GERİ KALMIŞ TOPLUMUN ÖZELLİKLERİ
Şinasi KARA

Şinasi KARA

Ekonomi,Tarih ve Gündeme dair

GERİ KALMIŞ TOPLUMUN ÖZELLİKLERİ

11 Şubat 2021 - 17:43


1. Geri kalmış toplumların tamamında, demokratik sistem işlemiyor. Siyasi iktidar, belli bir azınlığın elinde. Oligarşik yapı şeklinde yürüyor. Dünyada demokrasi, sadece, nüfusun yüzde 8 ini oluşturan gelişmiş ülkelerde işlevini sürdürüyor.
2. Geri kalmış toplumların tamamında DİN egemen güç. Din adamları, direkt ya da dolaylı yoldan devlet idaresine katılıyor. Din adamları, sosyal sınıf oluşturuyor. Ekonomiye katkı sunmadan, pay almayı beceriyor. Anayasada yazılı olsa dahi, Laik Devlet Düzeni, kağıt üzerinde kalıyor.
3. Geri kalmış toplumlarda ''hukukun üstünlüğü kavramı'' yok. Üstünlerin hukuku sisteme egemen. Hukuk, siyasi iktidarı ve azınlıktaki işbirlikçileri korumak amacıyla kullanılıyor.
4. Geri kalmış toplumlarda, gelir bölüşümünde adaletsizlik çok fazla. Küçük bir azınlık ulusal hasılanın büyük kısmını alıyor. Zenginler kendilerini toplumdan ayırmışlar. Halk fakirlik içerisinde yaşıyor.
5. Geri kalmış toplumlarda, insanların çoğunluğu toprağa bağlı üretim ile geçimini sağlıyor. Tarımsal üretimde gizli işsizlik egemen. Buna rağmen doğum oranı yüksek. Yeterli sanayi olmadığı için, işsizlik giderek artıyor.
6. Geri kalmış ülke vatandaşları, ileri ülkelere göç ediyor. Göçün amacı ekonomik. Sağlıklı emek ve yetişmiş beyinler, iş nerede oraya akıyor.
7. Geri kalmış toplumlarda Kariyer ve Liyakat düzeni işlemiyor. Eğitim ve bilimde geriler. Teknoloji üretemiyor. Yüksek teknoloji ürünlerini, tüketmekle yetiniyor.
Şinasi Kara

YORUMLAR

  • 0 Yorum