İSLAM DEVLETİ VE HALİFELİK
Şinasi KARA

Şinasi KARA

Ekonomi,Tarih ve Gündeme dair

İSLAM DEVLETİ VE HALİFELİK

28 Şubat 2022 - 23:03Hz. Muhammed 632 yılında öldükten sonra  İslam Devletini kim yönetecek sorunu başladı. Zira, Hz. Muhammed'in erkek çocuğu yoktu. Arap kültüründe kadının yeri olmadığı için, Hz. Muhammed'in damadı Ali, Halife olarak kabul görmedi. Ömer'in desteğini alan, Hz. Ebubekir Halife seçildi. 

 Araplar, Halife  Ebubekir'e  vergi (zekat) ödemediler.  Devletin yaşaması için gelir gerekiyordu. Hz. Ebubekir ordu kurdu, gelirinden infak etmeyenlerin (vergi vermeyenlerin) kafası kesildi. Binlece kafa kesildikten sonra Kurandaki İNFAK HÜKÜMLERİNİN uygulanamayacağı anlaşıldı. Ve Zekat kırkta bire indirildi.  Kuranda ilk değişiklik Zekat Hükümleri ile başladı.

Araplar, siyasi gücü oluşturan Halifelik makamını, barış yoluyla sonraki kuşaklara aktarmadılar. Halife Ömer ve Osman katledildi. Halife seçilen Ali de katledildi. Peygamberin torunu olan Hasan zehirlendi. Hasanın küçük kardeşi Hüseyin Kerbelada 680 yılında katledildi.  

Muaviyenin soyundan gelenlerin Halifeliğini, Araplar kabul etmediler. Hz. Peygamberin yeğeni Abdullahı Halife seçtiler. Hilafet iki başlı oldu. Biri Şamda Emevi Halifesi. Diğeri Medinedeki Halife Abdullah idi. 

Emeviler, ordu göndererek Medineyi işgal ettiler. Yağmaladılar. Tarihe Harre olayı denilen yüz kızartıcı bir vaka yaşandı. Medineliler, kızlarının bekaretini garanti edemediler.  Halife Abdullah Kabeye sığındı. Emevi komutanı Haccac Kabeyi yaktı, yıktı. Halife Abdullahın kafasını kesti. Şama gönderdi. Abdullahın cesedi  araplar görsün diye sokakta sergilendi. 

Kabenin yakılması araplar arasında ''Ebabil Kuşları nerede'' sorusunu gündeme taşıdı. İnanç sarsılması üzerine, Emeviler Kabeyi onardılar. Ancak, seçilmiş Halife Abdullahın katledilmesi ve cesedinin sokaklarda sergilenmesi, Emevi İktidarının siyasi meşruiyetinin sorgulanmasına neden oldu.  750 yılında, Hz. Peygamberin amcası Abbasın soyundan gelenler, Türklerin yardımı ile Emevi iktidarına son verdiler.  Abbasi dönemi başladı.

Abbasi Halifeleri de  İslam Briliğini kuramadılar.  Hz. Peygamberin kızı Fatmanın soyundan geldiklerini iddia eden bir kısım arap, Abbasi Halifesine baş kaldırdı. 909 yılında, Mısırı ele geçirdiler ve Fatimi soyundan Şii Halifesini ilan ettiler. Tekrar, Hilafet iki başlı bir yapıya döndü.  Birisi, Bağdatta Sünni Mezhebini temsilen Abbasi Halifesi. Diğeri Mısırda Şii Halifesi idi. İki başlı hilafet sürekli savaş halinde oldular. Şii araplar sünnileri yakaladığı yerde, sorgusuz katlediyor. Aynısını sünniler  yapıyordu. İslam Aleminde kan gövdeyi götürüyordu.

Devreye Türkler girdi. Selçuklunun Halep Atabeyi Nurettin Zengi Ordu göndererek, Mısırdaki Şii Hilafetine 1171 yılında son verdi. Türkler sayesinde Hilafet teke düştü. Abbasi Halifesinin koruyuculuğunu Selçuklu Türkleri üstlendi.

1243 yılında, Kösdağ Savaşı ile Selçukular Moğollara yenilince Halife korumasız kaldı. 1258 yılında, Moğol  Hülagü Han Bağdatı istila etti. Yağmaladı. Halifeyi, çuvala koyup atının ayakları altında idam etti. Halifenin soyundan gelen, bebeler dahil herkesi katletti. İslam Devleti ve HALİFELİK tarih sahnesinden silindi. 

1258 yılından sonra, Türkler devreye girdi ve farklı bir HİLAFET anlayışı ortaya çıktı. 

Şinasi Kara

YORUMLAR

  • 0 Yorum