UKRAYNA MESELESİ
Şinasi KARA

Şinasi KARA

Ekonomi,Tarih ve Gündeme dair

UKRAYNA MESELESİ

24 Şubat 2022 - 12:57Şu bir gerçek ki, Ukrayna Halkı, Rusları istemiyor. Olaya bu açıdan bakıldığında Rusyanın tutumunun yanlış olduğu düşünülebilir.  

1991 yılında Sovyetlerin dağılması sürecini analiz edelim. Kapitalizm, Sovyetlerden ayrılan Doğu Avrupa ülkelerini, ekonomik kurumu olan Avrupa Birliğine  katmayı başardı.  Kapitalizmin vurucu gücü olan Nato da boş durmadı ve Sovyetlerden ayrılan Doğu Avrupa ülkelerini bünyesine aldı. Hedefinde Ukrayna vardı. 

Kapitalizm, Ukraynayı,  ekonomik açıdan Rusyadan ayırmayı başardı.  Sıra, Ukraynayı Natoya almaya gelmişti. Ukraynada Natoya katılmak için referandum yapıldı. Ukrayna Halkı yüzde 64 oy ile Natoya katılmaya evet dedi.  Katılma gerçekleşmek üzereydi. Rusya ''Dur bakalım'' diyor.

Tarihe bakıldığı zaman, Ukraynanın Rusyadan ayrı bir kimliği yoktu. Her ikisi de Doğu Slav Halklarından oluşuyor.  Lisanları arasında büyük fark yok. Her ikisi de Hristiyan dinine sahip. Her ikisi de, Türklere karşı yüz yılarca birlikte savaştılar.. Nitekim Putin ''Türklere karşı Ukraynayı, Rusların koruduğunu'' söylüyor. Ukraynalılar, Ruslar ile birlikte hareket ederek, Altın Ordu Devletini yıktılar. Orta Asyadaki boşluğu birlikte doldurdular.  Sovyet Sosyalist Sistemini birlikte kurdular.  Buna rağmen, Ukraynalılar Ruslar ile birlikte yaşamak istemiyor.

Tarihten gelen siyasal  birlikteliğe rağmen, nasıl oluyor da Ukrayna Rusyadan ayrılmak istiyor? Bu sorunun gerisinde Stalin Diktatörlüğü var.

Stalin acımasız bir devlet adamı idi. İntikamcıydı. İkinci dünya savaşı sırasında, Almanlara karşı Ukraynanın pasif tutum sergilemesini Stalin unutmadı. 1945 den sonra, Stalin Ukraynayı açlığa mahkum etti. Tarımsal açıdan verimli topraklara sahip Ukrayna Halkın kendini besleyemez duruma bıraktı. Toplum asla unutmaz ve af etmez. Ruslar, Stalinin yaptığı hatanın bedelini ödüyor.

Devletler, cahil adamlar tarafından yönetildiği zaman, gelecek kuşaklar ahenk içerisinde yaşamayı kaybediyor. Tarihte iki büyük devlet adamı var ki onlar bu gerçeğin ışığında hareket etmişler. Bunlardan birisi Bismark, diğeri Metaksas dır.

 Otto Von Bismark (1815-1898)  Alman Birliğini kurarken, Danimarkaya dokunmuyor. Nedeni sorulduğu zaman, Danimarkaya savaş açtığımız taktirde, halkı kaybederiz. Yüz yıllarca süren düşmanlık yaratırız. Diyor. Bu gün, Danimarka ve Almanya iki kardeş ülke gibi yaşamalarını Bismarka borçludur.

1915 yılında, Yunan Genel Kurmay Başkanı İoannes Metaksas (1871-1941) Anadoluya asker çıkarmak isteyen Yunan Kralına ''Osmanlının silah bırakması sizleri yanıltıyor. Türklerin görünmez orduları vardır. Savaşı kaybetmekle kalmayız, Anadoludaki Helenlere de zarar veririz. Türkler ile yüzlerce yıl sürecek düşmanlık yaratırız'' diyordu.  Kral, General  Metaksası dinlemedi ve  görevinden aldı. Metaksasın ön görüleri aynen gerçekleşti.

Toplumları yönetenlerin sosyoloji  ve tarih bilmesi gerekiyor. Putin, birlikte yaşamak istemeyen Ukraynayı, askeri güç ile  tutamaz.  Askeri güç ile tutmaya çalıştığı taktirde, Rusya başladığı yere geri döner. Zira, kapitalizm  pusuda, Rusyanın dağılmasını bekliyor.

Şinasi Kara

YORUMLAR

  • 0 Yorum