PEDAGOJİ MÜHENDİSLİĞİ: PEDAGOJİ VE İNOVASYON...
Ali Bekir

Ali Bekir

[email protected]

PEDAGOJİ MÜHENDİSLİĞİ: PEDAGOJİ VE İNOVASYON ZANAATKARLIĞIDIR!!!!!

14 Şubat 2021 - 15:14

PEDAGOJİ MÜHENDİSLİĞİ KAVRAMI, BİR EĞİTİM YÖNETİMİ KAVRAMIDIR!!! Eğitim modeli ve sistemi oluşturulurken, bunun PLANLAMA VE ORGANİZASYON becerisi merkezli olmasını hedefler. Eğitim en verimli, en rantabıl şekilde uygulanmasını esas alır.

Eğitimciler (Pedagoglar) eğitimin vazgeçilmez uygulayıcılarıdır. Çocuklar ile eğitimin birleşmesi,çocukların eğitimle hayata hazırlanması eğitimcilerin görevidir.

Ancak eğitimin tasarlanma kısmı farklıdır. 21.yy ile teknoloji, iş dünyası, hayatın akışı, insanların birbirleri ile iletişimi çok değişti. Değişmekle kalmadı inanılmaz ve kontrol edilemez bir hız geldi.

Eğitimin hazırlanması, tasarlanması, okulun (ya da okulsuz eğitimin) çağın şartlarına uyarlanması, teknolojinin pedagojiye uyum sağlanması, insan iletişiminin diyagramları vb. bir çok öğe eğitimin alt yapısını oluşturur.

İşte bu eğitimin alt yapısının doğru ve sürekli güncellenir bir halde hazırlanması,diğer mesleklerden gelen bilgilerin koordine edilerek eğitim alt yapısına aktarılması PEDAGOJİ MÜHENDİSLİĞİNİN işi olmalıdır.

Öğretmenlik formasyonu almış,koordine ve organizasyon becerisi geliştirmiş mühendislerle ancak doğru bir Pedagoji Mühendisliği kavramı oluşturulabilinir.

Kısaca, pedagoji mühendisliği öğretmenlere en iyi alt yapıyı hazırlayarak,en mükemmel okul ortamını planlayarak eğitim kusursuz işlemesine destek olurlar. Öğretmenlere eğitimi rahat yapacakları ortamı oluşturmaya çalışırlar.

Pedagoji Mühendisliği, eğitime yeni bir alt yapı oluşturma teorisidir!!!!