Reklam

EVLENME KOŞULLARI.... EVLENME YAŞI...

KAMUOYUNA..... EVLENME KOŞULLARI....

EVLENME KOŞULLARI.... EVLENME YAŞI...

KAMUOYUNA..... EVLENME KOŞULLARI....

EVLENME KOŞULLARI.... EVLENME YAŞI...
18 Eylül 2023 - 08:45

Turan Ateş

Diyanet İşleri Başkanımızın Sosyal Medyadaki;
" EVLENME YAŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI....."
Haber Sosyal Medyadan.....
" 9 YAŞINI BİTİREN KİŞİ EVLENEBİLİR...."
-İSLAM HUKUKU, bu Sorunu kadın-erkek ayrımı yapmaksızın BULUĞ ÇAĞI olarak belirlemiş...
İslam Ülkeleri İklim yönünden farklı bir bölge...Aslında her yönden farklı bir Bölgesi Dünyanın...
Doğa ve İklim insan yaşamında ve insanların fiziki gelişiminde farklı bir etkendir.
Tüm Toplumlar özünde Kadın-Erkek ayrımı yapmaksızın EVLENME Yaşının ; KİŞİLERDEKİ BULUĞ Çağını kabül etmişlerdir.
İklimin sert olduğu ve Eğitimin de bilimsel verilere dayandığı Ülkelerde EVLENME ÇAĞINA GİRİŞ ; diğer Bölgelere göre biraz uzundur.
Kuzey Avrupa Ülkelerinde 20 yaşın üzerindedir Evlenme Çağı...Kişiler belirli bir Kişilik oluştururlar. Kendilerini hazırlarlar.
İslam Hukukun söz konusu Ülkelerde; BULUĞ ÇAĞIDIR; Kadın-Erkek Evliliği... Kararı da Aile Büyükleri verir. Bunun yanında bir de ÇOK KADINLA EVLİLİK....
Kadının değerinin olmadığı toplumlarda böyledir bu düşünce...
Biz; bunu bir TARAFA BIRAKALIM ve Sayın DİYANET İŞLERİ BAŞKANIN " 9 YAŞ Evlenme Çağıdır. Kadın-Erkek EVLENEBİLİR. "
Açıklaması....
Umarım; Sayın Başkanın böyle bir açıklaması yoktur. 9 Yaş değil; 19 Yaş olarak beyan etmiştir de; sehven 9 yaş olarak da bizim sosyal medyada yer almıştır.
xxxxxxxx
Bende Uygulamanın içinden gelen ve bu Konuda da bir hayli de KARAR vermiş bir Hakim olarak; YENİ MEDENİ KANUNUMUZU irdeledim. Ve Kamuoyu ile de Paylaşmak gereğini duydum...
xxxxxxxxxxxxxxxxx
MEDENİ KANUNUMUZUN; 124. Maddesi ile ;
"Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez."
Düzenlemesini getirmiştir.
2001 Öncesi Yürürlükte olan MK.nunumuzun 88. maddesi ise;
"Erkek onyedi, kadın on beş yaşını ikımal etmedikçe evlenemez."
Her iki Yasamızın düzenlemesinde; İstisnalar getirmiştir.
YMK.nun 124/2. Maddesi;
"Ancak, hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple on altı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Olanak bulundukça karardan önce ana ve baba veya vasi dinlenir."
düzenlemesini getirmiştir.
Önceki Yasamızın 88/2. Maddessi de benzer düzenleme getirmiş idi. Düzenleme aynen;
"Şu kadar ki, hakim, fevkalade hallerde ve pek muhim bir sebebe mebni onbeş yaşını ikmal etmiş olan bir erkeğin veya ondört yaşını bitirmiş olan bir kadının evlenmesine müsade edebilir. karardan önce ana, baba veya vasinin dinlenmesi şarttır."
düzenlemesini getirmiştir.
DİYANET İŞLERİ BAŞKANIN Açıklamaları; MK.nun bu düzenlemeleri karşısında GEÇERLİ DEĞİLDİR. Ve İnsanları; YASAYA Karşı da; SUÇ İŞLEMELERİNE Neden olmaktadır.
Yasanın İsviçre Aslında; Evlenme Yaşı; Düzenlemesi ise ON SEKİZDİR....
TMK.nun 125. Maddesi; "Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemezler."
Önceki MK.nun 94/1. Maddesi de; "Evlenmeye, yalnız mümeyyiz olanlar ehildir."
TMK.nun 126. Maddesi; "Küçük, yasal temsilcisinin izni olmadıkça evlenemez. "
TMK.nun 127. Maddesi; "Kısıtlı , yasal temsicisinin izni olmadıkça evlenemez. "
TMK.nun 128. Maddesi; "Hakim, haklı sebep olmaksızın evlenmeye izin verneyen yasal temsilciyi dinledikten sonra, bu konuda başvuran küçü veya kısıtlının evlenmesine izin verebilir."
TÜRK Medeni Kanunun; Evlenmek isteyen kadın-erkek için getirdiği Yasal koşullar bunladır.
Yalnız;
TMK.nun getirdiği EVLENME ENGELLERİNE ilişkin Yasal Düzenlemeleri de var...
TMK.nun 129. Maddesi; HISIMLIK Düzenlemesini getirmiştir.
, " Aşağıdaki kimseler arasında evlenme yasaktır;
1.Üstsoy ile altsoy arasında,kardeşler arasında, amca,dayı, hala ve teyze ile yeğenleri arasında,
2.Kayın hısımlığı meydana getirmiş olan evlilik sona ermiş olsa bile, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında,
3-Evlat edinenile evlatlığın veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında,
(Önceki düzenlemede Evlatlık ile Evlatlık sona erdirilmek koşulu ile mümkün idi... Yeni Yasa bunu tamamen engelledi. Ve Doğru olan da EVLENME YASAĞI olan düzenlemedir.)
YMK.nun 130 Maddesinin getirdiği düzenleme;
"Yeniden evlenmek isteyen kimse, önceki evliliğin sona ermiş olduğunu ispat etmek zorundadır.
YMK.nun 131. Maddesinin getirdiği düzenleme;
"Gaipliğine karar verilen kişinin eşi, mahkemece evliliğin feshine karar verilmedikçe yeniden evlenemez.
..............................................."
YMK.nun 132. Maddesinin getirdiği düzenleme;
"Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğinsona ermesinden başlayarak üçyüz gün geçmedikçe evlemnemez.
Doğumla bu süre biter.
Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri hallerinde mahkeme bu süreyi kaldırır."
YMK.nun 133. Maddesinin getirddiği düzenleme;
"Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler. "
Önceki; Yasadaki bu düzenleme ise;
" Akıl hastalıklarından birine müptela olan kimse asla evlenemez."
şeklindeydi.
Yeni Yasa; Hastalığın Evlilik denen müesseseye zarar vermiyorsa; Akıl hastlığı da zarar oluşturucu bir durum yoksa ve Resmi Hekim Raporu ile de bu konu bu şekilde belirlenmiş ise Evlenmeye yasa izin veriyor.
Önceki MK.da bu istisna durum yoktur...
xxxxxxxx
Diyanet İşleri Başkanın Açıklamaları; Sosyal Medyadaki gibi doğru ise; ÇOK YANLIŞ Bir açıklama...9 yaşındaki Çocuk neyin bilincinde olabilir ki?
Böyle bir evlilik; Evlenen 9 yaşındaki Çocukların her yönden geleceği ile oynmaktır.
Böyle bir Açıklamayı; Köydeki ve sıradaki Mahallde görevli İMAM Yaparsa; SADECE GÜLÜNÜR ve de kimse de ciddiye almaz...
Ama...PRF. DR. Sıfatı olan DİYANET İŞLERİ BAŞKANI yaparsa...
Birz üzerinde durmak gerekir. Özlellikle de SİYASİLERDEN Önce TIP CAMİSANIN Karşı çıkması ve Kamuoyuna açıklama yapması gerekir.
Başkanın Açıklamaları MEDENİ KANUNUN Düzenlemelerine aykırıdır. Kişileri SUÇ İŞLEMEYE Yönlendirmektir.
Kamuoyunu; 9 Yaşında Kişilerin EVLENEMEYECEĞİNİ Tıbbi yönden açıklamak TIP Otoriterlerinin görevidir. Açıklama bekliyoruz...
C. SAVCILARI....Sizinde Göreviniz...MK.düzenlemelerine aykırı açıklamalar...
Ama; Sosyal Medyada ki; HABER Doğru mudur? Doğru değilse; bu açıklamayı Kamuoyuna yapanlar sorumludur....Sıradan bir kişi böyle bir açıklama yapsa; kimse ciddiye de almaz ve gündemde olmaz.
Sonra; Sayın DİYANET İŞLERİ BAŞKANIN da bu Konuda Kamuoyuna açıklama yapması da gerekir....
Bekliyoruz; Sayın Diyanet İşleri Başkanından Açıklamayı...
Saygı ile...

Bu haber 456 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum