HUDUT NAMUSTUR, KORUMAYAN NAMUSSUZDUR
Necdet TOPÇUOĞLU

Necdet TOPÇUOĞLU

ŞİMAL YILDIZI

HUDUT NAMUSTUR, KORUMAYAN NAMUSSUZDUR

29 Temmuz 2021 - 00:46Necdet Topçuoğlu 

Hudut karakollarının giriş kapısında, komutanların odasında, yemekhanelerde, koğuşlarda; tepelerde, dağlarda, hemen her yerde kocaman harflerle şu cümleyi okursunuz...
Hudut Namustur.
*
Demek ki neymiş?
Hudut namusmuş.
Namus...
Vatanın hudutlarını korumak demekmiş.
*
Ülkenin hudutları yol geçen hanına döndü.
Başta Suriyeliler, Afganlar olmak üzere sekiz milyon kişi elini kolunu sallayarak Türkiye'ye girmiştir.
Ne idüğü belirsiz, kaydı kuydu olmayan, niteliksiz cahil insanlardan oluşan bir güruh memleketi istila etmiştir.
Kaçak girişler halen devam etmektedir.
Kardeşim bu nasıl bir namustur?
*
Ülkenin sosyal, ekonomik ve demografik yapısı bozuluyor.
Türkiye'nin bu ağır yıkımı kaldırması mümkün değildir.
Aklı eren herkes yazıyor, çiziyor ve biliyoruz ki...
Bu işgal amaçlı bir saldırıdır.
*
Madem ki hudut namustur...
Hudutlarımızı korumayanlar, hudutlarımızı her gelene açanlar namussuzdur.
Gerisini de ben ilave edeyim adam değildir adam, ihanet içindedir. 
*
Kimse bahaneler uydurmasın.
Hiç bir gerekçenin arkasına sığınmasın.
Laf kalabalığı, zevzeklik yapmasın. 
Kıçını başını oynatmasın.
Mademki hudut namustur,
Hududunu korumayan namusu olmayandır.

*
Bilinir ki...
Namusu olmayanların hiç bir insani değeri yoktur.
Olamaz, olmamalıdır.
*
Yurttaşlar, ülkenin hudutları korunsun diye partilere oy verirler, devletine vergi verirler. 
İktidar olmak muktedir olmak demektir. 
Ülkenin hudutlarına sahip çıkmaktır.
Vatanı korumaktır.
Diğer işler sonra gelir.

*
Şu anda yaşadığımız sığınmacı işgali...
Türkiye'nin en büyük güvenlik sorunudur.
Hükumet olmak hükmetmek demektir. 
Sınırlarını koruyamayan hükumet nasıl hükmeder?

*
Kıvırmanın anlamı yok,
Lafı uzatmak anlamsızdır.
Tekrarlıyorum...
Mademki hudut namustur,
Hudutlarımıza sahip çıkmayan kim varsa namussuzdur.

*
Değilse peki o zaman namus nedir?
Söyleyin, biz de bilelim. 

*
Hudutları kevgire dönen, yolgeçen hanı olan bir ülke
Namustan söz edemez.
Biz bu devlete namusumuzu koruyun diye,
Vergi veriyoruz.
Onu bunu bilmem, 
Arkadaş, bu pisliği temizleyin!!!

*
(27, Temmuz, 2021-Ordu)

YORUMLAR

  • 0 Yorum