Kadına yönelik şiddeti azaltmak için birkaç önerim var...
Reklam
Reklam
Ahmet Turan Öztürk

Ahmet Turan Öztürk

Eğitim ve Yaşam Koçu

Kadına yönelik şiddeti azaltmak için birkaç önerim var...

26 Temmuz 2020 - 12:15

Kadına yönelik şiddeti azaltmak için birkaç önerim var; 

 - Evlilikte denklik esas olmalı 

- Evlilikte geleneksel ilişki ağı korunmalı, %50 nin üzerinde ebeveyn oluru (görücü usulü) alınmalı. .

- Tarafların öfke kontrolü, stres kontrolü, aile içi iletişim, olumlu kişilik özellikleri, karakter yapıları, geldikleri ailenin sosyo psikolojik özellikleri ile ilgili rapor beyan etmeleri. ..

- Raporları denetleyecek ve evliliğe  uygunluk raporu verecek birimlerin kurulması ve bu birimlerden olur alınması. ..

- Evlilik ehliyeti ile ilgili eğitim ve sınavlarının yapılması. ...Bu konuda devletin maddî özendirici tedbirler alması 

- Aile ile ilgili hiçbir kararda işin içine feministlerin alınmaması 

- Evlilik kredisi ve desteği verilmesi. .. borçlanmayla  evlilik yapılmaması. ..

- Hukukî düzenlemelerin insan hakları çerçevesinde yapılması 

- Diyanet, Aile Bakanlığının  her üç yılda eşleri belirli eğitim ve testlerden geçirmesi. ..

- Sertifikalı bir evlilik sürecine geçilmesi 

- Aile Bakanlığı kurulması. ..

-Okullarda konu ile ilgili eğitim, terbiye, nezaket ve görgü kuralları verilmesi 

- Tv lere bir çekidüzen getirilmesi, birileri zengin olacak diye Türk aile yapısı  ile oynamasına izin verilmemeli...

- Kadının beyanı, somut deliller varsa esas olmalıdır. 

 - kadının şikayeti varsa, konu ile ilgili bir bilirkişi görevlendirilmeli, toplanan bilgi rapor hâlinde hakime sunulnmalı. 

- Erkek evden uzaklaştırılınca, devlet erkeği sokağa atmamalı, erkeğe kalacak konut ayarlamalı 

- Evden uzaklaştırma cezası alan erkek, kalmadığı evdeki elektrik, su doğalgaz internet faturasını ödememeli, bu fatura kadın derneklerinin fonlarından karşılanmalı. 

 - Hem erkek, hem kadın ciddi bir eğitim ve terapi sürecinden geçirilmeli. 

 - Aile danışmanı arabuluculuk ve uzlaştırmacı rolünü üstlenmeli .

- Aile danışmanı da toplumsal değerler ve din ile barışık olmalı ...

- Evden uzaklaştırma da çocuklar, babadan koparılmamalı ...

-Taraflardan biri veya ikisi eğer, psikolojik veya psikiyatrik tedavi görmesi gerekiyorsa, mutlaka tedavi görmeli. 

- Yalan beyanla, evden uzaklaştırılmaya çalışan kadın, hukukî cezaya çarptırılmalı ...

 - Erkek şiddeti konusunda, ailenin komşu ve birinci derecede akrabalarından da bilgi alınmalı. ..

- Aileyi bir bütün olarak düşünüp, bu bütündeki arazların, topluma getireceği maddî(ekonomik ) ve manevî(uyuşturucu' fuhuş- sömürü -yalan) külfet dikkate alınarak, kuyumcu titizliği içinde çalışma yapılmalı. 

-Boşanmaları durumunda, boşanma ruhsatı verilmeli sonra hâkim huzuruna çıkılmalı

- Boşanma sonucu ortaya çıkabilecek sorunlar(nafaka velayet ) ile ilgili hukuki düzenleme kültürel kodumuza uygun olarak ivedilikle yapılmalı 

Ahmet Turan Öztürk
Aile Terapisti ve İlişki Uzmanı 
 

  • Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Reklam