YENİ SEZON 2022 YILI FINDIK FİYATI NE KADAR OLMALI?

FINDIKTA SORUNLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE 2022 YILI FINDIK FİYATI

YENİ SEZON 2022 YILI FINDIK FİYATI NE KADAR OLMALI?

FINDIKTA SORUNLAR ÇÖZÜM ÖNERİLERİ VE 2022 YILI FINDIK FİYATI

YENİ SEZON 2022 YILI FINDIK FİYATI NE KADAR OLMALI?
25 Temmuz 2022 - 12:25

İbrahim Hakan Gün

Devletler kalkınma planları hazırlarken tüm sektörler için en az 10 ile 50 yıl arasında değişen projeksiyonlar yaparak güçlü bir öngörü oluşturmak amacı ile MASTER planlar hazırlayarak kalkınma planlarını oluştururlar.
Bu Planlamar yerelden başlayıp bölge ve ülke geneli daha sonrada dünya ölçeğinde ki kriterler haline getirirler.
Zira günümüzde üretilen tüm stratejik ürünler yerel ve bölgesel olmaktan çıkıp dünya ürünü olma hedefine doğru hızla ilerleyerek pazarlarda en üst seviyelerde katma değeri yüksek ürün olarak yerlerini almaktadır.
Hem dünya ürünü olup ve hemde stratejik konuma gelme teknojik bilgi ile evrensel ekonominin iletişim kurması ile yakından ilgilidir.
İşte bu anlamdadünyada stratejik ürün üretip pazarlamada öncü olan devletler küreselleşme söylemleriyle üretim yerine tüketim toplumu yaratma çabalarını hızlandırmışlardır.
Bu anlamda MİLLİ VE STRATEJİK bir ürün olan fındığın başına gelenlerdebaşka bir şey değildir yani fındık emperyalist bir baskı altındadır.
Zira küresel rekabette ön plana çıkarak vizyon oluşturma eylemlerini sürdüren devletler ve holdingler ünlü bilim adamlarını , etkin gazeteleri, televizyonları ve değişik iletişim sistemlerini güçlü bir şekilde kullanarak karar verici mekanizmaları kendi mecralarına çekerek rantlarını doyumsuzca artırmaktadırlar.
Onun içindirki ülkemiz dünya fındık üretiminin yüzde 75'ine sahipken ciddi sıkıntılar çekmesi üreticisine gerekli parayı vermemesi bu sıkıntılardan kaynaklanmaktadır.
Türkiye fındığını sadece AB, EFTA ve başka ülkelere pazarlarken alanın dar tutulması fiyatın yükselmesini önleyen emperyal bir sorundur.
BU BAĞLAM'DA;
●-Fındığın fiyatı rekolteye göre değil maliyet analizine göre belirlenmelidir,
●-Rekolte yüksek olduğu takdirde fiyatın maliyet analizinin altına düşmemesi için aradaki farkı devlet sübvanse etmeli,
●- Üretici örgütlenerek iç ve dış alıcılar karşısında değer fiyattan ürününü satmak için denge unsurunu kendisi oluşturmalı,
●- Zaman faydasından yararlanmak için üretici örgütleri muhakkak lisanslı depo sistemine geçmeli,
●-Üretici örgütleri ürünlerini pazarlamak için güçlü lobi faaliyetleri yürütmeli,
●- Üretici gelirini artırmak için ürün çeşitliliğini seçenek olarak görmeli,
●- Fındıkta iyi tarım uygulamasına geçişi devlet bizzat özendirmek,
●- Örgütlenme ve eğitime özellikle önem verilmeli,
●-Verilen destek toprağa değil ürüne verilmeli,
●- İhracatta sınırlı ülkelerle yetinmeyip yeni , yeni pazarlar aranmalı,
●-Yaşlı bahçeler gençleştirilmeli ve bahçelerin tek tür üzerine planlanması,
●-Fındık borsası muhakkak Ülkemizde kurulmalı,
●-İyi bir fındık üretimi için fındığa özel MATER plan hazırlanmalı,
●- FİSKOBİRLİK yeniden yapılandırılmalı veya aynı paralelde bir Örgütlenmeye gidilmeli,
●- Rekolte olayında yaşanan spekülasyonlara son vermek için üç aşamalı( Filiz,Nohut büyüklüğü ve Hasata bir hafta kala) bir Rekolte tesbiti yapılmalı.

SONUÇ:

2022 yılı taban fiyatının belirlenmesi için muhakkak kapsamlı bir maliyet analizi yapılarak ileriye yönelik üretim hevesi ve güveni oluşturularak geçmiş yıllarında karmaşıklığı ortadan kaldırılmış olsun.
Bu düzen içerisinde tüm girdi parametreleri ayrı ayrı hesaplanarak gerçek fiyat açıklanmalı ve tüccar değil Üretici korunmalıdır.
Tüm kriterler Devlet Planlama Teşkilatı maliyet analizine göre yapılmış olup, 2022 YILI İÇİN BİR KİLO KURU FINDIK FİYATININ 78.00 TL. OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR. ÜRETİCİLERE BOL KAZANÇLAR.

YORUMLAR

  • 0 Yorum