phishing

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ve ADAY BAŞVURU SÜRECİ....

Sn. Turan Ateş Bey'in "T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ve ADAY BAŞVURU SÜRECİ...." başlıklı makalelerini siz değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ve ADAY BAŞVURU SÜRECİ....

Sn. Turan Ateş Bey'in "T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ve ADAY BAŞVURU SÜRECİ...." başlıklı makalelerini siz değerli okurlarımızın ilgisine sunuyoruz.

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ ve ADAY BAŞVURU SÜRECİ....
19 Mart 2023 - 11:38

KAMUOYUNA.....

                           T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI   SEÇİMİ  ve 

                               ADAY   BAŞVURU SÜRECİ....

       Dünkü , bu sayfadaki yorumumda;                                                            
       SEÇMEN  LİSTELERİNİN OLUŞUMUNU   ve  YAPILMASI GEREKEN Çalışmaları açıklamaya çalışmıştım....
       Bugün ise; CUMHURBAŞKANLIĞI ADAY Başvurusu ile ilgili  düzenlemeleri açıklamaya çalışacağım....
     A -TBMM. Üyelerinin Seçimlerinde OY KULLANAN SEÇMENLER; aynı anda da Başka bir SANDIKTA da CUMHURBAKANI Seçimi için OY Kullanacaklardır.
      Yani; Sandık Başında OYUNU Kullanan SEÇMENLERE İKİ ayrı ZARF ve OY PUSULASI Verilecektir.
     1-Birisi; TBMM-MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ-için. Zarf ve Cumhurbaşkanlarını adlarının bulunduğu OY PUSULASI...
      2-Diğeri ise; CUMHURBAŞKANI Seçimi için verilecek olan; Adayların adları yazılı olan OY PUSULASI ve Zarf...
      B-CUMHURBAŞKALIĞI ADAY BAŞVURUSU:
     1-19. Mart 2023 Günü ; Siyasi Partilerce  YSK.na  ADAYLIK Başvurusuna başlayacaklardır.
     2- Yine aynı GÜNDE; SEÇMENLER tarafından  Belirlenecek CUMHURBAŞPKANI Adayların belirlenmesi için YSK. başvuruların yapılmaya başlanması...
      3-20.Mart 2023 günü; Seçmenlerce belirlenecek Cumhurbaşkanı Adaylarının  YSK. ya  başvurularının son günüdür.
      4-20.Mart 2023 günü; YSK  tarafından başvuruların İncelenmesi ve eksikliklerin giderilmesi ve Adaylık Başvurularının  yerinde görülmeyerek reddi ve  eksiklikleri varsa giderilmesi için adaylara bildirim yapılması...( Saat 15.00 e kadar)
       5- 21. Mart 2023 günü; Reddedilen Adayların yeniden inceleme taleplerinde bulunmalarının son günü...(Saat: 17.00 ye kadar)
       6-Adayların Belge eksikliklerinin  Tamamlamalarının son günü...(saat 17.00 e kadar)
       7-Seçmenler tarafından ADAY gösterilenlerin YSK tarafından  Adaylıklarının Kabulünün ilanı..(Saat 20.00 e kadar)
        8-22.Mart 2023  günü, Adaylığı Kabül edilenlerin; SEÇMENLER Tarafından  kabülüne başlanması....YSK.ya dilekçelerin İLÇE CESİM Kuruluları aracılığı ile yapılamaya başlanması...(saat: 08.00)
        9- 23.Mart 2023  Günü; Siyasi Partilerin ; Cumhurbaşkanlığı Adaylıkları için YSK.ya yapacakları başvuruların son günü...( saat: 17.00 ) 
      10-  24.Mart 2023 Günü; Siyasi Partilerce gösterilen  Cumhurbaşkanı Adaylarının başvurularının YSK tarafından incelemeye başlanması ve belirlenen eksikliklerin giderilmesi için Siyasi  Partilere Yazılı Bildirim yapılması...
        11-25.Mart 20233 günü; Siyasi Partilere yapılan Eksikliklerin Giderilmesinin tamamlanmasının son günü ...(Saat :17.00)
         12-27.Mart 2023 Günü; Seçmenler tarafından aday gösterilen Adayların Başvurusunun yapılmasının son günü..(Saat 20.00)
          13- 28 Mart 2023 günü; CUMHURBAŞKANI GEÇİCİ ADAYLARININ Resmi Gazeteden İlanı ve İTİRAZLARI Başlangıcı...( Saat:08.00)
           14-29 Mart 2023 günü; Cumhurbaşkanı  geçici Aday Listelerine  yapılacak itirazların son günü...(saat: 17.00)
Ve İtirazların YSK tarafından İncelemeye alınmasının başlaması...
           15-30 Mart 2023 günü; Cumhurbaşkanı Geçici Aday Listelerine  yapılan İTİRAZLARIN YSK tarafından  KARARA Bağlanmasının son günü...
         16 -31 Mart 2023 Günü; Cumhurbaşkanı Kesin Aday  listelerinin Resmi Gazeteden İlanı... Ve Propoğanda Dönemlerinin Başlangıcı. 
       17- Cumhurbaşkanı Adaylarının Birleşik OY PUSULASINDAKİ  yerlerinin  YSK tarafından KURA ile belirlenmesi...
        Evet.....YSK.nın Hazırladığı SEÇİM TAKVİMİNDE; CUMHURBAŞKANI Adaylarının Belirlenmesi süreci  böyle düzenlenmiştir.
                            xxxxx
        Evet....Cumhurbaşkanlığı Seçimini Güncelleştirerek düzenleyen YSK. nın  SECİM TAKVİMİ İnceledik.
       YSK.nın Önünde çok ağır bir sorun var...Sıkıntılı olduğu kadar da  HUKUKİ olsa gerek....
      Anayasa  ve Yasalarımıza Göre; CUMHURBAŞKANI ADAYI Olmanın da bazı koşulları vardır. Yani ADAY Olacak  kişi bazı ayrıcalıkları gerektiriyor.
       Cumhurbaşkanı ADAYI OLMANIN  KOŞULLARI.....
        a) Kırk Yaşını  Bitirmiş  TC. Yurttaşı olmak....
        b) Fiili ASKERLİK Hizmetini yapmış olmak...
        c) Seçilmeye Engel Mahkumiyeti olmamak...
         d) En az 4 yıllık Yüksek Öğrenim Görmüş olmak....
       
         -Nüfus Müdürlüklerinde verilen NÜFUS Cüzdanın  Noter Onaylı sureti yeterlidir. Çünkü; Doğum Tarihi ve T. C. Yurttaşı olduğuna ilişkin tüm Bilgileri içerir...
          - Askerlik Yaptığına ilişkin  ASKERLİK ŞUBELERİNDE alınacak olan BELGE....
             - C. BAŞSAVCILIĞINDA Alınacak olan SABIKA KAYDI....    Seçilmeye ve Kamu Hizmetine -Kamu Kurumuna girmeye Engel teşkil edecek; MAHKUMİYETİ Olmamak....
             -En az DÖRT YILLIK YÜKSEK ÖĞRENİM GÖRMÜŞ OLDUĞUNA ilişkin DİPLOMA....Noter ONAYLI SURETİ....
              1970 Yılları Öncesi; Lise ve dengi Okulu bitirdikten sonra; 3 Yıllık Enstütüler vardı. 1965 Yılı Öncesi bu Enstütüler 2 Yıllık idi... YÜKSEK ÖĞRENİM Sayılırdı. Mezunları ASKERLIKLERİNİ YEDEK Subay olarak yaparlardı. 1978 Yılı Sonrası Yüksek Öğrenim ÖN LİSANSLAR 4 yıl oldu...2 Yıllık ÖN LİSANSLAR Vardı... 5-6 Yıllık Öğrenim Süresi olan YÜKSEK LİSANSLAR Vardı.
          xxxxx
      Yine, Kamuoyunda,  Mevcut CUMHURBAŞKANI Sayın ERDOĞAN'ın  2.ve 3. Dönem CUMHURBAŞKANLIĞI TARTIŞMALARI....
       Anayasanın 101. Maddesinin ilk fıkrası;
      "Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir. 
       Cumhurbaşkanın görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa  Cumhurbaşkanı seçilebilir. "
        Yine Anayasanın  116. Maddesin düzenleme getirmiştir.
      "Cumhurbaşkanın ikinci döneminde  Meclis tarafından  seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde ,Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir."
       Bu İki Fıkranın getirdiği düzenleme; Sayın ERDOĞAN İÇİN bir ENGEL Getirmektedir.
     Bazı yorumlar;  Bu Anayasa da değişiklikler oldu. Bu nedenle önceki bir dönem; bu düzenlemenin dışında kalmaktadır.
      Ancak; Anayasa değişikliği sırasında; Anayasaya GEÇİCİ Bir düzenleme ; " Anayasa  Değişikliği sonrası; bir Kişi iki kez Aday olabilir." olsaydı; Tartışma  ve karar verecek olan YSK.ya da bir sıkıntı yaratmazdı.
        Yine Sayın Cumhurbaşkanı ERDOĞAN'ın ; Sosyal Medyaya yansıyan Yüksek Öğrenim DİPLOMASI....Yargıya da taşınarak; DAVA KONUSU olmuştur.
     Bu Konuda KESİNLEŞEN Bir Mahkeme Kararı olmadan; bu tartışma ve iddialar YSK.yı bağlamaz. Yüksek Öğrenim Diplomasının Noter Onaylı sureti sunulduğunda ; YSK  Olumlu Karar içinde sorun yaşamaz...
      Evet...YSK.nın önünde ; bu konuda Karar vermek bir sıkıntı. Ama Takdir YSK.nın ....Herkesi,  vereceği Kararı ile de  bağlar...
        xxxx
      CHP. Sayın Cumhurbaşkanı ERDOĞAN'ın 3. Dönem ADAY Olamayacağı ve Diplomasının Yüksek Öğrenim özelliği taşımadığı Tartışmalarına girmiyor...
     CHP Kurmayları; KILIÇDAROĞLU'nun Seçmenin verdiği GEÇERLİ OYLARIN % 55 üzerinde OY ALACAĞI ve İLK TURDA SEÇİMDE İPİ Gögüsliyeceği görüşündeler...
      YSK.nın 7 Asıl ve  4 Yedek Üyesi  Bu Sorunları- Cumhurbaşkanlığına ADAY Olmak  koşullarını değerlendirip; Herkesi Bağlayan; Yakın Gelecek te  bir KARAR VERECEKLERDİR....
      YSK. bu KARARINI 30. Mart 2023 günü; KESİN olarak KARARA Bağlayacaktır.
      31. Mart 2023 Günlü RESMİ GAZETEDEN DE  Yayınlanacaktır.
       Atalar; " BEKLE GÖR..." demişler!...
      Yalnız SEÇİMLERLERİN Sonuçları ile ilgili bazı KOMPLO TEORİLERİ Üretilip- Kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
     Bunlara Yurttaşların İNANMAMALARI gerekir. Türkiye Cumhuriyeti; Demokrasi Rüştünü de ispat etmiş bir Ülkedir. Benzer Teoriler ve söylentileri her Seçim öncesi  süreçlerde  söylenir.... 
      Siyasi Partilerimizin Yönetim Kadrolarının ve Duyarlı Yurttaşların da bu söylentilere gülüp-geçmeleri gerekir.
      Her Aday ve Adayın bağlı bulunduğu Siyasi Parti; SEÇİMLERDE Başarılı çıkmayı arzular ve bu doğrultudan da çalışır...
      Demokrasiye inanmış  SEÇMEN Yurttaşların;  Demokrasinin Kurumlarına-Kurallarına   güvenerek; Sandık Başına gitmeleri yanında; Tasnif safhasında da; OYLARIN SAYIM ve DÖKÜMLERİNİ İyi izlemeleri gerekir. Usulsüzlüklere de anında gereken İTİRAZLARINI Yapmaları gerekir.
     Bazı SANDIK YÖNETİMLERİ; kapıları kapatarak-Seçmenden uzak durarak SAYIM-DÖKÜM YAPARLAR veya YAPMAK İsterler...
     Tüm Seçmenlerin ve Siyasi Parti Görevlilerin İtiraz hakları vardır.
     Seçim Sürecinde; Usulsüz uygulamalara ; Tüm SEÇMEN YURTTAŞLAR İTİRAZ EDEBİLİRLER....Anayasal bir HAKTIR....
      Evet....Şu andaki SÜREÇ; OY KULLANACAK SEÇMENLERİN ve SEÇİLECEK ADAYLARIN, İlgili Kurumlar ve Siyasi Parti Yönetimlerince  BELİRLENMESİ SAFHASIDIR.
     SEÇİMİN HER Safhasında; Sizlere bu sayfamda; SEÇİM HUKUKUNUN KURUMLARINI ve UYLMASI GEREKEN KURALLARINI Açıklamaya devam edeceğim...
       Herkese saygı ile...

YORUMLAR

  • 0 Yorum