĞİNİ DUYUYORUM....

Sn. Turan Ateş Bey'in "TBMM ve CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ OLARAK; HUKUKUMUZ AÇISINDAN BİR AÇIKLAMA YAPMAK GEREĞİNİ DUYUYORUM...." başlıklı makalelerini siz değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

TBMM ve CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ OLARAK; HUKUKUMUZ AÇISINDAN BİR AÇIKLAMA YAPMAK GEREĞİNİ DUYUYORUM....

Sn. Turan Ateş Bey'in "TBMM ve CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ OLARAK; HUKUKUMUZ AÇISINDAN BİR AÇIKLAMA YAPMAK GEREĞİNİ DUYUYORUM...." başlıklı makalelerini siz değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

TBMM ve CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ İLE İLGİLİ OLARAK; HUKUKUMUZ AÇISINDAN BİR AÇIKLAMA YAPMAK GEREĞİNİ DUYUYORUM....
21 Ocak 2023 - 10:29


KAMUOYUNA......

Anayasanın 116. maddesi gayet sarihtir. Tv. bazı yanlış görüşler ileri sürülmektedir.
Anayasa 116. Madde:
"H.Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin yenilenmesi
MADDE 116-( Değişik: 16/4 2017-6771/11 md.)
Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tam sayısının beşte üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.
Cumhurbaşkanın seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde ,Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.
Cumhurbaşkanın ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde , Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.
Seçimlerin birlikte yapılmasına karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanın yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve Cumhurbaşkanın göreve başlamasına kadar devam eder.
Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanın görev süreleri de beş yıldır. "
Madde metni gayet sarihtir
Biz birde; Anayasanın 101. Maddesini irdeleyelim...
"I. Cumhurbaşkanı
A. Adalık ve seçimi
MADDE 101-(Değişik :16/4 2017-6771/7 md.)
Cumhurbaşkanı ,kırk yaşını doldurmuş ,yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasında , doğrudan halk tarafından seçilir.
Cumhurbaşkanın görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
...................................
........................................ "
Evet.... Anayasamızın getirdiği düzenleme gayet açık ve sarihtir.
xxxxxxxxxxx
Biz; şimdi 19.01.2012 Günü TBMM.ce kabül edilen ve 25.01.2012 günü Resmi gazeteden yayınlanarak yürürlüğe giren;
" 6271 Sayılı CUMHURBAŞKANI SEÇİM KANUNU " a göz atalım...
Anayasadaki Metnin genişletilmiş ve detaylı düzenlemesidir.
Bu Yasanın 3. Maddesi ise Aynen:
" Seçim döneminin başlangıcı ve seçim tamamlanması
MADDE 3-(1) Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir yapılır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
(2)Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanın görev süresinin dolmasından önceki altmış gün içinde; makamın herhanği bir şekilde boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış gün içinde tamamlanır. Cumhurbaşkanı seçim dönemi, Cumhurbaşkanın görev süresinin dolmasından önceki altmışıncı gün, makamın herhanği bir şekilde boşalması halinde ise boşalmayı takip eden gün başlar.
(3) İkinci fıkrada öngörülen süreler içinde seçimin tamamlanması amacıyla , Yüksek Seçim Kurulu tarafından, seçim takvimi resen belirlenir ve ilan edilir. "
Evet....Cumhurbaşkanı Seçimi yasasındaki düzenleme de gayet açık ve sarihtir.
xxxxxxxxxxxx
Şimdi SEÇİM SÜRESİ henüz dolmadı. 17.Haziran 2023 tarihi yeni SEÇİM Günüdür.
Ancak; Sayın CUMHURBAŞKANIMIZ ERDOĞAN;
" SEÇİMLERİN 14. MAYIS 2023 GÜNÜ YAPILACAĞI..." açıklamasını yaptı ve Kamuoyu ile de paylaştı.
ANCAK; HENÜZ BİR CUMHURBAŞKANLIĞI KARARI ALINIP, RESMİ GAZETEDEN DE YAYINLANMADI...
Bekliyoruz...Ve de BEKLİYELİM...
Sayın CUMHURBAŞKANIN bu Konudaki Aldığı KARAR Resmi Gazeteden yayınladığı gün; GÖREV YSK.nındır.
SEÇİM TAKVİMİNİ Düzenler ve İLAN Eder.
Önemli bir nokta var, bu konuda...
-CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE ; SEÇİMİN BAŞLANGICI İLE SONUÇ SÜRESİ 60 GÜNDÜR.
-TBMM. SEÇİMİNDE İSE BU SÜRE 90 GÜNDÜR....
İki SEÇİMDE aynı SÜREÇTE ve Günde yapılacaktır.
Bu SÜRECİ YSK . belirleyecek. TBMM .SEÇİMİ de Aynı GÜN DE Yapılacağından ....
Sözde 14 MAYIS 2023 Günü olarak TELAFFUZ Edilen SEÇİM GÜNÜNDEN 90 GÜN Geriye gidilerek; 14 ŞUBAT 2023 GÜNÜ; SEÇİMLERİN( Cumhurbaşkanı-TBMM.) TAKVİMİ beraber belirlenecektir.
Bu DURUMDA SEÇİM TAKVİMİNİN BAŞLANGICI ve SONU;
14. ŞUBAT 2023 BAŞLANGICI....
14. MAYIS 2023 SONU...
YSK. SEÇİM TAKVİMİNİ BU SÜREÇLER OLARAK DÜZENLEYECEKTİR.
Yalnız; Sayın Cumhurbaşkanın SEÇİM KARARINI ALIP; Yayınlanmasından sonra süreç belirlenir.
Takdir YSK.nındır...Bekle gör...
Saygı ile...

YORUMLAR

  • 0 Yorum