İNOVASYON, EĞİTİMDE BİR ADAPTASYON SÜRECİDİR!
Ali Bekir

Ali Bekir

[email protected]

İNOVASYON, EĞİTİMDE BİR ADAPTASYON SÜRECİDİR!

09 Şubat 2021 - 17:18

Adaptasyon, eğitim teknolojilerinin (inovasyonun) insanın biyolojik öğrenme yapısına uyarlanması ile gerçekleşir. Yani salt teknolojik eğitim araçlarının eğitime dahil edilmesi bir eğitim olmaktan uzaktır. İnsana uyumlu hale gelmesi gerekir. İnsanın düşünme ve yaşam süreçlerini engellemeden uyumlu bir halde eğitime dahil edilmelidir.


Dakik ve kademeli inovasyon modellerinin karması en yaygın kullanılan modeldir.

İnovasyonda en önemli unsur uyumdur. Öğrenci ile eğitim arasına girerken öğrenmenin öğrenci üzerinde etkisine uyum sağlamalıdır. Yani her ülkede öğrenme farklı ilerler. Eğitim teknolojilerininde uygulanacağı ülkenin öğrenme ve diğer birçok özelliğine uygun olması gerekir. Yurtdışından gelen her eğitim teknolojisi bizim ülkemiz öğrencilerine uygun olmayabilir.

Türkiye'nin öğrenme biçimine uygun eğitim teknolojisi yani inovasyonu geliştirilmelidir. Ülke imkanlar, çocukların öğrenme modelleri, öğretmenlerin teknoloji ile uyumu gibi bir çok etken analiz edilerek bir strateji belgesi hazırlanarak eğitim teknolojileri pedagojiye dahil edilirse verimli olur.


Eğitim İnovasyonunda temel belirleyici bir diğer unsur ise; ülkedeki eğitim modelidir.Eğer ülkede uygulanan eğitim modeli proaktif, ön öğrenmeli ve alternatifli değilse, inovasyon youtube video izleme düzeyinde kalır.


Pedagojik süreklilik, eğitimin esasıdır. İnovasyon bu sürece dahil edilmelidir. Döngüsel bir organizasyon ve planlama süreci içerisinde uygulanmalıdır.


Covid-19, eğitim modelinin inovasyona kaynaştırılması için biyolojik bir fırsat yarattı. Belki de bu 21.yy eğitimin önünü açacak süreci başlatacaktır.