MÜSLÜMAN ÜLKELER NEDEN GERİ KALDI?
Şinasi KARA

Şinasi KARA

Ekonomi,Tarih ve Gündeme dair

MÜSLÜMAN ÜLKELER NEDEN GERİ KALDI?

04 Ocak 2021 - 10:23


Dünya'da 1,7 milyar Müslüman var. Tamamı, 125 milyon nüfusa sahip Japonya kadar, katma değer üretemiyor.
Üretimde geri kalan İslam Alemi, uluslararası ticaret ve sermaye piyasaları kanalından ekonomik artıklarını gelişmiş ülkelere kaptırıyor. Ticaret hadleri, Müslüman ülkeler aleyhine işliyor. Fakirlik ve sefalet İslam ülkelerinin yakasını bırakmıyor.
Müslüman ülkeler neden geri kaldı ?
-Birinci ve önemli neden siyasal istikrarın kurulamayışıdır. Müslümanlar kendi içlerinde, Şii ve Sünni Mezheplerine göre ayrıştılar. 1400 yıl önce başlayan bu ayrışma, günümüzde de devam ediyor.
- İslamiyet vahdet dinidir. İnsanları bir araya getirmeyi amaç edinir. Ayrıcalığa karşıdır. Ancak, arap kültüründen gelen ayrımcılık önlenemdi. Asrı saadet döneminde dahi, siyasal güce dönüşen Hilafet sulh yoluyla aktarılamadı. Halife Ömer, Osman, Ali katledildi. Hz. Peygamberin torunu Hasan zehirleni. Diğer torunu Hüseyin Kerbelada ailesi ile birlikte katledildi. Emeviler, Kabeye sığınan Halife Abdullahı yakalamak için, Kabeyi yaktılar. Halife Abdullahın kafasını kesip, Şama gönderdiler. Vücudunu sokaklarda çürümeye bıraktılar. Emeviler, Medineyi yağmaladı. Kadınların ırzına tasallut ettiler. Medineliler kızlarının bekaretini garanti edemedikleri Harre vakası yaşandı.
750 yılında Emevi iktidarı sonlandı. Yerine Hz. Peygamberin amca oğullarının devamı olan Abbasiler dönemi başladı. Sünni Mezhebini esas alan Abbasiler, Şiilere iyi davranmadı. Kuzey Afrikada, 909 yılında başlayan Şii Fatimi hareketi, 959 yılında Mısırı, Abbasilerin elinden aldı. Fatimiler, kendi halifelerini ilan ettiler. İslamiyette iki başlı Hilafet dönemi başladı. Birisi Bağdatta Sünni Halifesi, diğeri Mısır'da Şii Fatimi Halifsi idi. Fatimiler, Suriyeyi aldılar. Sıra Bağdata gelmişti.
Tam bu sırada Türkler devreye girdi. Sünni İslamı, Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey 1055 yılında kurtardı. Selçuklunun Halep Atabeyi Nurettin Zengi Ordu göndererek, 1171 yılında Şii Fatimi
Devletine son verdi. Halifelik teke düştü. Fakat, 251 yıl süren Şii Fatimi iktidarı, geride kemikleşmiş bir Şii Mezhebi bırakmıştı.
Şiiler ile Sünnilerin kavgası durmadı. Günümüze kadar geldi. Bu kavga yüzünden, İslam Aleminde siyasi istikrar kurulamıyor. Siyasal istikrar kurulamadığı zaman ve yerlerde ekonomik gelişme gerçekleşmiyor.
İkinci neden ise, Batınn İslam Alemine karşı tutumundan kaynaklanıyor.
1096 Haçlı seferleri ile başlayan, Doğu'nun yağmalanma harekatı hiç durmadı. Sadece Osmanlı döneminde 400 yıllık ara verildi.
İngilizler, 1916 yılında Arapları isyana ikna ettiler. Araplar, Halifesine isyan etti. 1917 yılındaki Gazze Savaşı sırasında, tren yollarını havaya uçurdular. Askerin lojistiğini kestiler. Osmanlı Gazze Savaşını kaybetti. 1918 yılında Osmanlı Mondoros Mütarekesi ile silah bıraktı. Silah bırakan imparatorluk yıkılır. Osmanlı yıkıldı. Haçlıların önü açıldı.
Haçlılar, araplara vediği sözü tutmadı. Arap alemini param parça ettiler. Petrolüne el koydular. Biraz kendini toplayan Libya, Irak ve Suriyeyi perişan ettiler. 2003 yılında ABD Başkanı Bush, Batıyı Haçlı Seferine katılmaya davet ediyordu. Tarihin son Haçlıları başarılı oldular. Tarihten gelen Şii-Sünni ayrışmasını kullandılar. İslam Aleminde kan ve göz yaşı durmuyor.
21. Yüzyılda dahi, İslam Alemi, siyasal istikrarı kuramıyor. Suudi Arabistan, Yemendeki Şiileri çoluk-çocuk gözetmeden bombalıyor. Şii İran, Suriye'de, Sünnileri katleden Nusayrı (Arap Alevisi) iktidarını destekliyor. Arap Aleminde Şiiliği kullanarak istikrarsızlık yaratıyor. Siyasal istikrar olmayıca, ekonomik gelişme sağlanamıyor.

Şinasi Kara

YORUMLAR

  • 0 Yorum