TÜRK TİPİ İSLAMİYET
Şinasi KARA

Şinasi KARA

Ekonomi,Tarih ve Gündeme dair

TÜRK TİPİ İSLAMİYET

20 Kasım 2020 - 20:38

 
Türkler ilginç millettir. Her şeyi kendine benzetir. Orijinal örf ve adetleri ile uyumsuz olan her şeyi, toplumsal hayattan çıkarır. İslamiyeti de kendine benzetmiştir. Ülkemizde, orijinal İslamdan ayrı, bize göre Müslümanlık yaşanıyor.
 
1. Türkler, Kuranı ''ölüler kitabına'' dönüştürdü. Ölünün arkasından 7. 20. ve 40. günlerde Kuran okutuyor. Camilerde, ölmüşün ruhuna gitmesi için mevlitler düzenliyor. Halbuki Kuran, sosyal olayları düzenleyen ve insanları aydınlatan bir kitaptır. Anlayarak okunması gerekiyor.
 
2. Türkler, ata kültüne inanır. Ölmüş atalarından yardım bekler. Türbeleri ziyaret eder. Ölüleri kutsallaştırır. Adeta tapınır. Genç kızlar türbelere (Telli Baba Mezarına) çaput bağlar, dilekte bulunur. Halbuki, orijinal İslama göre ''sadece Allaha iman edilir ve her şey Allahtan'' beklenir.
 
3. Türkler kabir azabına inanır. Öldüğü zaman hesaba çekileceğine inanır. Sırat köprüsüne inanır. Günahı olanların, sırat köprüsünden cehenneme düşeceğine inanır Bunların hiç biri Kuran'da ve İslamiyette yoktur.  
 
4. Türkler, namaz kılmayı, kurban kesmeyi, oruç tutmayı hacca gitmeyi ibadet zanneder. Halbuki, bunlar İslami Ritüel olup, ibadet ile alakası yoktur. Yapılsa da olur, yapılmasa da olur. İslamiyette ibadet çalışıp üretmektir.
 
5. Kuran ''ihtiyaçtan fazlasını infak etmeye'' mecburiyet getiriyor. Türkler ihtiyaçtan fazlasını kendine ayırır. Kurban keser, dağıtma yerine kavurma yapar, buz dolabına koyar. 
 
6. Türkler Hacca gitmeye çok meraklıdır. Hacca gittiği zaman günahlarının af edileceğini zanneder. Borç alır, fakirliğine bakmaz hacca gider. Hacca gitmekle övünür. Sosyal statü kazanır. Halbuki Kuran Hac farizesini zenginlere mecbur kılmıştır. Haccın amacı, eşitlik fikrinin insanlara aşılanmasıdır. İhram altında zengin ve fakir anlaşılmaz. Tanrı huzurunda, zengin-fakir ayırımının olmadığını anlatmak ister. Kabe Müslümanların bir araya gelmesine ilişkin bir toplantı merkezidir. Türkler bu toplantı merkezini KUTSAL MEKANA dönüştürür. Halbuki, Kurana göre kutsal mekan yoktur.
 
7. İslamiyette kutsal kişi de yoktur. Ancak, Türkler tarikat şeyhlerini kutsal kişiye dönüştürür. El ayak öper. İslama göre günah işlediğini dahi bilmez. 
 
8. Türkler, din adamlarına saygı duyar. Kuran okudu diye para verir. İmamlara maaş bağlar. Halbuki Kuran, para ile dine aracılık etmeyi yasaklıyor. Para ile namaz kıldıran imamlar günah işliyor.
 
Şinasi Kara 

YORUMLAR

  • 0 Yorum