ZEKA-GENETİK-ÇEVRE VE İNOVASYON
Şinasi KARA

Şinasi KARA

Ekonomi,Tarih ve Gündeme dair

ZEKA-GENETİK-ÇEVRE VE İNOVASYON

13 Eylül 2020 - 00:28Benim babam, matematik dehasıydı. Onu tanıyanlar bilir.  İlk okulu bitirememişti ama, Matematik işlemlerini kafadan yapardı. Rakamların üç haneli  olmasının önemi yoktu.

Babamın 23 torunu var. Bunların 9'u  Mühendis. İkisi mimar. Birisi Matematik uzmanı. Birisi  doktor. İkisi hukukçu. İkisi Muhasebeci ve Mali Müşavir. Birisi işletmeci. 2 si üniversitede okuyor. Torununun torunları da ilginç. Doktor olan var. Mühendis olan var. Mimar olan var.

Kendi ailemden anlıyorum ki,  zekanın genetik özelliği var. Ancak, zekanın iyi değerlendirilmesi de gerekiyor. Buna çevre ilişkisi de denilebilir. Bizim aile, sorgulayıcı eğitime önem vermiştir.  

Prof.Dr. Ali Demirsoy ''7 yaşına kadar hurafeler ile beslenen beyinden, pozitif bilimi anlaması beklenemez'' diyor.  Bu söylem zekası yüksek olanların, dini eğitim ile nasıl körlendiğini açıklamaya yetiyor. Zira, dini eğitim hurafelerden soyutlanamıyor. Dini eğitim alan ülke insanı (imam) inovasyon yaratamıyor

İnovasyon, yeni bir üretim  teknolojisi bulmak ve  üretime uyarlamak anlamına geliyor. İnovasyonun amacı,yeni bir teknolojinin üretime uyarlanması ile  maliyetlerin düşürülmesi, kalitenin artırılması ve alternatif yeni bir  ürünün üretilmesidir. Örneğin digital teknoloji ile cep telefonu, klasik fotoğraf makinesinin yerini aldı. İnovasyon IQ leri yüksek kişilerin, sorgulayıcı  eğitimi sayesinde gerçekleşiyor. 

İnovasyon ve eğitim konusunda en çok yatırımı Danimarka yapıyor. Danimarka, doktora yapmayı yıllardan beri teşvik ediyor. Doktora yapanlara devlet bütçesinden  ilave maaş bağlıyor. Amaç, gençleri doktora yapmaya teşvik etmek. Zira, doktora yapanlar ile inovasyon arasında önemli bir korelasyonun olduğu biliniyor. Ancak, Danimarka'da o kadar çok insan doktora yaptı ki, beklenen sonuca ulaşılamadı.

Sebebini araştırmak üzere, Danimarka Hükümeti Şikago Üniversitesini görevlendirdi. Yüksek ücretini ödedi. Gizli arşivlerini de açtı. Araştırmacıların başında Amerikada eğitim almış Türk Profesör bulunuyor.

Yapılan araştırma sonunda, belli IQ seviyesinin altında kalanların doktora yapıyor olması, inovasyonu artırmıyor. Zeki insanlar nadir geliyor. Danimarka için çözüm, zeki insanları ülkeye çekmekten geçiyor. 

Zeka seviyesi yüksek insanlar-sorgulayıcı eğitim- inovasyon sayesinde uluslar, hızla BİLGİ TOPLUMUNA evrimleşiyor.

 
Şinasi Kara

YORUMLAR

  • 0 Yorum