Reklam
Reklam

Ordu İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Kurban Hizmetlerine İlişkin Kararı

Karar Tarihi: 01/07/2020 Karar No: 100 İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 01.07.2020 tarihinde saat 11.00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL

Ordu İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Kurban Hizmetlerine İlişkin Kararı

Karar Tarihi: 01/07/2020 Karar No: 100 İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 01.07.2020 tarihinde saat 11.00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL

Ordu İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun, Kurban Hizmetlerine İlişkin Kararı
05 Temmuz 2020 - 00:57Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi


Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.

ALINAN KARARLAR

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni

tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam

etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması

nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır.

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit

etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak üzere

tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla

paylaşmaktadır.

Tüm Dünya’da etkisi görülen Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından

oluşturduğu riski yönetebilmek adına hayatın her alanına yönelik tedbirler Sağlık Bakanlığı ve

Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda

alınmakta ve uygulanmaktadır.

İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel

prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için

alınması gereken önlemler ayrı ayrı belirlenerek bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin

sürdürülmesi sağlanmaktadır.

Bu çerçevede, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle gerek hayvan satış gerekse kurban kesim

yerlerinde alınacak tedbirler ile bu yerlerdeki çalışan ve müşteriler için uyulması gereken kurallar,

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunca “Kurban Bayramı ve Öncesinde Hayvan Satış

Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler” belirlenmiş; Cumhurbaşkanlığınca (Diyanet İşleri

Başkanlığı) hazırlanan “2020 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ” 26.06.2020

tarihli ve 31167 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Ekte bir örneği gönderilmekte olan Rehber ve Tebliğ doğrultusunda, 31.07.2020-03.08.2020

tarihlerinde hep birlikte idrak edeceğimiz Kurban Bayramı sırasında özellikle kurban satış yerlerinde

oluşabilecek yoğunluk/kalabalıkların Covid-19 salgını sürecinde halk sağlığı açısından

oluşturabileceği riskleri yönetebilmek amacıyla aşağıdaki usul ve esasların uygulanmasının uygun

olacağı değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda Ordu ili genelinde;

1. İl ve İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu tarafından belirlenen kurban kesim yerlerinin

günlük kesim kapasitesi bilgisi 20.07.2020 tarihine kadar çeşitli iletişim kanalları kullanılarak

kamuoyuna duyurulacaktır.

2. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerlerin işletmecileri/sorumluları kurban kesilecek her

bir gün için oluşturacakları randevulu kesim bilgisini içeren listeyi kurban kesim yerinin girişinde ve

görülebilecek şekilde asacaktır. Ayrıca kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları tarafından her bir kişinin kurban kesim saatine ilişkin randevu bilgisi kurban kesim yerinden hizmet alacaklara SMS

yoluyla bildirilecektir.

3. Kesim işlemlerinin Bayramın ilk gününde yoğunlaşmaması için gerekli tedbirler alınacaktır.

Kesim yerlerinde kesim yaptırmak isteyen kişilerin talepleri mümkün olduğunca Bayramın üç gününe

eşit sayıda randevu verilecek şekilde planlanacaktır.

4. Kurban kesim yerlerinin işletmecileri/sorumluları 30 Temmuz 2020 Arefe günü Kurban

Bayramının birinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 31 Temmuz 2020 tarihinde Bayramın

ikinci günü için oluşturulan randevu bilgisini; 1 Ağustos 2020 tarihinde bayramın üçüncü günü için

oluşturulan randevu bilgisini İl/İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonuna bildirecektir.

5. Kesim yerlerine gelecek kişi sayısının mümkün olduğunca az olmasını sağlamak amacı ile

hisse sahipleri dışında kimsenin kurban kesim yerlerine gitmemesi teşvik edilecektir.

6. Her kurban için hisse başına parçalama işi kurbanı kesen veya parçalama işlemi için

görevlendirilen kasap/kurban kesim elemanları tarafından yapılacaktır.

7. Kurban sahiplerinin kurban kesim yerlerinde bir arada bulunarak parçalama işlemi

yapmasına müsaade edilmeyecektir. Kurban sahipleri tarafından kurban parçalanacaksa en fazla üç

kişinin maske ve 1,5 metrelik mesafe kurallarına uyarak parçalama işlemini yapmasına müsaade

edilecektir.

8. Kurban kesim yeri olarak belirlenen yerler dışında çevre ve görüntü kirliliğine neden olacak

şekilde yol kenarları, park ve bahçeler, dere yatakları gibi yerlerde kurban kesilmesine kesinlikle

müsaade edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen çerçevede, çalışmaların/tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve

uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına,

gerekli görülmesi durumunda alınan kararlara uyulup uyulmadığının denetlenmesine, alınan kararlara

uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası

verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem

yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi

kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum