EY TÜRK ALDANDIN ÖLDÜN, ALDANIRSAN YİNE ÖLECEKSİN
Necdet TOPÇUOĞLU

Necdet TOPÇUOĞLU

ŞİMAL YILDIZI

EY TÜRK ALDANDIN ÖLDÜN, ALDANIRSAN YİNE ÖLECEKSİN

30 Temmuz 2021 - 21:37


100 yıl önce sadece bir işgal için, zenginliklerimize sahip olmak için gelmediler. Amaçları Türklüğü Anadolu'dan söküp atmak, hatta kızılderililere yaptıkları gibi, Türklere soykırım uygulamaktı...

Ernest Renan 1870'lerde bunu açıkça ifade etmişti... yalnız o da değil, 1916-1922 yılları arasında İngiltere Başbakanı olan David Lloyd George da benzer EKSİNifadeler kullanmıştı.

1870'li yıllardan sonra tarihi gerçeklerin saptırılarak, "Türklerin barbar ve medeniyetler yıkan bir millet olduğu" algısının oluşturulması,  planlanan bu soykırıma zemin hazırlamak amacını taşıyordu...

Kurtuluş savaşı sadece bir vatan mücadelesi değil, aynı zamanda bir ölüm kalım, soykırımdan kurtulma mücadelesiydi. Mustafa Kamal Atatürk gibi çok az kişi bu durumun farkındaydı.

İşte bu sebeple Atatürk, mücadelesini sadece savaş meydanlarında vermemiş, batının yalan tarihine karşılık, yine batılı bilim adamlarının araştırmalarını delil göstererek, Türk Tarih Tezini hazırlatmış ve en büyük savaşını bu konuda vermiştir.

Türk Tarih Tezi, çok ciddi bilimsel verilere dayanılarak hazırlanmış, günümüzde bile çürütülemeyen müthiş bir çalışmanın ürünüdür.

Ne yazık ki bu büyük eser , Atatürk'ün ölümünün ardından sümen altı edilmiş, Türklük şuurunun oluşmasında temel kaynak niteliği taşıyan bu bilgiler, Türk toplumundan saklanmıştır.

Türk toplumu öyle bir noktaya getirilmiştir ki, atalarının kurduğu medeniyetlerden bile habersiz durumdadır. 

Ege bölgesindeki İyon şehir kalıntılarını gören Türkler, buralarda medeniyetin Helenler veya Romalılar tarafından kurulduğunu düşünürler. Ne yazık ki, Türkler bile İyon şehirlerinin bölgede daha eski olan İskit şehirlerinden örneklendiğini, yani Anadolu'da medeniyetin, Türk olduğuna şüphe olmayan İskitker tarafından kurulduğunu bile bilmemektedir.
Halbuki bu bilgiler, batının en temel tarihi kaynaklarında yer almaktadır.

Yüz yıl öncesinin kısıtlı bilgilerine rağmen Atatürk'ün, "Anadolu en az yedibin yıllık Türk beşiğidir" demesine rağmen, bize dayatılan uydurma tarihin, "Türkler Anadolu'ya 1071 Malazgirt Savaşıyla geldi" yalanıyla Türk milleti, kendini Anadolu'da işgalci olarak görmeye alıştırılmıştır.

Ve kimse şu soruyu sormamıştır; "madem Anadolu'ya 1071'de geldik, nasıl oldu da Bizans ordusundaki Peçenek ve Uz'lar Alpaslan'ın tarafına geçerek savaşın kaderini değiştirmiştir? Türk asıllı olan Peçenek ve Uz'lar, nasıl oluyor da Bizans ordusunda bulunuyordu ve nasıl oluyor da savaşın kaderini değiştirebilecek kadar çok sayıda idiler?.."

Evet 1071'de de Anadolu'ya geldik ancak bu geliş, Türklerin Anadolu'ya Müslüman olarak gelişiydi... İşte o nedenle Atatürk, II. Balkan konferansında yaptığı konuşmasında, Balkan ülkelerinin delegelerine, "Balkan milletlerinin aynı beşikten gelen, damarlarında aynı kanı taşıyan milletler olduğunu, bu kardeşlerin din ile ayrıştığını" söylemiştir.

Türklüğü Anadolu'dan silmek isteyenlerin planları aksamıştır, ancak bu plan iptal edilmemiştir...  Davit Rockefeler'in, "Atatürk yüzünden planlarımızı yarım yüzyıl ertelemek zorunda kaldık" sözü, planın devam ettiğinin en açık ifadesidir...

O dönemde Türklüğe karşı olup, İngilizlere uşaklık yapan hainler ile, günümüzde Türklüğe saldıran hainlerin hiçbir farkları yoktur. Türk milleti bu gerçekleri bilmek zorundadır. Öğrenmek için de din tacirlerinin hikâyelerini dinlemek yerine araştırmak zorundadır. 

Bu savaşta inanç ayrımı yoktur. Müslüman olsun ya da olmasın hedef Türklüktür. İşte o nedenle bizler, Atatürk gibi Türkçüyüz ve "Türkçülük bizim Milli savunma hattımızdır."

Büyük Türk Devlet Adamı Bilge Kağan'ın o meşhur sözü tarihin hiçbir döneminde geçerliliğini kaybetmemiştir.
" EY TÜRK, ALDANDIN ÖLDÜN. ALDANIRSAN YİNE ÖLECEKSİN."

Sakın ola bilimden ve bilgiden uzak kalarak bizi yok etmek isteyenlerin tuzağına düşmeyelim. Unutmayalım, aptal kuşun ayağı tuzaktan kurtulmaz.

YORUMLAR

  • 0 Yorum