HİBRİT EĞİTİM!!!
Ali Bekir

Ali Bekir

[email protected]

HİBRİT EĞİTİM!!!

26 Şubat 2021 - 22:01

HİBRİT EĞİTİM!!!

Hibrit eğitim modeli okulların teknolojik potansiyellerine göre değil, pedagojik ilkelere göre oluşturulmalı ve şekillenmelidir. Yani bir okula tüm teknolojik ürünleri koyunca o en modern eğitimi yapan kurum olmuyor. Önce teoriyi oluşturacak eğitim modeli olmalıdır. Bu modelin ihtiyaçlarına göre okula teknoloji entegre edilmelidir. ÖĞRENME TEKNOLOJİ İLE İNSAN ARASINDAKİ ÇİMENTO OLMALIDIR!!!

Tekno-pedagojik altyapı ve uzmanlar hazırlanmalıdır. Hibrit ya da melez eğitime en son teknolojik ürünleri alarak geçemeyiz. Önce bir Ar Ge çalışması yapılmalıdır. Öğrenci ve öğretmenin potansiyeli üzerinden değerlendirme yapılarak uzaktan eğitim hibrit eğitime dönmelidir.

Hibrit eğitim oluşturulmadan önce öğrencilere eğitimden beklentiler açık ve net bir şekilde anlatılmalıdır. Öğrencinin eğitimden bekletileri eğitim teknolojilerinin şekillenmesinde ana unsur olmalıdır.

Öğrenme aktif ve işbirliğine dayanmalıdır. Yani öğrenciler bilgileri aktif olarak kendileri oluşturmalıdır. Bilgi yükleme kısmı uzaktan olmalıdır ki, okul tam bir eğitim laboratuvarına dönüşmelidir.

Öğrencilerin becerilerini önplana çıkaran özgün ve anlamlı bütünleştirici görevler hazırlanmalıdır.

Geribildirim çok önemlidir. Öğrencilere yeterli, hızlı ve doyurucu geribildirmeler yapılmalıdır. Geribildirimin olmadığı noktada hibrit eğitim olmaz.

Öğrenci özerkliğini önplana çıkaran çalışmalar oluşturulmalıdır. Eğitimcilerin rehberliği öğrenciği önplana çıkarmaya dayanmalıdır.

Öğrenme ortamı ile öğrenci farklılaşmaları karşılaştırılmalıdır.

Yansıtmacı öğrenme önplana çıkarılmalıdır.Öğrencinin düşünmesini sağlayacak üstbiliş tetikleyici ortam sağlanmalıdır.

Hibrit eğitim geleceğin eğitimidir. Ancak uzaktan eğitim ile okul eğitimi birleştirince harmanlanmış eğitim ya da hibrit eğitim ortaya çıkmaz.

Hibrit eğitim bir pedagojidir. Ön öğrenmeli ya da proaktif eğitim modeli üzerinden yürür.Avantajları kadar dezavantajları da vardır.

Gelecek hibrit eğitimdir. Ama önce planlama gerekir!