ARAPLARIN EZELİ İLLETİ
Şinasi KARA

Şinasi KARA

Ekonomi,Tarih ve Gündeme dair

ARAPLARIN EZELİ İLLETİ

05 Eylül 2020 - 12:02Birlikten yoksun olmak, Arapların ezeli illetidir. Hz. Muhammed'in ölümünden itibaren Arapları bir arada tutan kuvvet zorbalık olmuştur. 

- İlk Halife Ebubekir döneminde  irtidat savaşları  başladı. Araplar zekat vermek istemediler. Kuran, ihtiyaçtan fazlasını bağışlayın (infak edin) diyor. Ancak, Arap Kültüründe yağmacılık var. İnfak yok. Devletin yaşaması için para lazım.  

Halife Ebubekir  Zekat toplayamayınca Ordu kurdu. İrtidat Savaşı adı ile tarihe geçen  savaş başladı. Binlerce kafa kesildi. Sonuç alınamadı. Kuran'da ilk değişiklik ZEKAT HÜKMÜ ile gerçekleşti. Hz. Ebubekir, ZEKATI kırkta bire indirdi. Sorun böylece çözülmüş oldu.

-Halife Ömer, Halife Osman suikaste kurban gittiler. Halife Ali, kendi adamları tarafından katledildi. Hz. Peygamberin torunları, Hasan zehirletildi.Hüseyin ve ailesi Kerbelada katledildi. Katliamın gerisinde, Hilafet yatıyordu. Muaviye soyu kendine hile ve zor ile mal ettiği Halifelik makamını korumak istiyodu.

Hz. Muhammed'in yeğeni Abdullah Halifeliğini ilan etmişti. İslamiyette ilk defa iki başlı Halifelik başladı.Emeviler bu işe çok sert tepki verdiler. Zalim Komutan Haccacı görevlendirdiler. Haccac Kabeye sığınan Halife Abdullahın kafasını kesti. Kabeyi yaktı, yıktı. 

Kabe'nin yakılması ''Fil Suresini'' tartışmaya açtı. Sıradan arap ''Ebabil kuşları nerede'' diye soruyor. İslam inancı sorgulanıyordu. Durumu fark eden Emeviler, Kabeyi onardılar. Alın size kutsal mekan diyerek, bu gün de işleyen  düzeni kurdular. İslamiyete kutsal mekan kavramı girdi. Halbuki Kuran ''Allah size şah damarınızdan yakın'' diyor.

Emevi  Devleti ve Halifelerinin iktidarına, 750 yılında, Abbasiler son verdiler. Abbasiler, ölmüş Emevi Halifelerinin kemiklerini mezardan çıkarıp, meydan ateşinde yaktılar. Emevi Halife soyundan gelen herkesi katlettiler. Abbasi dönemi, 1258 yılına kadar devam etti. 

Halifeliğin, İslamı bir arada tuttuğu zannedilir. Bu argümanı ileri sürenler, Arapların 3  farklı Halife ile temsil edildiğini unutur. 

-Şii Fatimi Hanedanı 906 yılında, Tunus'da  kuruldu. Mısırı ele geçirdiler ve Şiilerin İsmailiye kolu adı altında Halifeliği ilan ettiler. 1171 yılına kadar Fatimiler  Mısır'da egemen oldular.

-Endülüs'de 3. Abdurrahman 912 yılında iktidara geldi ve Halifeliğini ilan etti.

-Abbasiler malum. 750 yılında Emevilerin yerine geçti.

Şii Fatimi Hanedanı ile Abbasi Halifeleri 270 yıl süreyle bibirleriyle savaştılar. Araplar arasındaki Hilafet Savaşları çok kanlı geçiyordu. Neredeyse İslam Medeniyeti sonlanıyordu.

Fatimi Halifesi Suriyeyi ele geçirmiş, Bağdattaki Sünni Halifesi tüm gücünü kaybetmiş ve Şiiler tarafından hapsedilmişti. Sünni İslamın sonu gelmişti. 

Bir mucize gerçekleşti.  Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey Halifenin yardım çağrılarına uydu ve 1055 yılında Bağdata gelerek Halifeyi ve Sünni İslamı kurtardı. Ancak, Araplar arasında Hilafete bağlı kavga durmadı. 

Hilafeti teke düşüren yine Türkler olmuştur. 1171 yılında, Selçuklunun Haleb Atabeyi Nurettin Mahmut Zengi, Ordu göndererek Mısır'daki Fatimi Hanedanına ve Hilafetine son verdi. Abbasi Halifesi yaşama şansı buldu. 

Ancak, Şii-Sünni  kavgası  önlenemiyor. Arapların ezeli illeti olan birlikten yoksun olma geleneği  devam ediyor.

Şinasi Kara

  • Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Reklam