Fındık yetiştiriciliği 5000 yıl öncesine dayanıyor

Bunları biliyor muydunuz? Eski Yunanlılar'ın öksürük ve kellik tedavisi için fındık kullandıklarını...

Fındık yetiştiriciliği 5000 yıl öncesine dayanıyor

Bunları biliyor muydunuz? Eski Yunanlılar'ın öksürük ve kellik tedavisi için fındık kullandıklarını...

Fındık yetiştiriciliği 5000 yıl öncesine dayanıyor
13 Mayıs 2021 - 22:29

Eski Yunanlılar'ın öksürük ve kellik tedavisi için fındık kullandıklarını,

  Fındık yetiştiriciliğinin 5000 yıl öncesine dayandığını,
  Büyük Türk bilgini İbn-i Sina'nın "El Kanun Fi't-Tıbb" adlı eserinde çeşitli hastalıklarda kullanılan bir ilaç olarak fındıktan bahsettiğini,
 Antik Çağın büyük tarihçisi Herodotos'un Herodot Tarihi olarak adlandırılan eserinde fındığın Karadeniz'in doğusunda yetiştirildiğini yazdığını ve aynı kitapta fındık yağının nasıl çıkarıldığını tarif ettiğini,
 Çin yazılı kaynaklarında M.Ö 2838 yıllarında Çin'de fındık yetiştiriciliği yapıldığını ve fındığın tanrının insanlara ihsan eylediği beş kutsal meyveden biri olduğunu,
 Fındık ağacının dayanıklı olduğunu ve 50 yaşından sonra da meyve verdiğini
biliyor muydunuz?

YORUMLAR

  • 0 Yorum