casino siteleri bedava bahis tarafbet bahis siteleri
İBN-İ HALDUN'A GÖRE HER DEVLET(GRUP- AİLE ŞİRKETİ) GENEL...
Ahmet Turan Öztürk

Ahmet Turan Öztürk

Aile Trapisti ve İlişki Uzmanı

İBN-İ HALDUN'A GÖRE HER DEVLET(GRUP- AİLE ŞİRKETİ) GENEL OLARAK BEŞ TEMEL AŞAMADAN GEÇER

13 Nisan 2021 - 00:10

 
1. Kuruluş Devresi
 
 Her türlü karşı koymanın bastırıldığı, daha önce onu elinde tutan hanedandan zorla alınması devresidir. Ele geçiren grupta canlılık ve etkinlik en üst düzeydedir. Henüz geleneksel alışkanlıklarını yitirmemiş, mütevazı ve kanaatkârdır. Siyasi lider henüz kendisini vatandaşlarından ayrı tutmaz. 
 
2. Otorite Devresi
 
 İktidarı elinde tutan lider, kendi grubu üzerinde otoritesini tesis eder, mülkü ve nimetlerini kendisi için istemeye başlar. Grupta rakip olacak ileri gelenler, yönetimden uzaklaştırılır, kendine bağlı itaatkar kişiler yönetime gelir. 
 
3. Rahatlık Devresi
 
İktidarın meyveleri toplanır, servet genişletilir, şan ve şöhret ön plana geçer, kendini ölümsüzleştirecek eserler meydana getirilir. Siyasi liderin hem kendi grubunu hem de diğer grupları tam egemenlik altına aldığı dönemdir. Güçlü ordu, iyi çalışan sivil bürokrasi ve düzenli toplanan vergiler vardır. 
 
4. Taklit Devresi
 
 Siyasi iktidar, atalarının bıraktıklarını yeterli görmeye başlar. En doğru yolun kendisine miras bırakılan yolu takip etmek olduğuna inanır. Taklitçilik ve gelenekçilik, yenileşmenin önünü tıkar.
 
5. Savurganlık Devresi
 
 Siyasi iktidar, atalarından kalan mirası arzu ve hevesine göre israf etmeye ve savurganlık yapmaya başlar. Devlet yönetimine ehliyetsiz kişiler geçirilir. Devletin çözülme ve yıkılma süreci başlar. Ordusunu, memurunu besleyemez ve giderlerini karşılayamaz hale gelir ve yıkılır. 
 
İbni Haldun, devletin çözülmesinde dış faktörlerden ziyade iç etkenlerin öncelik taşıdığını kabul eder. Bununla birlikte devletin tümüyle ortadan kalkışı bir dış saldırıyla gerçekleşir.

YORUMLAR

  • 0 Yorum