KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZLİ PEDAGOJİ
Ali Bekir

Ali Bekir

[email protected]

KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZLİ PEDAGOJİ

02 Nisan 2021 - 14:47

YENİ BİR EĞİTİM YAKLAŞIMI:
KİŞİSEL GELİŞİM MERKEZLİ PEDAGOJİ


Kişisel gelişimin nihai amacı; ÖZGÜVEN OLUŞTURMAK ve ÖZGÜVENİ GÜÇLENDİRMEKtir. Kişide var olan potansiyeli ortaya çıkarmaktır. Genelde insanın bazı yetenekleri bastırılmış halde bulunabilir. İnsandaki beceri, yetenek ve yetkinlikleri ortaya çıkarmakla başarıyı arttırabiliriz.

Bu model eğitim sürecinde çocukların ÖZGÜVEN MERKEZLİ gelişimi esas almaktadır. Okulda ve derste bir sorunla karşılaştığında farklı çözümler üretmekten çekinmemesi ve çözüm üretim sürecinde kişisel gelişimini arttırmasına dayanmaktadır.

Modelin en başında "PASİFLİK, HAYATTA RÜYA GÖRMEYEN İNSANLAR İÇİN YARATILMIŞTIR" sözünden hareketle eğitimde hayal etmenin önünün açılması yer almaktadır. Yeni birşeyler üretmenin ya da tasarlamanın temeli hayal kurmaktır.

Çocuklara;

Anlamayı
Başarsızlıktan korkmamanın ve başarısızlığı anlamayı
Çocuklara düşünmeyi
Çocuklara yaşamanın temellerini
öğretmeyi esaslarak kurgulanmış bir yaklaşımdır.

Bu eğitim felsefesi çocuğa girişimde bulunma ve deneyim elde etme özgürlükleri tanıma fırsatı vermek için doğmuştur. Her çocuğun hayata farklı bakarak, farklı çözümler bulmasından hareket etmektedir.

Bu eğitim yaklaşımın merkezinde ÇOCUĞUN YAPACAĞINA İNANMASI, GELİŞTİRMEYİ ÖĞRENMESİ ve en önemlisi KİŞİLİĞİNE YÖN VERMESİ yer almaktadır.

Çocukların ihtiyaç ve isteklerinin en iyi şekilde tatmin edilmesi bir yükümlülüktür. Temel bilgi verilmesi sürecine öğrencilerinin ihtiyaç ve isteklerinin dahil edilmelidir.

Müfredata;

Düş/Hırs
Merak
Başarısızlık
Yaşam İlkeleri
Hayal Kurma

kavramlarının eklenmesini ve eğitim sürecinin temelini bu kavramlarının üzerinden yürütülmesini esas almaktadır.