İlk hükmü ben koymak istiyorum
Ahmet Turan Öztürk

Ahmet Turan Öztürk

Aile Trapisti ve İlişki Uzmanı

İlk hükmü ben koymak istiyorum

08 Eylül 2021 - 22:59Din, çok net, açık ve anlaşılabilir; Oysa dün ve bugün din, çok  karmaşık ve çatışmacı  anlaşılıyor/algılanıyor/algılatılıyor.

Din ile ilgili algının bu şekilde olmasının altında birçok faktör yatıyor: Bunlardan birincisi, dış faktörlerin öyle algılanması yönündeki maddi ve manevi destekleri.... 

İkincisi ise bizzat din müntesiplerinin güç ve iktidar mücadelesi içinde, dinin araçsal kullanımı.... Diğer bir deyişle hurafelerin icadı,grup veya sınıfsal varlığı devam ettirmede dinin grup taassubuna mahkum edilmesi; hâl böyle olunca işin/dinin ticarileşmesi, bir getirisinin olması;bu getirinin bir "iktidar alanı' oluşturması; dinin,ne istediğinden/söylediğinden ziyade, din büyükleri(!)nin/baronlarının ne anladığının ve ne söylediğinin/söylettirildiğinin öncelikli hâle gelmesi; ilmi çalışmaların hayatla/pratikle buluşamaması, kitabi kültürün şifai anlayışa hakim olamaması... dinin olduğundan farklı anlaşılmasına/yaşanmasına neden olmaktadır.

Din, adalettir.
Din, emanettir.
Din,tevhidtir.
Dln, ehliyettir.
Din,hürriyettir.
Din,meşverettir.
Din, sulhtur.
Din, merhamettir.
Din, cehaletle mücadeledir

YORUMLAR

  • 0 Yorum