phishing

HUKUK DEVLETİNDE; SAVCILIK -HAKİMLİK

Sn. Turan Ateş Bey'in "HUKUK DEVLETİNDE; SAVCILIK -Hakimlik" başlıklı makalelerini siz değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

HUKUK DEVLETİNDE; SAVCILIK -HAKİMLİK

Sn. Turan Ateş Bey'in "HUKUK DEVLETİNDE; SAVCILIK -Hakimlik" başlıklı makalelerini siz değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

HUKUK DEVLETİNDE; SAVCILIK -HAKİMLİK
28 Ağustos 2022 - 22:39

KAMUOYUNA............

              HUKUK  DEVLETİNDE;

             SAVCILIK -HAKİMLİK

     SİYASAL BİLİMCİLER  ve  HUKUKÇULAR;
      
       DEVLET = YASAMA + YÜRÜTME + YARGI ...

   Olarak belirlerler....
    Devleti oluşturan ve Yetkileri kullanan  bu üç KUVVETİN, birbirinden üstünlüğü yoktur. Görev alanları farklı olarak, DEVLET OTORİTESİNİ kullanırlar...
      Önceki Anayasamıza göre; Yürütme  YASAMANIN İçinde oluşurdu. Böylece YÜRÜTME; Cumhurbaşkanı, Bakanlar Kurulu  ve İdare idi...
      Yeni Anayasa; BAŞKANLIK Sistemi ile Yasama,  Yürütme  ve İdare değişime uğradı....
     YARGI ise; Bu GÜÇLERİN Dışında ve Çevresindedirler.   
       Hukuk Devleti;                                                                                                                                                                                                                      "Anayasanın 2. Maddesinde. Cumhuriyetin nitelikleri arasında sayılan  HUKUK DEVLETİ, insan haklarına dayanan, hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren eylem  ve işlemleri HUKUKA uygun olan, her alanda adaletli bir  HUKUK Düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, Anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan , hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan ,Anayasa ve Hukukun üstün kuralları ile  kendini bağlı sayan , YARGI DENETİMİNE açık, yasaların üstünde yasa koyucunun da bozamayacağı  TEMEL HUKUK İLKELERİ  ve Anayasanın bulunduğu bilincinde olan HUKUK GÜVENLİĞİNİ sağlayan Devlettir."
      Hukuk Devleti, Yurttaşların hukuki güvenliğini sağlayan  ve tüm eylemlerinin sınırını da, ÜSTÜN  HUKUK Kuraları ile belirleyen DEVLET demektir.
      Öncelikle, kişilerin temel haklarının güvence altına alınması gerekir. TEMEL HAKLARIN Kolayca değiştirilmesinin önlenmesi gerekir. Bu nedenle de öncelikle temel yasa olan ANAYASALARA bu düzenlemenin  getirilmesi gerekir. İnsan Haklarının ve Özgürlüklerinin  GÜVENCE Altına alınması gerekir. Devletin yapısını ve bu yapının ÇALIŞMA Sistemini belirleyen ana KURUM ve KURALLARA bağlamak gerekir.
      Devlet içinde var olan GÜÇLERİN, BİR ELDE TOPLANMASININ  öncelikle de önlenmesi gerekir. Yetkilerini kullanan Kurumların Yöneticilerini, karşılıklı Denetim Yollarına BAĞLI Tutmak gerekir.
     Hukuk, her toplumda karmaşık bir süreçten geçerek , GEÇERLİK Kazanmıştır. HUKUK; Devletin ve Toplumun müşterek ürünüdür.
     Birey ve toplum vicdanın ,adalet anlayışı ve değerleri hukukun oluşumuna katkı yapmaktadır. HUKUK; merkeze kimi yerde Devleti, kimi yerde  Toplumu ve kimi Yerde de  KİŞİYİ oturtmaktadır. Yani, Hukukun oluşumunda Devletin ve Toplumun katkısı vardır. Hukukun Amacı, her zaman ADALETTİR. Hukukun Üstünlüğü benimsendiğin-de,   Devlette HUKUKUN içinde kalır.
     Hukuk; Hukuk Devleti ile Yönetenler ile Yönetilenlerin HUKUKA Bağlı kalması ile de önem kazanır. Hukuk Yasalarla oluşturulamaz; Yasalarla GÜVEN Altına alınır...

               xxxxxx
      YARGI ise; HAKİMLER ve CUMHURİYET  SAVCILARINDAN oluşur.
Anayasa ve Yasalara göre HAKİMLER; Tam BAĞIMSIZDIRLAR....
     Gördükleri Yargısal işlerde; EMİR-TALİMAT verilemez....Anayasa, Yasalar ve Vicdani Kanaatlerine göre KARARLAR Verirler...
     C. Savcıları ise, Mahkeme Hakimlerine KARAR Verilmek üzere Kamu Davası hazırlarlar...
     Biz HUKUK Fakültesinde Öğrenim görürken C. SAVCILIĞI Mesleği şöyle anlatılırdı...
     "C. SAVCISI, Cumhuriyet Kanunlarının gözeticisi ve uygulamalarının denetimcisi...Cumhuriyet Kanunlarının İHLALİ ile ilgili bir RÜYA Görür...Uyandığı zaman da bu RÜYANIN Peşine düşer ve araştırmasını yapar...Şüphecidirler...Yeteli DELİL Buldukları anda; KAMU Adına KAMU DAVASINI Açarlar....
    C. Savcılığı Makamına; Yakınmalar gelir...Kolluk Birimleri Suç konusu olan Evraklar getirir... Veya, MEDYADA Konusu SUÇ OLUŞTURAN HABERLER Ulaşır-Ulaştırılır...                                                               
       RESEN  SORUŞTURMA Başlatır. Gerektiğinde; Mahkemeye  Kamu  Davasını açarlar...
     Adalet Bakanı; C. Savcılarının Amiridir....Soruşturma ve Dava açması için EMİR Verebilir...
    Savcılar bu Emir üzerine DAVA açarlar...Ama; Yargılama safhasında da  MAHKEMEDEN de BERAAT Talep edebilirler..."
     Yazılı veya Görsel MEDYADA; Konusu SUÇ OLUŞTURAN bir HABER Yayınlanır...Haberin Yayınlandığı Bölge değil; Habere Konu Olan Olayın Geçtiği Yer C. Başsavcısının derhal  Soruşturma başlatması gerekir...
     SUÇUN Oluştuğu Bölgedeki C. BAŞSAVCISI;  Güvenlik Birimlerine Soruşturma EMRİNİ verir...
        xxxxxx
      Sosyal Medya da ve bazı TV. HABER KANALLARINDA yayınlar Bizleri Rahatsız ediyor...
    Bir SEDAT PEKER....Videolar  yayınlıyor....Yolsuzlukları..... Yapanları.....Karışanları  açıklıyor...Açıklamalar KORKUNÇ...ÜRKÜTÜCÜ...Ve de ÜZÜCÜ...
     Ve açıklamalar sonrası; Cumhurbaşkanlığının bir  DANIŞMANI Sağlık Sorunları nedeni ile İSTİFA Ediyor...
      Sayın C. Savcılarımız; bu olayların Soruşturmasını SİZLER Yapacaksınız. SUÇ oluşmuyor veya bu Konuda yeterli Deliller yoksa  Olayı Kapatacaksınız. Şayet yeterli Delil Varsa MAHKEMEYE Kamu Davasını açacaksınız...Bu Görevler Sizindir.
      Olayların Yaşandığının ileri sürüldüğü Bölgeler ise; ANKARA-İSTANBUL gibi belirli İllerimiz....
     Bu İLLERİMİZİN BAŞ SAVCILARI....Görev  Sizin....
   Veya Sayın ADALET BAKANI; bu Baş Savcılara SORUŞTURMA için TALİMAT Verebilir...
    Sanırım; C. Başsavcılarımız SORUŞTURMA için bazı KİŞİ veya Kurumlardan  Yazılı ŞİKAYET BEKLİYORLAR...
     Bu gibi Haberlerde Birilerinin Şikayetine gerek yok...Resen Soruşturmaya girilmesi gerekir.
     Evet....Yanlarında STAJ Yaptığım 1978 yılı Ankara Adliyesindeki C.SAVCIS Ağabeylerimizde bu İLKELERİ Öğrendim...
         xxxxxxx
      HAKİM ve HAKİMLİK Mesleği daha farklıdır.
      Her şeyden önce TARAFSIZDIR....Önüne gelen DAVALARDA; Tarafsız olduğunu ve HUKUK Sınırları içinde kaldığını Taraflara Hissettirecektir.
     Hakim; C. Savcısının İddianamesini  veya Kişilerin Yakınmalarını en ince detayına kadar  YASALARIN Sınırları içinde kalarak inceler...
 Delilleri toplar ve  Vicdani kanaatini  de kullanarak bir HÜKME Varır...
      Davanın Tarafları, Bu noktadan HAKİME  de GÜVEN  duyacaktır.
     HAKİMİN Tarafsız olabilmesi  içinde BAĞIMSIZ OLMASI gerekir...
     Bağımsızlık; Yasa ile DEĞİL; Hakimin aldığı Mesleki Eğitim ile olur.
 Hakimin mesleğe kabulü, Ataması ve Mahkemelerde Yetkilendirilmesi yanında tüm Özlük haklarında Bağımsız olması gerekir...
          xxxxxx
      İngiltere'de ; YAZILI ANAYASA olmadığı gibi; HAKİMLERİN Yazılı MAAŞI yoktur....
      Çek Defteri çantasında...İstediği kadar harcama yapabilir...
    Mesleğe yeni başlayan genç bir İNGİLİZ HAKİMİ; tufaf bir durum olarak görür...Ve ÇOK YÜKSEK BİR MEBLAĞ YAZAR ÇEKE...Mahkeme Görevlisi ile ilgili Bankaya gönderir...Banka Kasası; ÇEK BEDELİNİ Ödeyecek NAKİTE sahip değil...Görevliler alarma geçerler ve kaynak temin etmeye başlarlar...
    Banka Müdürü; kibarlık yapar ve Çek Hamili HAKİMİ Arar...Ödemenin biraz gecikeceğini iletir ve ÖZÜR  diler HAKİM'den...
     Hakim; ÇEKİ İptal ettiğini ve iadesini talep eder...
    Olay; KRALİYET Sarayına intikal eder...Banka Görevlileri soruşturma geçirirler...                                                                                   "Siz, bir HAKİMİN İstediği Nakit Parayı neden hemen ödemediniz?"
     Yaşanan bu OLAY Sonrası; Genç İNGİLİZ HAKİM de İSTİFA EDER...
 "Ben, bu meblağın, gerçekten ödenip-ödenmediğini denemek için yaptım...DEVLETİME ve MİLLETİME Güvenemedim...Bu HATAYI Yaptım..."
      Evet....Olay çok ilginç....Yani HAKİMLİK bir GÜVEN MESLEĞİDİR....Devlet Atadığı HAKİMİNE GÜVENECEK....HAKİMDE DEVLETİNE GÜVENECEK....
       xxxx
     Hakim; verdiği veya vereceği KARAR sonrası;                                    " Benim Atamam nereye yapılır? Veya nasıl bir süreç yaşarım?" Endişesini yaşamamalıdır.
      Yargı Organları ve Mensupları olan HAKİMLER-SAVCILAR; Yasama ve Yürütmenin ALT veya ÜST bir Organı değildirler. Ve asla Yasama ve Yürütmenin de  karşısında da değildirler. GÖREVLERİ; bu KURUMLARIN HUKUKA Uygunluğunu sağlamaktır.
     Ben burada; 
      "DEVLETİN ÇIKARLARI SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA ,HUKUK TANIMAM "
      diyen HAKİMLERİ; GÖREVİ BIRAKMAYA DAVET EDİYORUM!.....
    Çünkü, Devletlerin ANA TEMELİ her zaman HAK-HUKUK ve  ADALETTİR...
     Hukuk Devleti, her zaman  gerçek demokrasilerin  aşamasıdır. Hiç bir YÖNETİM ve KURUM , bağlayıcı olan YARGI Kararlarını aşma çabası içine girmemelidir. Aksi durumda; YARGI KARARLARININ  Niteliği de bozulur.
    Demokratik Hukuk Devletinde; Kişisel  Tercihler, ULUSAL ve TOPLUMSAL  Yararların  önüne geçemez.  Toplumsal Yararlar, her zaman kişisel yararların üstündedir.
     Yalnız; UYGULAYICISI-HAKİMİ- iyi olmayan bir YASA, Toplumda  sarsıntılara neden olur. Hakim eli ile -ADALET YOLU İLE-Yapılan Haksızlık, çok ağır olur.  Yasalara esneklik veren  ve canlılık kazandıran  Onu uygulayan HAKİMLERDİR. Hakimlere, bu nedenle de HUKUK Yaratma yetkisi verilmiştir.
     YARGILAMA Yetkisi, Ulusun Egemenliğini ilgilendirir. Bu Yetki Kural olarak ULUS'A Ait ise de; KULLANILMASI da ULUS adına BAĞIMSIZ-TARAFSIZ  HAKİMLERE Aittir.
     Hakim Yargılamanın tüm safhalarında , Cesur ve Yürekli olmalıdır.
     Evet....HAKİMLİK, ADİL OLMAK KADAR, YÜREKLİ Ve CESUR OLMAYI da GEREKTİRİR....
      Artık; YASA DEVLETİNDEN; HUKUK DEVLETİNE GEÇELİM.....
       Başka ne söyleyebilirim ki?
       Ben uzun süreli HAKİMLİK Görevimi; bu duygularla yerine getirdim...Devletin YURTLARINDA Kaldım...23.100 tl olarak aldığım; FAİZSİZ  Hazine Kredisinin de yarısını ödemedim. Çünkü; Ödeme bedeli bir paket Samsun Siğarası değerine düştü.
    Ama...Devletime...Milletime bunu karşılığını çok çok fazlası ile de  GÖREVİM ile de ödedim....
     SEDAT PEKER'in AÇIKLAMALARINI; C. SAVCILARIMIZ Soruşturma yaparak; araştırıp ve GEREĞİ ne ise Onu yapmaları Gerekir.
     Bir Yıla yakın bir süredir; belirli zaman aralıkları ile  SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ SEDAT PEKER; Video yayınlayarak Açıklamalar yapıyor...Bazı Bürokrat ve İşadamlarının isimleri veriyor...
     Bir Finans Şirketi Başkanı olan bir  Hanımefendi ; TV. Kanalının birisinde açıklamalarda bulundu...
      Tüm açıklamalar; Ülkemizde bir sıkıntı yarattı...
     Halkımızın PEKER'in Videolarla verdiği Bilgilerin Boyutlarını ve doğru olup-olmadığını ; Devletin Görevli Kurumlarından öğrenmek istiyor...Devletin Kurumlarına Güvenelim ve Güvenimizi de sarsmayalım...
      Bu Konunun İDARİ ve ADLİ Yönden  SORUŞTURULMASI Devletin Kurumlarının görevidir.
    Bu Görevin yerine getirilmesini bekliyoruz....
      Saygı ile.....

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Olcay Aşkun
    8 ay önce
    Sessiz kalan herkes suça ortaktır