ERKEN SEÇİM ve CUMHURBAŞKANI ADAYLARI....

Sn. Turan Ateş Bey'in "ERKEN SEÇİM ve CUMHURBAŞKANI ADAYLARI...." başlıklı makalelerini siz değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

ERKEN SEÇİM ve CUMHURBAŞKANI ADAYLARI....

Sn. Turan Ateş Bey'in "ERKEN SEÇİM ve CUMHURBAŞKANI ADAYLARI...." başlıklı makalelerini siz değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

ERKEN SEÇİM ve CUMHURBAŞKANI ADAYLARI....
04 Mayıs 2022 - 13:09


    Henüz ; TBMM Seçimlerine  bir yıldan fazla  bir süre var....Normal olarak; bu süre dolmadan TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri yapılmaz.
    Ama ; TBMM  Üye sayısının 3/ 5 oranında bir OY ÇOKLUĞU ile söz konusu SEÇİMLERİ  , Bir  TBMM kararı ile öne alabilir. Ve Anayasa gereği de TBMM ve CUMHURBAŞKANLIĞI Seçimleri beraber yapılır.
     Anayasanın  77. Maddesi getirdiği düzenleme;
     "Türkiye Büyük Millet Meclisi  ve  Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır.
      Süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir.
     Cumhurbaşkanlığı  seçiminde birinci oylamada gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde  101. maddedeki usule  göre ikinci oylama yapılır. "
      Bu maddenin atıf yaptığı Anayasanın 101. maddesinin getirdiği düzenleme; 
       "Cumhurbaşkanı ,kırk yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine  sahip Türk  vatandaşları arasından, doğrudan  halk tarafından seçilir.
      Cumhurbaşkanın görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla  iki defa  Cumhurbaşkanı seçilebilir.
    Cumhurbaşkanlığına , siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde  toplam geçerli oyların tek başına  veya birlikte3 en az  yüzde beşini almış olan  siyasi partiler  ile  en az yüzbin  seçmen aday  gösterebilir.
     Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin  Türkiye Büyük Millet Meclisi  üyeliği sona erer.
      Genel oyla  yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday  Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada  bu çoğunluk sağlanamazsa , bu oylamayı izleyen  ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya , ilk oylamada  en çok oy almış iki aday  katılır ve  geçerli oyların çoğunluğunu  alan  aday, Cumhurbaşkanı seçilir.
     İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan  adalardan birinin  herhanği bir nedenle seçime katılmaması halinde  ikinci oylama , boşalan adaylığın  birinci oylamadaki sıraya göre  ikame edilmesi suretiyle  yapılır. İkinci oylamaya tek  adayın katılması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların 
 salt çoğunluğunu  aldığı takdirde  Cumhurbaşkanı seçilir. Oylamada,  adayın geçerli oyların  çoğunluğunu alamaması  halinde , sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir.
     Seçimlerin  tamamlanamaması halinde , yenisi göreve başlayana kadar mevcut Cumhurbaşkanının  görevi devam eder.
      Cumhurbaşkanlığı  seçimlerine ilişkin  diğer usul ve  esaslar kanunla düzenlenir. "
     şeklinde düzenleme getirmiştir.
     Yine  Anayasanın  116. Maddesi; TBMM ve Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinin Yenilenmesi ile ilgili olarak Düzenleme getirmiştir.
     Anayasadaki Madde metni;
      "Türkiye Büyük Millet Meclisi ,  üye tam sayısının  beşte üç  çoğunluğuyla  seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde  Türkiye Büyük Millet Meclisi  genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı  seçimi birlikte yapılır.
     Cumhurbaşkanın ikinci döneminde  Meclis tarafından  seçimlerin yenilenmesine  karar verilmesi halinde , Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir.
     Seçimlerin birlikte yenilenmesine karar verilen Meclisin ve Cumhurbaşkanın yetki ve görevleri.  yeni Meclisin  ve Cumhurbaşkanın  göreve başlamasına kadar devam  eder.
      Bu şekilde  seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının  görev süreleri beş yıldır. "
      Anayasamızın getirdiği düzenlemeler gayet açıktır.
            xxxxx
      Anayasamızdaki TBMM Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı  Seçimleri ile ilgili  düzenleme net ve yoruma yer vermeyecek kadar açık...
      Anayasa; TBMM Üyeliği-Milletvekiliği  ve Cumhurbaşkanlığına; önce ADAY olabilecek-Gösterilecek Adaydaki koşulları açıklamıştır.
     Bir  kişi; arka arkaya iki kez Aday olup-seçilebiliyor. 
    Ancak; İkinci  beş yıllık süresi dolmadan Seçim; TBMM.nin 3/5 oranında  oy çokluğu ile bir ERKEN Seçim ile  yenilenirse; Mevcut  Cumhurbaşkanı  ikinci beş yıllık süresi dolmadığı için ADAY olabilir.
     Ancak; ikinci beş yıllık süresi normal TBMM. Seçimi sürecinde dolarsa; 3. Dönem gibi bir durum olur. Ve Mevcut Cumhurbaşkanı Aday olamaz... Yani TBMM nitelikli Çoğunlukla ERKEN SEÇİM Kararı almazsa; 3. Dönem gibi bir süre olacağından Aday olamaz....
      Mevcut Cumhurbaşkanı Sayın R.TAYİP ERDOĞAN'ın  tartışılan durumuna gelelim...
      Sayın Erdoğan'ın İkinci beş yıllık süresi içindeyiz...TBMM Erken Seçim Kararı alırsa; Sayın ERDOĞAN; Cumhurbaşkanlığına ADAY OLABİLİR....Bu KONUDA bir ENGELİ YOK...
        TBMM. 2023 yılı içindeki Normal  beş yıllık süresinin bitiminde; TBMM. Seçimleri beraber CUMHURBAŞKANLIĞINA ADAY OLAMAZ...
     Bunun aksini ileri süren bazı Hukukçular; Sayın Cumhurbaşkanı  ERDOĞAN'ın  birinci beş yıllık süresinin henüz dolmadan seçim yapıldığını ve  on yıllık iki dönmelik süresinin dolmadığını; 3. Dönem içinde ADAY Olabileceğini ileri sürüyorlar...
     Bu görüş yerinde değil...Anayasadaki düzenlemeye de aykırıdır.
      Yine Anayasadaki düzenlemeye göre; Cumhurbaşkanlığına ADAY olacak Kişinin;
      - TC. Yurttaşı olması...
      -40 Yaşını bitirmiş olması...                                                            
       -TBMM Üyeliğine SEÇİLME KOŞULUNUN OLMASI...                    
       - YÜKSEK ÖĞRENİM Görmüş olması ...
       Yüksek Öğrenim Konusunu biraz irdelememiz gerekiyor...
      1970 Yılları önce 2 veya 3 yıllık Eğitim veren Okullar vardı. Eğitim Enstitüleri vardı. Bazı Bölümleri iki yıl ve bazı bölümleri üç yıl idi... Ancak; Mezunları YÜKSEK ÖĞRENİM Görmüş kabül edilirdi...Askerliklerini  Yedek Subay olarak yaparlardı.
      1977 Sonraları Hepsi 4 yıla çıkarıldı.
      Bu gün 4 yıllık olmayan  Yüksek Okullara ÖN LİSANS denmektedir. 4 Yıllık ve üstü olanlara LİSANS....Daha süresi fazla olanlara da Yüksek LİSANS adı verilmektedir.
       Eski de;  Muhtar, Belediye Başkanı ve TBMM Üye seçilebilmek için OKUR-YAZAR olmak yeterliydi.  Şimdi ise en az İLKOKUL Mezunu olmak gerekiyor. C. SENATÖRÜ seçilebilmek için Yüksek öğrenim aranıyordu.
         Geçmiş de ve halende ; Cumhurbaşkanı  Sayın  R. TAYİP ERDOĞAN'ın  tartışılan Diploması....
        Ancak; Sosyal Medyada  dolaşan  Marmara Üniversitesi  İdari Bilimler Bölümü Mezunu olduğuna ilişkin ÇIKTI Belgesi ve DİPLOMA  Sureti....
      Bu konuda  Tartışmalar ve Yargıya başvurmalar....Noter Onayı ile ilgili Diploma suretinin onayı tartışmaları...
       Ben bu konuda bir kaç kez de yorum da yazdım...
      Sonra Sayın ERDOĞAN; Askerliğini YEDEK SB. olarak  yapmış... Askeri Makamların gözünden böyle bir şeyinde kaçmaması gerekir...
       Mezun olduğu açıklanan Üniversiteden Diploma suretini bazı gazeteci ve Siyasi Partiler istemiş Üniversite vermemiş...Doğru... Çünkü özel bilgiler...YSK; aday olduğu süreçte isterse Üniversite Yönetimi Mezuniyeti ile ilgili Bilgiler verir.
     Benim Kimlik ve Öğrenim Bilgilerimi; kimse kurumlardan isteyemez...Sadece Mahkemeler isterse verilir.
      Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin de açıklama yapmaması da sıkıntı yaratmıştır...Aday olanların Öğrenim belgesi ve diğer bilgileri YSK veya Seçim Kurulları tarafından da ifşa edilemez.
      Ben Şöfor Ehliyetnamesine  başvuru yaparken Diploma veya Çıktı sunmadım... Hakim Kimliğimin Suretini aldılar...Çünkü; Benim Hukuk Fak. diplomam olmasa Hakim olamam....Beni Diplomam halen Ankara Hukuk Fakültesinde....Okuldan aldığım çıktı ile başvuruları yapmıştım...
        xxxxx
     Kamuoyu; bu günlerde CUMHURBAŞKANIN Kimin olacağını tartışıyor....
     Henüz; Siyasi Partilerden-MHP dışında- Cumhurbaşkanı Adaylık açıklaması yok...
     Mevcut Cumhurbaşkanı sayın ERDOĞAN ve Çevresinde ; önümüzdeki Seçim de Aday olup-olmayacağı konusunda Kamuoyuna bir açıklaması olmadı.
      Sadece; İttifak ortağı MHP Lideri Sayın BAHÇELİ; Mevcut Cumhurbaşkanı ERDOĞAN'ın Cumhurbaşkanları ADAYLARI olduğunu açıkladı....
      CHP. Genel Başkanı Sayın KILIÇDAROĞLU da bu konuda-Aday olduğuna ilişkin- bir Açıklamayı Kamuoyu ile de paylaşmadı.
      Sayın Kılıçdaroğlu; çok ince bir hesap yapıyor.
       Aday olduğunda kendisine Doğu Anadolu'nun ŞAFİ Seçmeni...İç Anadolu'nun Tutucu Seçmeni,... Karadeniz'in Bölgeci Seçmeni... Diğer Bölgelerimizin CHP li olmasına rağmen OY VERİP-VERMEYECEĞİ de ŞÜPHELİ....
      Sayın KILIÇDAROĞLU; Aday olurda; SEÇİMİ Kaybederse; CHP Genel Başkanlığı da sıkıntıya girer....
     Sayın KILIÇDAROĞLU; bu hesabı; geçmişi HESAP UZMANI Olması nedeni ile de  güzel yapıyor....
      İstanbul- Ankara  Belediye Başkanları; Adaylık için bir yarış içindeler....İkisi de Seçimi götürüp-ipi gögüsleyecek  konumdalar...
    Ancak; Belediyeler ne olacak...Meclis  çoğunluğu CHP de değil...İki Büyük Kentin Belediyesi de kaybedilmek istenmiyor...
     Parti içinde başka bir İsim olabilir mi? SEZER benzeri bir Bürokrat Aday gösterilebilir mi?
     İYİ PARTİ Genel Başkanı Sayın AKŞENER; ilerideki konumunu açıkladı...Hükümetin Başı...Başbakan....
     CHP.de Hesaplar böyle yapılıyor.....
    Bekleyip  görelim...
     xxxxx
     Yalnız; MİLLET İTTİFAKI Partiler; SEÇİM SONRASI; Yeni bir ANAYASA....PARLEMENTER SİSTEME DÖNÜŞ....Cumhurbaşkanı ve Çoğunluğa dayalı TBMM içinde Bakanlar Kurulu oluşumu...
    TBMM.nin Yetkilerinin artırılması....
     Güçlü ve TAM BAĞIMSIZ YARGI....
     Böyle bir sisteme yeniden dönüş yapıldığında; CUMHURBAŞKANIN Sembolik yetkileri ve Temsil  yetkisi ile sınırlandırılması...BAŞKANLIK-Tek ADAM Sisteminden uzaklaşılması...
      Halk oyu ile seçilen Cumhurbaşkanının  Görev-Yetkilerinin SINIRI Nasıl olacaktır? Görevi Devam edecek midir?
     Bu sorulara; getirilecek olan Yeni ANAYASA cevap verecektir.
     O zaman da; Mevcut Cumhurbaşkanı; Yeni Anayasa ile oluşturulan ve GÜÇLÜ YARGI ile sınırlandırılan PARLAMENTER Sisteme Uyum sağlayabilecek mi? Geniş YETKİLERDEN; Sembolik ve sadece Temsil yetkisi  sınırları içinde kalarak; Anayasaya da uyum sağlayabilecek mi?...
       Kamuoyuna   Saygı ile...

YORUMLAR

  • 0 Yorum