Bu coğrafyada ayakta kalmanın yolu "meydan okumak"tan...
Ahmet Turan Öztürk

Ahmet Turan Öztürk

Aile Trapisti ve İlişki Uzmanı

Bu coğrafyada ayakta kalmanın yolu "meydan okumak"tan geçer

06 Haziran 2020 - 02:18

Bu coğrafya, tekin bir coğrafya değil; nice medeniyetler gelip geçti. 

Bu coğrafyada ayakta kalmanın yolu "meydan okumak"tan geçer. 

Meydan okuma, varoluşsal bir araç olup, iki ayağı vardır;

Birincisi :İç yapı ile ilgili olarak; 
 - Adalet 
- Meşveret 
- Ekonomik özgürlük 
- Dinî özgürlük 
- Fırsat eşitliği 
- İç barış 
- Liyakat /ehliyet 
- Hantal devlet yapısından daha işlevsel örgütlenme yapısına evrilen bir devlet yapısı 
- Güçlü bir demokrasi 
- Kaliteli bir eğitim 
- İnsan hakları 
- Kişi başı milli gelirin 35 bin doların üstünde olması 
-Yeni bir toprak reformu 
- Gelişmiş bir gıda sektörü 
- Entellektüel, beşeri ve  iktisadî sermayenin çekim merkezi olma 
- Üç yüz milyon nüfus 
- Devletin hiçbir kurumu falanca filanca yapının arka bahçesi olmamalı ; devlet, seçilmiş ve atanmış idarecilerin hizmet etme yeri olmalı. 
- Bölgedeki bütün renklerin kaynaştığı, tek devlet, tek bayrak. ..
- Adil bölüşüm 
- Bize özgü bir kentleşme modeli 
- Köyü köylüyü köyünde tutma; göçü sıfıra yaklaştırma
- İlaçta yerli üretim 
- Tedavi edici sağlık sisteminden önce kontrol edici sağlık sistemine ağırlık vermek 

- Bu coğrafyada tarikat ve cemaatler toplumsal bir gerçek. Bu gerçek kabûl edildikten sonra her grup, iyi insan yetiştirmeye odaklanmalı; devletin iyi yerlerini ele geçirmeye yönelmemeli; bu gruplar, aleni ve şeffaf olmalı; hangi eğitimi, hangi yaş grubuna, nasıl ve kimlerle verdiğini göstermeli. ...ayrımcılığı ve düşmanlığı körükleyen gruplar, merdiven altına sokulmadan,toplum nezdinde yola /hızaya getirilmeli. .. 
- Bir medeniyet iddianızın olması. ...
-Alternatif enerji kaynaklarına yönelme 
-Marka üretim 
- Gelişmiş bir Arge yapısı 
- Düşük vergi 
- Güçlü aile 
- İnovasyon 

İkincisi:Dış dünya ile ilgili olarak; 

- Güçlü bir askerî yapı 
- Bir kaç tane uçak gemisi 
- Bölgesel ve uluslar arası işbirliği ve teşkilatlara üye olma  
- Atom bombası /nükleer silah 
- Söz konusu silah ve uçaklar dahil savunma sanayiinde   %100 yerli üretimi  hedefleme. ..
-  Güçlü bir hava savunma sistemi 
- Siyasî istikrar ......

YORUMLAR

  • 0 Yorum