İYİLİK-KÖTÜLÜK ÇARPIŞIYOR
Şinasi KARA

Şinasi KARA

Ekonomi,Tarih ve Gündeme dair

İYİLİK-KÖTÜLÜK ÇARPIŞIYOR

15 Ocak 2022 - 22:22Toplum  yaşamında iyilik ile kötülüğün sürekli mücadele halinde olduğunu görüyoruz.Bu mücadelenin  keşfi yeni değil. İlk farkeden İranlı düşünür Zerdüşt  (M.Ö. 6. yüzyıl) olmuştur.  

Avesta, Zerdüştün  prensiplerini içeriyordu. Avesta sayfaları altın varaklardan oluşuyordu. Altın varaklar,  Büyük İskenderin M.Ö. 330 yılında İranı  fethi ile yağma edildi. Avestadan geriye çok az bilgi kaldı.   Zerdüştten 800 yıl sonra, Mardinli Mani (216-277) onu  takip etti ve kötülük ile iyiliğin mücadele ettiğine ilişkin Manizm dinini kurdu. 

Sosyolojinin bilim olduğunun anlaşılması  Emile Durkheime (1858-1917)  kadar bekledi.  Durkheime  kadar, sosyolojik kuralları saptayan düşünürler, toplumları ikna etmek amacıyla DİN  ürettiler. Bunların en eskilerinden bİrisi de, ZERDÜŞT  idi. 

Zerdüşte göre iki tanrı sürekli çatışır. İyilik tanrısı Ormazd (Ahura Mazda)  ile kötülük tanrısı Ahriman sürekli mücadele ediyor. İnsan, iyilik tanrısından taraf olursa, medeniyet ilerleyecek ve insanlık  huzura ulaşacak.   Zerdüşt İnsanları iyi olmaya davet ediyordu. Daha sonra gelen Peygamberler de onun görüşünü devam ettirdiler.   

Zerdüşlükeki kötü tanrı Hristiyanlığı da etkilemiş ve Şeytana dönüşmüştür.  Hristiyan inancına göre, şeytanı ancak Hz. İsa yenebilir. Aslında,  Hz. İsa, Hristiyanlıktan 600 yıl önce insanlığa giren Zerdüşlükteki, Ahura Mazda ya da Ormazd anlayışından  başkası değildir.

Bu gün sosyoloji bilim ve toplumdaki olgular  hakkında nedensellik ilişkisi kurulabiliyor. 

Toplumda iyiler var kötüler var.  Bunlar organize olabiliyor ve kurumsallaşıyor. Topluma iyi yönlerini gösteriyor, iyilik yaparmış gibi davranıyorlar. Örneğin, masonik bir klüp, çocuklara ve hastalara yardım sağlayacak gösteriş harcamalarında bulunuyor. Ya da bir tarikat, talebelere yurt açıyor. İyi gibi görünen bu gösterişin gerisinde, muazzam bir kötülük yatıyor. Kötü yönlerini saklıyor olasalar da, yaptıkları zamanla ortaya çıkıyor.

-Kötüler toplumun ilerlemesine mani oluyor. Bununla da yetinmiyor. Toplumu geriye doğru çekiyorlar.  En çok, kabul görmüş inanç sistemlerini ve sosyolojik değerleri kullanıyorlar.

-İyiler ise toplumun ilerlemesine çalışıyorlar. Kötüler ile mücadele ediyor.  Bu mücadelede kullandıkları enstrüman BİLİM dir. Bilime uygun hareket eden toplumlar gelişiyor ve ilerliyor.

Toplum ilerliyor olsa dahi kötülük yok olmayacak. Toplumu bir şekilde dejenere etmenin  yolunu bulacaktır.  Tercih insanların elinde. İyilerin başarılı olmasını umuyorum. Ancak, ülkemdeki olayları görünce, umudum giderek tükeniyor.

Şinasi Kara

YORUMLAR

  • 0 Yorum