Kadına yönelik şiddeti azaltmak için birkaç önerim var...
Ahmet Turan Öztürk

Ahmet Turan Öztürk

Aile Trapisti ve İlişki Uzmanı

Kadına yönelik şiddeti azaltmak için birkaç önerim var...

26 Temmuz 2020 - 12:15

Kadına yönelik şiddeti azaltmak için birkaç önerim var; 

 - Evlilikte denklik esas olmalı 

- Evlilikte geleneksel ilişki ağı korunmalı, %50 nin üzerinde ebeveyn oluru (görücü usulü) alınmalı. .

- Tarafların öfke kontrolü, stres kontrolü, aile içi iletişim, olumlu kişilik özellikleri, karakter yapıları, geldikleri ailenin sosyo psikolojik özellikleri ile ilgili rapor beyan etmeleri. ..

- Raporları denetleyecek ve evliliğe  uygunluk raporu verecek birimlerin kurulması ve bu birimlerden olur alınması. ..

- Evlilik ehliyeti ile ilgili eğitim ve sınavlarının yapılması. ...Bu konuda devletin maddî özendirici tedbirler alması 

- Aile ile ilgili hiçbir kararda işin içine feministlerin alınmaması 

- Evlilik kredisi ve desteği verilmesi. .. borçlanmayla  evlilik yapılmaması. ..

- Hukukî düzenlemelerin insan hakları çerçevesinde yapılması 

- Diyanet, Aile Bakanlığının  her üç yılda eşleri belirli eğitim ve testlerden geçirmesi. ..

- Sertifikalı bir evlilik sürecine geçilmesi 

- Aile Bakanlığı kurulması. ..

-Okullarda konu ile ilgili eğitim, terbiye, nezaket ve görgü kuralları verilmesi 

- Tv lere bir çekidüzen getirilmesi, birileri zengin olacak diye Türk aile yapısı  ile oynamasına izin verilmemeli...

- Kadının beyanı, somut deliller varsa esas olmalıdır. 

 - kadının şikayeti varsa, konu ile ilgili bir bilirkişi görevlendirilmeli, toplanan bilgi rapor hâlinde hakime sunulnmalı. 

- Erkek evden uzaklaştırılınca, devlet erkeği sokağa atmamalı, erkeğe kalacak konut ayarlamalı 

- Evden uzaklaştırma cezası alan erkek, kalmadığı evdeki elektrik, su doğalgaz internet faturasını ödememeli, bu fatura kadın derneklerinin fonlarından karşılanmalı. 

 - Hem erkek, hem kadın ciddi bir eğitim ve terapi sürecinden geçirilmeli. 

 - Aile danışmanı arabuluculuk ve uzlaştırmacı rolünü üstlenmeli .

- Aile danışmanı da toplumsal değerler ve din ile barışık olmalı ...

- Evden uzaklaştırma da çocuklar, babadan koparılmamalı ...

-Taraflardan biri veya ikisi eğer, psikolojik veya psikiyatrik tedavi görmesi gerekiyorsa, mutlaka tedavi görmeli. 

- Yalan beyanla, evden uzaklaştırılmaya çalışan kadın, hukukî cezaya çarptırılmalı ...

 - Erkek şiddeti konusunda, ailenin komşu ve birinci derecede akrabalarından da bilgi alınmalı. ..

- Aileyi bir bütün olarak düşünüp, bu bütündeki arazların, topluma getireceği maddî(ekonomik ) ve manevî(uyuşturucu' fuhuş- sömürü -yalan) külfet dikkate alınarak, kuyumcu titizliği içinde çalışma yapılmalı. 

-Boşanmaları durumunda, boşanma ruhsatı verilmeli sonra hâkim huzuruna çıkılmalı

- Boşanma sonucu ortaya çıkabilecek sorunlar(nafaka velayet ) ile ilgili hukuki düzenleme kültürel kodumuza uygun olarak ivedilikle yapılmalı 

Ahmet Turan Öztürk
Aile Terapisti ve İlişki Uzmanı 
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum