DÜŞÜNDÜRTÜLMEMENİN GÜCÜ...
Ali İhsan ÇİFTÇİ

Ali İhsan ÇİFTÇİ

BÜTÜNCÜL YAŞAM

DÜŞÜNDÜRTÜLMEMENİN GÜCÜ...

25 Ocak 2021 - 23:18

DÜŞÜNDÜRTÜLMEMENİN GÜCÜ adlı baskıya hazırladığımız ikinci kitabımızdan alıntıdır. Eleştirilerinizi alabilirsem çok memnun olurum. 

 
ÖZET
*Bilginin paylaşılması için yazılı izin alınmasını isteyenin Tanrı anlayışı ve insan sevgisi, bilgiyi sahiplenmesi ile ters orantılıdır. Bilgi paylaşımında kaynak göstermek her canlı için yeterli bir ahlaki kuraldır.
 
Okumadan bilgimiz, bilgi olmadan düşüncemiz, düşünce olmadan irademiz, irade olmadan eylemimiz, eylem olmadan idrakimiz, idrak olmadan vicdanımız gelişemez.
 
Vicdanımız gelişmiyorsa, idrakimiz, eylemimiz, irademiz düşüncemiz ,bilgimiz sadece sömürgeciye hizmet eder.
 
*Düşündürtülmekten kurtulmadıkça, düşünemeyiz.
 
*Dünyayı yönetmek isteyeni dünya yönetir. Kendini yönetebilen dünyaları yönetir.
 
*İslam dünyasının ilk sorunu, veli ile evliyanın farkını anlamayan yöneticilerdir.
 
*Bahanesi olanın 'Onuru' olmaz. Bahaneler tasalluta açılan kapıdır.
 
*Başkalarını tasallut ile, kendini bilgi ile yönetebilirsin.
 
*Düşünen varsa bir, düşündürülen varsa iki, düşündürtülen varsa en az üç kişiden bahsetmek gerekir. 
 
*Okumadıkça, okuduklarımız üzerinde düşünmedikçe, başkalarının hayallerinin oyuncağı oluruz.
 
*Bilgi: Yaratıcı' nın, yaratılmışların özündeki izlerinin, varlıkların etkileşimlerinin sonucu olarak, madde kainatlarındaki yansımasıdır.
 
*Yaratan dan bir şey yapmasını/yaptırmasını istemek cehalet, ahlaklı isteğimizi gerçekleştirecek akıl ve iman kudretini bahşetmesini istemek onurlu insan olmaktır. Yaratan, yarattığının hizmetkarı değildir.
 
*Düşünen insan, bilgi sanatkarıdır .
 
*Eleştirdiklerini aşamayanlar, eleştirdiklerine benzemeye başlarlar.
 
*Hiçbir yaratılmış, diğer yaratılmışlardan üstün değildir.
 
*Din, Bilgidir.
 
*İnsanın doğasında çatışma yoktur, işbirliği vardır.
 
*Sonradan edinilmiş her türlü kötülük, bir ruhsal melekeyi köreltir.
 
*Ortaokul diploması almak için harcadığımız çabanın onda birini Dünya Fakültesinden mezun olmak için harcasaydık, cehennemler boş kalırdı.
 
*Aydının sorumluluğu, cahilin sorumsuzluğunu anladığında başlar.
 
*Sen başkaları içinsen, başkaları da senin içindir. Ya değilsen..
 
*Kendi dilinde dua ve ibadetin yararsız olduğunu savunanlar, din gününün sahibinin, kendi yarattığı dili anlamayacağını mı iddia ediyorlar?
 
*Şura Suresi 51.ayet : “Allah, bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur; yahut da bir resul gönderir de kendi izniyle dilediğini vahyeder. “ ayetinden ne anlamalıyız?
 
*Neden Dünyada insandan başka kendisine elbise yapan canlı yoktur?
 
*Tüm canlılar, isteyerek ya da istemeyerek 1913'te kurulan faiz imparatorluğuna hizmet ediyor.
 
*Psikolojik hastalıkların kaynağı, kendini birilerinden ya da birilerini kendinden üstün görmektir.
 
*İrade; iyi ile kötü arasında seçim yapabilme gücüdür. 
 
*Matbaa; Gutenberg'den 400 yıl önce Uygur Türklerinde kullanılmıştır. Volter ve Darvin Türk düşmanı belgeli ırkçılardır. Neden okullarda bu bilgiyi öğrenemedik?
 
*Bilimsel yöntemlerle ispatlanmıştır ki; Dünyamız ekolojik tarım yöntemleri ile, 40 milyar insanı besleyecek ve barındıracak kapasitededir. Yeter ki birileri israf etmesin/istiflemesin/çalmasın.
 
*Dünyadaki en zengin 100 kişinin 2012 yılında elde ettiği kazanç, tüm Dünya'daki yoksulluğu 4 yıl bitirmeye yetmektedir.
 
*Hocasından nasiplenememiş ve Helenistik Irkçı olmasına rağmen, aşağıladıkları tarafından bilge olarak görülen tanınmış isimlerden biri Aristoteles'tir.
 
*Dünya; Bilginin, İmgelemenin, Düşüncenin, Eylemin tezahürüdür.
 
“Sömürülen halkların sorunlarının kökeni, sezgi melekesini kullanarak güzel ahlak ilkeleri ile aklını işletmek yerine, zihinsel tembelliklerini ilahi torpil ile kapatma hevesleri yüzünden, hala dua çıkrıkları, zikir tespihleri, mantralar, türbe adakları, veya bezler asarak, beyin hücrelerinde ve enerji alanlarında oluşturdukları hasarlar sonucunda, aklî melekelerinden kendilerini, kendi elleri ile mahrum bırakarak, aklını işleten emperyalistlerin/sömürgecilerin köleleri haline gelmeleridir.” 
 
 Ön Bilgi
 Kitaptaki bazı bölümler Spritüalizm ve Teoloji konuları ile ilgilenmemiş okuyucularımıza terminoloji ya da fikir kurgusu açısından anlaşılmaz ya da tutarsız gelebilir. Örneğin rüyalar konusuna Freud'un bakış açısı ile yaklaşan okuyucularımız yazdıklarımızı haklı olarak eleştireceklerdir. Ancak tesir, bilgi, rüya konusunu birlikte ele aldıklarında bu konularda anlatmak istediğimiz konular biraz daha netleşecektir. 
 Yaşamda tüm olaylar, düşünceler, eylemler , bilgi ile birbirlerine bağlantılıdır.
 Özellikle “İmgeleme” başlığı altında aktardığımız bilgilerin önemini anlarsak , sömürgecinin öncelikli hedefinin, bireylerin imgeleme/imajinasyon melekelerini kullandırtmamak olduğunu görebiliriz. Oysa imajinasyon/imgeleme, Beşerin onurlu bir yaşam sürebilmesi için Yaratan'ın lütfettiği insana özel bir melekedir. Bu meleke kullanılmadığı sürece birey bağımsız düşünemez ve başkalarının hayallerinin oyuncağı, kölesi olmaktan kurtulamaz.
 Yazarın hiç kimseyi herhangi bir konuda ikna etmek ve/veya söylediklerinin tek doğru olduğu gibi bir iddiası yoktur. Bu nedenle ilk okumada anlamak için uğraşmak yerine, anlamadığınız ya da size hitap etmeyen konuları sadece okuyup geçmenizi öneririm. Nihayetinde asıl amacımız düşünce ve eylem bağlantısını imajinasyon/imgeleme kapsamında ele almaktır. Şayet imgeleme melekemizi kullanamıyorsak ne düşünceler bize aittir nede eylemlerimiz. Bu nedenle asırlardır sömürgeci yönlendirmeli haber ve müfredat ile bilgilendiğimzi zannederken sadece sömürgecinin istediği düşüncelere ve o mesnetsiz düşüncelerin uzantısı olan eylemlerimiz olduğunu kabul etmek gerekir. Bu nedenle ikinci okuyuşunuzda terminoloji, kavramlar ve fikri bütünlük konusunun biraz daha netleşeceğini umuyorum. Baskı öncesi kitabı okuyan fedakar arkadaşılarımızın uyarıları, eleştirileri, soruları sayesinde tüm çabalarımıza rağmen bazı konular ancak bu kadar ifade edilebildi. 
 Dostların destekleri , fikirleri, uyarıları olmasaydı bu kitap sadece 85 sayfa olarak yayınlanacaktı, konuların detaylandırılması konusundaki katkılarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum...
 Düşündürtülmemenin somut örneklerini paylaştığımız ekteki bütüncül tarım ve insan olmak başlıklı makale; tarımdan sağlıklı ürün ve yeterli kazanç elde etme yöntemlerinin ne kadar basit ve huzurlu iken, beşerin, birilerinin yönlendirmeleri, düşündürtülmemesi nedeni ile kendisini nasıl anlamsız bir açmaza ve eziyete soktuğunu, felakete sürüklediğini örneklemek açısından ilginçtir. 
 Düşünerek sadeleştirilen her iş, insanlar düşündürtülmeyerek hazır modeller ile karmaşık hale getirilmiş olana göre her zaman daha doğru, verimli ve ahlakidir. 
 Özellikle son 1000 yıldır sömürgeciye karşı verilen çok yönlü (askeri, siyasi, edebi, dil, din, tarih, kültür vb) akılcı mücadelede başarılı tek örnek olan Mustafa Kemal Atatürk'ün yaptıklarını ve stratejilerini anlayabilir ve günümüze uyarlayabilirsek , bugün insanlığın yaşadığı sorunların büyük çoğunluğuna çözüm üretebiliriz.

YORUMLAR

  • 0 Yorum