casino siteleri bedava bahis tarafbet bahis siteleri
MOTİVASYONUM: İÇ DENETİMLİ Mİ? DIŞ DENETİMLİ Mİ?
İsmail ŞENGÜL

İsmail ŞENGÜL

[email protected]
  • Instagram

MOTİVASYONUM: İÇ DENETİMLİ Mİ? DIŞ DENETİMLİ Mİ?

01 Haziran 2021 - 09:27

İnsan davranışlarının temelinde ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçlar insanı harekete geçiren itici gücü oluşturur. İşte biz bu itici güce motivasyon yani güdülenme diyoruz. İtici güç dediğimiz bu güdülenme ihtiyacımızın kaynağından birisi de hangi denetim odağına sahip olduğumuzdur. Denetim odağı, bireyin davranışları üzerinde neyin kontrol etkisi olduğunu belirleyen kavramdır ve çocuklukta oluşmaya başlar; kişinin motivasyonunu, kararlarını ve tercihlerini etkiler. Bireyin yetiştiği aile ortamı ve model aldığı kişiler, denetim odağının oluşmasında ana belirleyicilerdir.

Kişi eğer dış denetimli ise motivasyonu sağlayan dış etkenler olmadığında motivasyon söner ve devam etmez. Kişi eğer iç denetimli ise motivasyonu ve başarı düzeyi dış denetimlerden bağımsız olarak devam eder.

İç denetim odağı baskın olan kişiler, hayatta daha başarılı, başkalarının düşüncelerini takıntı haline getirmeyen, kendi davranışlarının sorumluluğunu üstlenen kişilerdir. Dış denetim odağı baskın olan kişiler ise, başkalarının düşüncelerini aşırı derecede önemseyen, harekete geçmek için dışarıdan kontrol edilmesi gereken kişilerdir. Bu kişiler, dış denetimin olmadığı yerde başarıya ulaşmakta zorlanırlar ve sürekli kendilerini motive edecek dışsal etmenlere sığınırlar. Başarısızlığının sorumluluğunu başkalarına yüklerler.

Bu konuyu şu örnekle sağlamlaştıralım:

- Evinizi hangi amaçla temizlersiniz? Misafir geleceği için mi? Kendinizi rahat hissetmek için mi?

Evde temizlik yapan bir kişi, bu temizliği yaparken, başkalarının evin kirliliği hakkında eleştiri yapacağını düşünerek yapıyorsa dış denetim odağı, kendi içini rahatlatmak ve temiz hissetmek için yapıyorsa iç denetim odağı daha baskındır diyebiliriz.

Yumurta dıştan bir güçle kırılırsa hayat son bulur; içten bir güçle kırılırsa hayat başlar; zira sahih dönüşümler hep içten gelir.” (İbn-i Rüşd)

Psikolojik Danışman İsmail ŞENGÜL