Reklam
Reklam

TRABZON TARİHİ HAKKINDA SÖYLENENLER

TRABZON TARİHİ HAKKINDA SÖYLENENLER.

TRABZON TARİHİ HAKKINDA SÖYLENENLER

TRABZON TARİHİ HAKKINDA SÖYLENENLER.

TRABZON TARİHİ HAKKINDA SÖYLENENLER
22 Mayıs 2020 - 00:01


1-Jakop Philip Falmerayer “Geshichte Kaistertum Trapezat”adlı eserinde (1827-Münih baskılı)Trabzon’a ilk gelenleri Kafkasya kökenli,Türk soyuna bağlı Turaniler olarak belirtir.

2-Dünyanın en eski tarihçisi Heredot’a göre Trabzon ve yöresinin halkı İskit (Saka)Türkleridir.3-Trabzonlu tarihçi Şakir Şevket, Trabzon Tarihi adlı eserinde Trabzon’un yerli halkının Türk olduğunu,bunların Skit-Maron-Kolk-Khaldi gibi isimler taşıdıklarını yazar.

4-Amasya’lı tarihçi Hüseyin Hüsamettin ise Amasya tarihinde Trabzon’a yerleşenler için Turanü’l Asl (asıl Turaniler) olarak  ifade eder.

5-Trabzonlu Mehmet Aşıki,”Menazıru’l-Avalim”adlı eserinde Trabzon’un yerli halkının Orta Asya kökenli olduğunu savunur.

6-Diyarbakırlı Sait Paşa,Mir’atu’l İber adlı eserinde “Tibar, Şalip, Musnik kavimleri ile şenlenmiş olan Trabzon ve Amasya şehirlerimize M.Ö.8.yüzyılda Yunanlılar göç etmişlerdir” diye yazar.

7-Hasan UMUR’un “Of ve Of Muharebeleri” eserinde Trabzon yöresinde Koman Türklerinin yerleştiğini yazar.

8-Halen hayatta olan Trabzonlu değerli tarihçi Ahmet Can BALİ ise Trabzon ve çevresine ilk yerleşenlerin Türklerin bir kolu olan Trablar olduğunu savunur.

Resim: Atapark

Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum