SOSYOLOJİK YAPI VE SİYASET
Şinasi KARA

Şinasi KARA

Ekonomi,Tarih ve Gündeme dair

SOSYOLOJİK YAPI VE SİYASET

13 Nisan 2023 - 07:54Toplumların sosyolojik yapısı kolay değişmez. Sosyolojik yapı dediğimiz zaman karşımıza; Örf-Adet, Töre ve Gelenek, Din ve Mezhep, Soy Mensubiyeti, Yaşam Biçimi ve Siyasi Tercihler çıkar.  Dikkat ederseniz, siyasi tercihleri  sonda gösterdim. Bunu bilinçli olarak yazdım. Çünkü, siyasi tercihleri öncekiler etkiliyor. Örneğin, mezhepler siyasi tercihleri tayin ediyor.

-Alevi vatandaşlar, kendilerini sosyal demokrat kimlik ile tanımlıyor. CHP içinde kümeleniyor.

-Yaşam biçimi de  siyaseti belirler. Modern yaşam biçimini tercih edenlerin  siyasi görüşü genellikle sol içeriklidir. 

-Sıkça umreye giden, cami kenarından ayrılmayan  ve tarikat peşine takılan kesimlerin siyasi görüşüne sağ partiler cevap veriyor.  AKP içinde kümeleniyor.

- Soy  mensubiyeti de belirleyicidir. HDP, kendini Kürtlerin Partisi olarak tanımlıyor.

 -Zenginler ve mülk sahipleri düzen değişsin istemez. Muhafazakar partileri tercih ederler.  Kendilerine zarar vermeyen sağ partileri destekler. 

-Sabit gelirler ve düşük gelirliler genellikle solu tercih ederler ve DEĞİŞİM isterler. Değişimden maksat, bölüşümden daha çok pay almaktır.

-Toprağa bağlı yaşayan köylülerin tercihi muhafazakarlıktır. Onlar, değişimden korkarlar.    

-Sermaye sağ partileri destekler. Küçük sermaye ya da büyük sermaye  sahibi olunması sonucu değiştirmez. 

-Sanayi üretim biçimi kritik seviyeye ulaşınca,  SINIF BİLİNCİ oluşur. Emekçiler, siyasette güç birliği yaratırlar. Üretimden daha fazla pay isteme dönemi başlar. Sosyalist partiler ortaya çıkar.

-Toplumun eğitim seviyesi de tayin edicidir.  Eğitim seviye yükseldikçe, üretimde serbestiyi, bölüşümde sosyal adaleti  savunan  siyasal görüş benimseniyor.

- Siyasi otorite ile ekonomik çıkar ortaklığı, sosyolojik kuralları alt üst eder.  Kim iktidarda ise onu tutarlar. 

-İktidarı belirleyen ve yaşatan  kesim, orta sınıf dır. Orta sınıfı üzen siyasi iktidar yaşamını sürdürmez.  Orta sınıfı en çok,   gelir seviyesindeki düşme ve  hukuk düzenindeki bozulma üzüyor. 

Sosyal bilimlerin en büyük kusuru, BELİRSİZLİK KATSAYISININ  yüksek olmasıdır. Bu nedenle, yukarıda saydığım kuralların istisnası olabilir.

Şinasi Kara

YORUMLAR

  • 0 Yorum