ANAYASA MAHKEMESİNİ KALDIRMAK
Şinasi KARA

Şinasi KARA

Ekonomi,Tarih ve Gündeme dair

ANAYASA MAHKEMESİNİ KALDIRMAK

03 Nisan 2021 - 19:27

 
Öyle bir ülkede yaşıyoruz ki, bazı sözleri duyduğum zaman, kulaklarıma inanamıyorum. MHP Lideri Sn. Devlet Bahçeli ''ANAYASA MAHKEMESİNİ KALDIRMAKTAN'' söz ediyor. Bu söylem HUKUK DEVLETİ ilkeleri ile bağdaşmıyor.
 
Devlet ve Poliika isimli kitabımın ''HUKUK DEVLETİ İLKELERİ'' başlıklı bölümünde, çağdaş devletlerin hukuk devletine dönüşmeleri gereği ve şartları açıkça dile getirilmiştir. Konu kısa makale ile açıklanamayacak kadar detaylıdır. Merak edenler oradan okuyabilir. 
 
Hukuk devleti olmanın şartlarından birisi de, yasaların, anayasaya uygunluğunu denetleyecek yargı kurumunun bulunmasıdır. Böyle bir yargı kurumuna sahip olmayan ülkelerin devleti, hukuk devleti olarak kabul edilmiyor. 
 
Yasalarımıza göre, Anayass Mahkemesi ''Yasaların ve kanun hükmünde kararlar ile meclis iç tüzüğünün Anayasaya şekil ve esas bakımından uygunluğunu'' denetleyen yargı kurumudur. Anayasa mahkemesinin denetimleri yerindelik içermez. Anayasa değişikliği konularında, sadece usul bakımından denetim yapar.
 
Anaysa Mahkemesi, insan hakları ile ilgili mahkeme kararlarına karşı baş vurulabilecek son ulusal yargı mercidir. İnsan haklarını devlete karşı koruyan, son ve tek ulusal yargı kurumudur. 
 
Devletlerin uluslararası itibarı, anayasa mahkemesinin varlığı ile yüceliyor. Hakları, devlet tarafından çiğnenen ve yargı tarafından korunduğuna inanmayan vatandaş, Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesine baş vuruyor. Vatandaş, uluslararası mahkemeye başvurudan önce, Anayasa Mahkemesine gidiyor. Anayasa mahkemesi, bu bakımdan ulusun ve devletin itibarını koruyor.
 
Yasa dışı ve doğal hukuka aykırı icraat yapan hükümetlerin, Anaysa Mahkemesinden rahatsız olmaları normaldir. Demokratik hukuk düzeninde ''kontrol ve denge sistemi'' başka türlü kurulamıyor. İstenmese de, Anayasa Mahkemesi kararlarına, herkesin, uymak mecburiyeti vardır. Yöneticilerin, yasa dışı eylem ve kararlarına karşı, tek ve koruyucu kalesi Anayasa Mahkemesidir. 
 
''Anayasa Mahkemesini kaldıralım söylemi'' hukuk devleti olma iddasındaki Türkiye Cumhuriyetinin temel felsefesi ile bağdaşmıyor. Ülkenin uluslararası itibarı sarsılıyor. Hukukun üstünlüğüne olan inanç kayboluyor. 
 
Şinasi Kara

YORUMLAR

  • 0 Yorum