مواقع مراهنات porno bahis siteleri escort

KAMUOYUNA.... BAŞKANLIK SİSTEMİ....

Yetkilerin bir kişiden toplanmasıdır....Klasik Parlamenter sistemin ters yönlü bir alternatifidir...Yasama-Yürütme-Yargı Erklerinden oluşan sistem klasik Parlamenter Sistemdir.... -Parlamento(TBMM);halkın seçtiği ÜYELERDEN-Milletvekili-oluşur...

KAMUOYUNA.... BAŞKANLIK SİSTEMİ....

Yetkilerin bir kişiden toplanmasıdır....Klasik Parlamenter sistemin ters yönlü bir alternatifidir...Yasama-Yürütme-Yargı Erklerinden oluşan sistem klasik Parlamenter Sistemdir.... -Parlamento(TBMM);halkın seçtiği ÜYELERDEN-Milletvekili-oluşur...

KAMUOYUNA.... BAŞKANLIK SİSTEMİ....
06 Ocak 2023 - 10:30

Turan Ateş

-Yürütme ise; Başı-Başbakan- ve bazı bakanları TBMM içinden,bazıları da TBMM dışında oluşur....Yasamanın-TBM- her zaman denetim ve gözetimindedir....
-Yargı ise;bu iki Erkin dışındadır....Atama ve seçimleri kendi bünyesinde yapılır....Yürütmeyi ve Yasamayı Yargısal olarak denetler...
Başkanlık ise; Ortaçağın Kırallık sistemlerinin devamıdır...Arap Ülkelerinde uygulanan Halifelik benzeridir...
Bu gün Kuzey Avrupa Ülkelerinde uygulanan Kırallık Sistemi;yetkilleri olmayan ve yetkilerini parlamentoya bırakmış ve sadece TEMSİL YETKİSİ olan bir sistemdir....Akdeniz Ülkelerindeki Krallıkları yerini Halkın Direnmesi ile yerini Parlamenter sistemlere bırakmıştır...Yunanistan,İspanya gibi Ülkeler Krallarını yemişlerdir...Japonyada Kral vardır...Ama,özgürlükler yanında ekonomide düzenlidir...Özgürlükler Ülkesi İngiltere Krallık-Kraliçe ile Temsil olunur...YÖNETİLMEZ....Yönetimi Parlamento yapar....
İran Şahı Rıza Pehlevi;ŞAHLIK rejimini, Kuzey Avrupa Ülkelerindeki Krallıklar gibi Yetkilerini halkın seçtiği güçlü bir Parlamentoya bıraksaydı; bu günkü Rejim oluşmazdı...1978 yılında İran Halkı ayaklandı...Fransa'da bulunan HUMEYNİ,İran'a kurtarıcı olarak döndü...O zamanlar samim görüştüğüm bir İranlı arkadaşım bana;"BİR GÜN GELİR,İRAN HALKI ŞAHI ARAR....ÇÜNKÜ DİN ADAMI DEVLET İDARE EDEMEZ...." dedi...İran'a Tırları ile gidip gelen akrabalarım; "İRAN HALKI ŞAHI ARIYOR....HUMEYNİ ACİZ...."dediler....
Afrika ve kısmende Asya Ülkeleri hala Yetkileri çok geniş ve güçlü olan Krallar tarafından yönetilir...Ama, O Ülkelerin sorunları da çözüm bulmaz....Kral Faruklar,Necipler,Hüseyinler yerlerinin devamı için Görev ve Yetkilerini Halkın seçtiği güçlü bir Meclise bırakmadıkları için tarihin karanlık sayfalarına gömüldüler....
İskandinavya Ülkeleri İsveç-Norveç,Belçıka,Hollanda ve İngiltere....Krallık...Ama Kral halkı yönetmez...TEMSİL eder....Halkı ve Ülkeyi Halkın seçtiği Parlamento yönetir...Ama bu Ülkelerdeki Halkın Eğitimini de gözden kaçırmayalım...
Ülkemizde özlenen ise;Halifelik,Padişahlık,Ortaçağ Kırallıkları gibi bir sistemdir...Demokrasi;çok sesliliktir...Yetkilerin ve Görevlerin paylaşımıdır...Yetki ve Görevlerin tek KİŞİDEN toplanması değildir...
1961 Anayasamızda;getirdiği düzenleme ile; Cumhurbaşkanın SORUMSUZ olduğunu...Bu Sorumsuzluk;Ortaçağ Kralları,Padişahlık ve Şahlık gibi Mutlak yetkilerinden değildir...Yetkilerinin SEMBOLİK oluşundandır...
 

Turan Ateş


YORUMLAR

  • 0 Yorum