casino siteleri bedava bahis tarafbet bahis siteleri
GÖNÜL ERLERİNDEN : ŞEYH SELİM EFENDİ (K.S)
Zeynep Haşemi

Zeynep Haşemi

Özgür Kalem

GÖNÜL ERLERİNDEN : ŞEYH SELİM EFENDİ (K.S)

14 Şubat 2021 - 13:06


Şeyh Selim Efendi takriben hicrî 1228 (m. 1813) tarihinde Bingöl’ün Kiğı ilçesine bağlı Aznafer (Doğankaya) köyünde dünyaya gelmiş. Babasının adı İsmail Ağa, Dedesinin adı Bekir ağadır. İlk eğitimini babasının yanında yaptı. Daha küçük yaşlarda iken önce Kur’an-ı Kerimi öğrendi, ardından da dinî ilimleri tahsil etti. Daha sonra ailesi ile birlikte Kiğı ilçesinin Haraba (Ayvadüzü) köyüne yerleşti.
 
İleriki zamanlarda babası İsmail ağa onu ilim tahsili için İstanbul’a Şeyh Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevî’nin medresesine gönderdi. Gümüşhanevî tekkesinde belli bir süre ilim ve tasavvuf eğitimi aldı. Akabinde kalan eğitimini dönemin ilim merkezlerinden biri olan Palu’ya gelerek eğitiminin kalan kısmını Şeyh Ali Sebti Efendinin yanında tamamladı.

Şeyh Ali Sebti’den Nakşibendiyye tarikatı hilafeti alan Şeyh Selim Efendi, genç yaşta ilim ve irşad faaliyetlerine başlamıştır. Bu amaçla özellikle Erzurum bölgesine birçok seyahatler yapmıştır. Başta Bingöl’ün Kiğı, Adaklı ve Yedisu İlçeleri olmak üzere Erzurum’un Çat, Tekman ve Karayazı bölgelerinde uzun bir süre irşad faaliyetlerine devam etmiştir.

Bu amaçla kendisi daha hayattayken çocuklarının bir kısmı bu bölgeye hicret etmiş ve irşad faaliyetlerinde bulunmak üzere bu bölgelere yerleşmişlerdir. Şeyh Selim Efendi’nin sekiz tane çocuğu olmuştur. Bunlar Şeyh Muhammed Efendi, Şeyh Mahmud Efendi, Şeyh Hasan Efendi, Şeyh Mustafa Efendi ile Şeyh Hüseyin efendi,
**Şeyh Arif Efendi**
 Şeyh Ali Efendi ve Şeyh Ahmed Efendidir.
Şeyh Arif Efendi, Şeyh Ali Efendi ve Şeyh Ahmed Efendi Bingöl'de ilim İrşad faaliyetlerine devam etmiş diğerleri Erzurum ve civarına yerleşmiştirler.Burada ilim ve Tasavvuf faaliyetlerine devam etmişlerdir.
Şeyh Selim Efendi hazretleri kalp gözü açık keşke ve keramet sahibi bir zattı. Allah'a ve Resulü aşık bir Allah dostuydu.
Rasulullah s a.v e ithafen yazdığı kasideleri mevcuttur.
Türkçe Arapça Kürtçe Farsça bilen Hazret bu dillerde pek çok kaside yazmıştır. 
Alim ve Mutasavvif olmasının yanında edebi dili ustaca kullanan bir şairdi ayrıca.
Yayınlanmış bir divanı vardır.
 
 Hayatı ilim ve irşad faaliyetleri ile geçmiştir.
VEFATI
Şeyh Selim Efendi, 1893 yılında Kiğı’nın Ayvadüzü (Haraban) köyünde vefat etmiş, vasiyeti üzerine köye hakim bir tepenin üzerine defnedilmiştir. Daha sonraki tarihlerde kabrinin üzerine bir kubbe yapılmış olup, türbesi gerek uzaktan gelen ziyaretçiler gerekse yöre halkı tarafından ziyaret edilmektedir.
 
Not: Anne tarafından büyük dedem olur. Oğullarından Şeyh Arif Efendi annemin dedesidir. Annemden kendisine dair şifahen aktarılmış pek çok anı mevcut hafızamda. O değerli zatlar dünya üzerindeki kandillerdi.
Geldiler üzerine düşeni yapıp gittiler. 
Allah bizlere onların o pak mirasını layıkıyla taşımayı nasip eylesin.
 
Kaynaklar ; Mevlana Halid Bağdadi sempozyumu 

YORUMLAR

  • 0 Yorum