5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ kutlu olsun

Yarın yani 5 Nisan 2021 Pazartesi günü #5NİSAN #AVUKATLARGÜNÜ'dür.

5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ kutlu olsun

Yarın yani 5 Nisan 2021 Pazartesi günü #5NİSAN #AVUKATLARGÜNÜ'dür.

 5 NİSAN AVUKATLAR GÜNÜ kutlu olsun
04 Nisan 2021 - 18:43

 
#Avukat; yargı önünde birey, kamu, gerçek ya da tüzel kişilerin, ulusal platformda üniter devletiyle milletinin özgürlük ve haklarının savunulmasında ve korunmasında, hukukun üstünlüğünün varolmasında, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri alınmasında yılmadan çaba gösteren demokratik, laik, sosyal ve hukuk devletinin devamının güvencesi, hukuk ve yasa işlerinde yol gösterici nitelik taşıyan, 1136 Sayılı Kanunda, ‘#KamuHizmetiveSerbestMeslek’ olarak tanımlanan kişidir. 
 
Avukatlık mesleği, hukuk öğrenimi görmüş, avukatlık stajını tamamlamış ve yasaların gerektirdiği koşulları taşıyan kimseler tarafından icra edilir. 
 
Hukukun üstünlüğüne inanarak #AvukatlıkYemini içen, üstünlerin hukukuna boyun eğmeyen, cübbesinde ilik, düğme ve cebi olmayan cefakâr avukatlarımızın #5NisanAvukatlarGünü kutlu olsun.
 
#AvukatlarınTemelGörevleri:
 
Davaların takibine ilişkin işlemleri yürütmek ve sonuçlandırmak,
 
İlgili hukuki konularda istenildiği takdirde hukuki görüş beyan etmek,
 
Kurumun menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 
Sözleşme ve şartname taslaklarını, kurum ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri inceleyip hukuki mütalaa bildirilmek,
 
Hukuki süreçlere (karar tashihi, itiraz, temyiz, vb.) ilişkin iş ve işlemleri yürütmek
 

YORUMLAR

  • 0 Yorum