ARAPLAR VE TÜRKLER

Sayın Şinasi Kara, "ARAPLAR VE TÜRKLER" başlığı ile ezber bozan bir yazı kaleme aldı. Mutlaka okumanızı öneririz..

ARAPLAR VE TÜRKLER

Sayın Şinasi Kara, "ARAPLAR VE TÜRKLER" başlığı ile ezber bozan bir yazı kaleme aldı. Mutlaka okumanızı öneririz..

ARAPLAR VE TÜRKLER
12 Temmuz 2021 - 21:52

ARAPLAR VE TÜRKLER

Arapları tanımak adı altında bir yazı kaleme almıştım. Hem çok okundu, hem de çok yorum aldı. 

 Her milletin kendisine göre  özellikleri vardır.  Bu özellikler genetik koda kaydediliyor. Kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Bu aktarımda en büyük rolü, kültür oynuyor. 

Kültür, kolay değişmez. Din biraz etkiler. Ama kök değişime uğramıyor. Din ile çarpışan zıtlıklar, optimal bir ölçüde uzlaşıyor.  Tipik örnek Türkler ile Araplar arasında görülüyor.

1. Kadına bakış açısından, Araplar ile Türkler arasında tam bir zıtlaşma vardır. Araba göre kadın eşyadan ibaret. Ödünç dahi verilebilir. Türk kültürüne göre kadın evin direğidir. Türk, kadınına yan gözle bakanın gözünü oyar.

2. İhanet, Arap Kültürünün bir parçasıdır. İlk halifeler  dahi ihanet ile katledilmiştir. Türklerde ise ihanet en ağır suçtur. Hainler kaynar kazana atılarak idam edilir.

3.  Arap asla sözünde durmaz. Bu kültürel anlayış ''ŞERİAT SÖZ TANIMAZ'' deyimi ile  hukuki bir yapı kazanmıştır. Türkler ise her koşulda sözünde dururlar. Sözünden dönmek, kültürel açıdan kabul edilmeyen bir davranıştır.

4. Araplar ''İslamı kendilerine inmiş bir din'' sayarlar. Arap olmayan Müslüman Milletlere MEVALİ  der. Mevalinin, malı malı,canı, karısı, kızı, parası Araba helal sayılır. Türkler ise İslamı evrensel, insanlık için inmiş bir din olarak kabul ediyor. Mevali-Şuubiye tartışması halen devam ediyor.

5. Arap kültüründe KUVVETLİDEN TARAF olmak vardır. Zayıf ile işi olmaz. Türk kültüründe ise ''Zayıfı korumak ve zayıftan-madurdan yana olmak'' vardır.

6. Araplar pis millettir. Sünnet der, halen parmaklarıyla yemek yer ve parmaklarını yalar. Yolun kenarına, milletin huzurunda tuvalet yapabilir. Türk ise, temizliğe  ve edebe dikkat eder.  

7. Araplarda empati (kendini başkasının yerine koyma) kültürü gelişmemiştir. Hak ve adalet tanımaz. Türkler  ''adalete '' inanır. Her davranışının gerisinde haklı olduğunu ispat etme telaşıyla hareket eder.

8. Araplar Türkleri sevmez. 1258 Bağdatın yağmalanmasını Türke  mal ederler. Halbuki, Hülagü Han Moğol idi. Türkler onların emrinde askerdi. 

9. Araplar, geri kalmalarını Türklere mal ederler. 100 yıldan beri Türk egemenliğinde değiller. Bir adım ileri gidemediler. Bu iddia devam ediyor. Arapların Türk nefretine karşı,  Türkler, Arapları ''necip millet'' diye onurlandırıyor. İlginç taraf, din etkisiyle Türkler arap gibi davranmaya çalışıyor.

10. Uluslararsı ilişkilerde, Arapların Türklere karşı negatif tutumu  değişmez. Bilhassa Şii araplar için bu tutum kesin kuraldır. Sebebi de Türklerin Mısırdaki Şii Halifesini 1172 yılında ortadan kaldırmasına dayanır. Negatif davranış günümüzde dahi devam ediyor. Geçen yıl Suudiler ve BAE Türklere karşı kullanmak üzere Yunanistana uçak gönderdi. Filistin Lideri Abbas, sözde Ermeni soykırım anıtına çelenk bırakıyor. 

11. Araplar, Yahudileri kuzen kabul ederler. Her ikisi de İbrahim soyundan geliyor.  Hz. İbrahimin iki oğlu varmış. İshakın soyundan gelenler Yahudileri oluşturuyor. İsmailin soyundan gelenler, arap milletini oluşturuyor. Kudüs konusunda gayet iyi anlaşıyorlar.  Filistinlileri savunmak Türklere kalıyor.

11. Araplar tarihini bilir ve unutmaz. Osmanlının, Halifeliği 1517 yılında Kılıç Hakkı olarak almasını asla kabul etmediler. Araba göre, Hilafet, Haşimi soyuna aittir. Türkten Halife olmaz. Osmanlının, Haşimi soyuna maaş bağlaması, İstanbulda mal mülk-yalı vermesi onları kandıramadı.  Araplar, 1916 yılında Halifeye isyan ettiler.  Türkler ise tarihinden bir haberdir. 500 yıl Çini, 1000 yıl Hindistanı ve İranı idare ettiğini çoktan unuttu. Tarihini, İslam Tarihi ile başlatıyor.

Şinasi Kara

YORUMLAR

  • 0 Yorum