Aklı olmayan, imanla mükellef değildir
Ahmet Turan Öztürk

Ahmet Turan Öztürk

Aile Trapisti ve İlişki Uzmanı

Aklı olmayan, imanla mükellef değildir

13 Ocak 2019 - 17:09

Cahilin biri karşı kıyıdan bağırdı, "Ne aklı, ne mantığı efendi, iman iman..!" dedi.
Nadan nereden bilsin ki akıl, insana verilmiş en büyük nimet ve sorumluluk sebebidir. Aklı olmayan sorumlu olmadığı gibi iman sahibi olması da mümkün değildir. Ancak akılla bulunan iman vahiyle şekillenirse salim akıl meydana gelir. 
Akıl asla küçümsenecek ya da ilahlaştıracak bir şey değildir. Aksine en iyi şekilde yetiştirilecek, beslenecek ve güçlendirilecek bir şeydir. Ancak aklı olduğundan daha fazla büyütmek, hatta ilahlaştırmak, zarardan çok daha vahim bir sonuç doğurur. Bu sonuç insanı düşünsel sapmaya ve daha sonra da imani ve ameli sapıtmalara sürükler.
Ey nadan bilmez misin, aklı olmayan, imanla mükellef değildir!
Ve yine bilmez misin, senin yaptığın ilkel bir savunma mekanizmasından ibarettir. Zira insanlar sahibi ol(a)madıkları şeyleri küçümseye düşkündürler. 
A nadan, aşkı yere düşürenler aşkı putlaştırıyor diye kalpten, aşktan; kalbi putlaştırıyor diye kalpten mi vazgeçelim? 
Ya da aklı putlaştırıyor diye akılcılardan mı vazgeçelim?
A gafil verebilirsen sen, şu soruya cevap ver; aklın bittiği yerde mi yoksa başladığı yerde mi iman devreye giriyor?
***
Entelektüelin, ilim adamının kendine izzet katacak tek makamı aklıdır. 
"Lüks Araba" sahibi olmanın sadece para ile ilgisi vardır. Paran varsa istediğin araca binersin. Çok havalı arabaya binersen, en çok tüketim yarışındaki görgüsüz kentli sınıfların iştahını kabartırsın. Öyle de oluyor, birbirinizin tekerine bakarak hayırda yarışıyorsunuz.

Para şahsına ait değil de beytümale aitse ve sen en lüks arabayı seçiyorsan "kibar hırsızlar" zümresinden rastgele birisindir. Sizden "İslam Ahlakı" beklemek, gereğini yapmadığınız için eleştirmek; size dini temsil liyakati yüklemek olur. Oysa sizin İslam ile ilginiz menfaatiniz miktarıncadır. Sizlerden sadece Avrupa'daki emsalleriniz kadar sade, namuslu ve dürüst olmayı bekleyebiliriz.

Oradaki insanlar kıymetli yerlerini yukarıda taşıyorlar. Sizin ise gelişmiş azalarınız alt taraflarınızdır. Özel koltuk, özel araba, özel helâ vs. sizi ve alt takımlarınızı izzetlendirmeye yetmektedir.
 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum